Regularne oszczędzanie

Największą barierą w oszczędzaniu jest brak motywacji do odkładania określonych kwot oraz niewystarczająca ilość wolnych funduszy. Teraz dzięki innowacyjnemu programowi Regularnego oszczędzania, gromadzenie środków staje się bardzo proste i nieodczuwalne. W ramach programu oferujemy dwa produkty: mSaver oraz mSaver plus, które mogą funkcjonować rozłącznie oraz wspólnie.

 •  

  Co to mSaver?

  • mSaver plus to sposób na długofalowe oszczędzanie.

   W ramach produktu możesz inwestować samodzielnie wybierając maksymalnie 5 z dostępnej puli Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Dodatkowo masz możliwość skorzystania z pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb i Twojego poziomu akceptacji ryzyka. Swój wybór funduszy możesz oprzeć o:

   • strategię portfeli inwestycyjnych na podstawie profilu inwestycyjnego i planowanego czasu trwania inwestycji zostanie zaproponowany modelowy portfel inwestycyjny zarządzany przez zespół specjalistów mWealth Management.
   • strategię opartą o model Markowitza (noblisty w dziedzinie ekonomii): na podstawie historycznych danych rynkowych oraz profilu inwestycyjnego zostanie zaproponowana optymalna struktura podziału składki pomiędzy klasy aktywów oraz poszczególne fundusze.

    

   mSaver mSaver plus

   Jak założyć:

   serwis transakcyjny

   +

   +

   mLinia

   +

   +

   punkty naziemne

   +

   +

   Ilość posiadanych produktów:

   1

   5

   Sposoby oszczędzania:

   zaokrąglenie wydawanych kwot

   +

   -

   stały procent

   +

   -

   dowolna kwota

   +

   -

   stała kwota miesięcznie

   +

   -

   inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Inwestycyjne (UFK)

   -

   +

   Dostępne moduły pomocy:

   strategia oparta o model Markowiza (noblista w dziedzinie ekonomii)

   -

   +

   strategia modelowych portfeli inwestycyjnych

   -

   +

   Rozszerzenie:

   o mSaver

   -

   +

   o mSaver plus

   +

   -

   Zakończenie:

   rezygnacja w każdym momencie bez ponoszenia opłat

   +

   -

   w okresie do