Kompleksowe informacje o oszczędzaniu w mBanku

mBank posiada szeroką ofertę produktów oszczędnościowych, wśród których każdy znajdzie propozycję dla siebie. W zależności od potrzeb, oczekiwań i skłonności do ryzyka można wybrać: lokatę, rachunek oszczędnościowy, fundusz inwestycyjny lub usługę maklerską.

Tylko od Ciebie zależy, który produkt wybierzesz – co więcej możesz oszczędzać na różne sposoby jednocześnie.

 •  

  Rachunki oszczędnościowe

  • W ramach rachunków oszczędnościowych mBanku, proponujemy elastyczny dostęp do pieniędzy bez ponoszenia dodatkowych opłat i utraty odsetek. To dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą oszczędzać, lecz w niedalekiej przyszłości będą potrzebowali zgromadzonych na rachunku pieniędzy. Otwierając rachunek oszczędnościowy, możesz wpłacić na niego jednorazowo określoną kwotę lub dokonywać regularnych wpłat, np. tygodniowych czy miesięcznych. Z kontem oszczędnościowym posiadasz natychmiastowy dostęp do gotówki zawsze wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Brak minimalnej wpłaty początkowej niezbędnej do otwarcia rachunku oszczędnościowego powoduje, że oszczędzanie można zacząć nawet od najmniejszej wpłaty.

 •  

  Lokaty terminowe

  • Lokaty terminowe charakteryzują się atrakcyjnym i jednocześnie gwarantowanym oprocentowaniem. Aby założyć lokatę wymagane jest określenie kwoty minimalnej, którą możesz przeznaczyć na oszczędności. Okres, na który zakładana jest lokata jest różny i może wynosić od kilku dni nawet do roku czasu.

   Jeżeli zdecydujesz się na wypłatę gotówki w trakcie  trwania lokaty, nie ponosisz żadnych kosztów a Bank wypłaci Ci część należnych odsetek.

 •  

  Lokaty strukturyzowane

  • Lokaty strukturyzowane to coraz bardziej popularny produkt oszczędnościowy. Zapewniają dostęp do krajowych i zagranicznych rynków akcji, indeksów, walut, surowców i towarów ze 100% gwarancją kapitału na zakończenie trwania inwestycji. Lokata strukturyzowana łączy w sobie cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas inwestycji, całkowita ochrona powierzonego kapitału) oraz inwestycji na rynku kapitałowym (możliwość uzyskania dodatkowego nieograniczonego zysku z części opcyjnej).
   Inwestycja w lokatę strukturyzowaną możliwa jest tylko w okresach subskrypcji, które trwają od kliku dni do kilku tygodni. W trakcie trwania subskrypcji zapisy na lokatę strukturyzowaną realizowane są w formie blokady środków na rachunku, z którego złożony został zapis subskrypcyjny i oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem tego rachunku. Niewątpliwą zaletą lokaty strukturyzowanej jest wyższa stopa zwrotu, niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych.

 

Produkty związane z ryzykiem inwestycyjnym

 •  

  Fundusze inwestycyjne

  • Fundusze inwestycyjne to jedna z najbardziej znanych na świecie metod nowoczesnego oszczędzania i lokowania pieniędzy - daje bowiem możliwość zysków wyższych niż na lokatach bankowych, nie wymagając jednocześnie od Oszczędzającego wiedzy o rynkach kapitałowych. Decyzje inwestycyjne podejmują doświadczeni i licencjonowani Doradcy Inwestycyjni. Dzięki usłudze Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych, masz dostęp do kilkuset funduszy różnych klas, kategorii i stopnia ryzyka inwestycyjnego. W Supermarkecie Funduszy każdy znajdzie fundusz dla siebie.

 •  

  eMakler

  • eMakler to innowacyjna usługa, która umożliwia Ci inwestowanie na Warszawskiej GPW. Dzięki niej możesz online kupować i sprzedawać akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne i inne papiery wartościowe oraz mieć dostęp do rachunku maklerskiego 24 h na dobę.

 •  

  Aktywny portfel funduszy

  • Aktywny Portfel Funduszy umożliwia inwestowanie za pośrednictwem wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu i zmiennej alokacji. Procesem doboru funduszy oraz zarządzaniem portfelem inwestycyjnym zajmują się eksperci mWealth Management. Produkt przygotowano w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dzięki czemu gwarantuje odroczenie zapłaty podatku od zysków kapitałowych, aż do momentu zakończenia inwestycji.