Oszczędności - archiwum

Polisolokaty - produkt wycofany ze sprzedaży

 •  

  Co to jest mPolisolokata?

  • mPolisolokata to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie. Produkt został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie BENEFIA VIG S.A. oraz BRE Ubezpieczenia. Produkt jest alternatywą dla tradycyjnych lokat bankowych - zamiast deponować środki na lokacie, opłacasz jedynie składkę ubezpieczeniową, a po zakończeniu ubezpieczenia otrzymujesz świadczenie z tytułu dożycia w wysokości opłaconej składki powiększonej o zysk, który odpowiada odsetkom z lokaty terminowej.

    

   mPolisolokata:

   • czas trwania od 6 do 12 miesięcy
   • kwota minimalna 3 000 PLN
   • wypłata świadczenia z tytułu dożycia w wysokości opłaconej składki powiększonej o zysk
   • łatwy sposób uruchomienia produktu
   • możliwość uruchomienia dowolnej liczby mPolisolokat
   • możliwość wskazania do pięciu osób Uposażonych do mPolisolokaty
   • brak możliwości częściowej wypłaty środków oraz dopłat do trwającej już mPolisolokaty

   Ważne:
   Od 26.06 nie ma możliwości przystąpienia do ubezpieczenia na życie i dożycie mPolisolokata.
   Jednocześnie informujemy, że produkty, które zostały uruchomione przed 26 czerwca 2012 r. funkcjonują na dotychczasowych warunkach.

 •  

  Komu wypłacane jest świadczenie?

  • Do otrzymania świadczenia po zakończeniu mPolisolokaty uprawniony jest Posiadacz mPolisolokaty lub osoby wskazane jako Uposażone do polisy (w przypadku zajścia zdarzenia objetego ubezpieczeniem - szczegółowe informacje dostępne są w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia). Dane osób Uposażonych podane są m.in. na certyfikacie potwierdzającym zakup mPolisolokaty.

 •  

  Jaki jest zakres mPolisolokaty?

  • Kwota składki wpłacona na mPolisolokatę 6 miesięczną Współczynnik świadczenia
   z tytułu dożycia (odpowiednik
   oprocentowania w skali roku na
   mPolisolokacie)
   Oprocentowanie tradycyjnej lokaty bankowej z kapitalizacją na zakończenie Należna Klientowi kwota po zakończeniu mPolisolokaty

   10 000 PLN

   4,70%

   5,80%

    10 235 PLN

   20 000 PLN

   4,70%

   5,80%

    20 470 PLN

   30 000 PLN

   4,70%

   5,80%

    30 705 PLN

   40 000 PLN

   4,70%

   5,80%

    40 940 PLN

   Kwota składki wpłacona na mPolisolokatę 12 miesięczną Współczynnik świadczenia
   z tytułu dożycia (odpowiednik
   oprocentowania w skali roku na
   mPolisolokacie)
   Oprocentowanie tradycyjnej lokaty bankowej z kapitalizacją na zakończenie Należna Klientowi kwota po zakończeniu mPolisolokaty

   10 000 PLN

   4,50%

   5,55%

    10 450 PLN

   20 000 PLN

   4,50%

   5,55%

    20 900 PLN

    30 000 PLN

   4,50%

   5,55%

    31 350 PLN

    40 000 PLN

   4,50%

    5,55%

    41 800 PLN

 

mLOKATA PLUS - produkt wycofany ze sprzedaży

 •  

  Co to jest mLOKATA PLUS?

  • mLOKATA PLUS - to lokata ze stałym oprocentowaniem oraz wybranym przez Klienta okresem oszczędzania. Odsetki od kwoty zgromadzonej na lokacie są naliczane każdego dnia jej trwania. Mogą być one naliczane zarówno na rachunek lokaty jak i na konto, z którym lokata jest powiązana (eKONTO, eMAX lub eMAX PLUS).

   Cechy:

   • czas trwania: 3 i 6 miesięcy
   • kwota minimalna: 1 000 PLN
   • brak możliwości częściowej wypłaty środków oraz dopłat do trwającej już lokaty

   kapitalizacja odsetek: każdego dnia, kiedy środki znajdują się na mLOKACIE PLUS

    

   Oprocentowanie

   Ważne: Przeznaczając na pojedynczą 6-miesięczną lokatę plus, kwotę do 23 000 PLN, z uwagi na obowiązujące zasady Ordynacji Podatkowej, w tym zasady naliczania podatku od dochodów kapitałowych, podatek ten wynosi 0 PLN. Oznacza to, że inna lokata na ten sam okres, dla której podatek ten byłby równy 19%, musiałaby mieć oprocentowanie  odpowiednio 4,75% aby zysk był analogiczny.
   Pamiętaj, że od 01.01.2012 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w Ordynacji Podatkowej dotyczących zasad naliczania podatku od dochodów kapitałowych.
   Pamiętaj również, że mBank zobowiązany jest do naliczenia podatku zgodnie z obowiązującą formułą Ordynacji Podatkowej.

    

   Przykład 1

   lokata  plus 3-miesięczna
   (oprocentowanie 3,65% w skali roku)
   Dzienne odsetki
   z lokaty [PLN]
   Należny
   podatek [PLN]
   Twój dzienny
   zysk [PLN] 

   10 000

   1,00

   0

   1,00

   20 000

   2,00

   0

   2,00

   25 000

   2,50

   1

   1,50

   30 000

   3,00

   1

   2,00

   35 000

   3,50

   1

   2,50 

    

   Przykład 2

   lokata  plus 3-miesięczna
   (oprocentowanie 3,65% w skali roku)
   Dzienne odsetki
   z lokaty [PLN]
   Należny
   podatek [PLN]
   Twój dzienny
   zysk [PLN]

   10 000

   1,05

   0

   1,05

   20 000

   2,11

   0

   2,11

   25 000

   2,64

   1

   1,64 

   30 000

   3,16

   1

   2,16

   35 000

   3,69

   2,69

    Podane wyliczenia uwzględniają zasady naliczania podatku od zysków kapitałowych jakie obowiązywały do dnia 30.03.2012 r.

    mLOKATA PLUS - produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 roku.

 •  

  Jakie są zasady pobierania podatku przez mBank w roku podatkowym 2011?

  • Jeżeli wartość odsetek od lokaty przekracza kwotę 2,5 PLN, wówczas Bank zaokrągla podstawę opodatkowania (końcówki poniżej 50 groszy są obcinane, te powyżej 50 groszy są zaokrąglane do góry), automatycznie wylicza i pobiera 19% tej kwoty (również ją zaokrąglając). Na rachunku powiązanym z lokatą zobaczysz 2 przelewy: 
   1.    Kapitalizacja odsetek
   2.    Podatek od odsetek kapitałowych
   Jeżeli odsetki są niższe niż 2,5 PLN, wówczas podstawa opodatkowania zostaje zaokrąglona w dół do 2 PLN. W tej sytuacji 19-procentowy podatek wynosi 38 groszy i Bank go nie pobiera, gdyż podatek zostaje zaokrąglony do 0.

    

   Przykład:

   mLOKATA  PLUS 3-miesięczna (oprocentowanie 3,65% w skali roku) Dzienne odsetki z lokaty [PLN] Należny podatek [PLN] Twój dzienny zysk [PLN]

    10 000

   1,00

    0

   1,00

    20 000

   2,00

    0

   2,00

    25 000

   2,50

    1

   1,50

    30 000

   3,00

    1

   2,00

    35 000

   3,50

    1

   2,50

    

   Przykład:

   mLOKATA PLUS 6-miesięczna (oprocentowanie 3,85% w skali roku) Dzienne odsetki z lokaty [PLN] Należny podatek [PLN] Twój dzienny zysk [PLN]

    10 000

   1,05

    0

   1,05

    20 000

   2,11

    0

   2,11

    25 000

   2,64

    1

   1,64

    30 000

   3,16

    1

   2,16

    35 000

   3,69

    1

   2,69

 

mLOKATA jednodniowa - produkt wycofany ze sprzedaży

 •  

  Co to jest mLOKATA jednodniowa?

  • Lokata z codzienną kapitalizacją odsetek połączona z rachunkiem eMAX plus.

    

   Zalety mLOKATY jednodniowej:

   • czas trwania: 1 dzień
   • kwota minimalna: 5 000 PLN
   • możliwość otwierania: dowolna ilość
   • kapitalizacja odsetek: codzienna, na rachunku eMAX plus

   Produkt został wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 r.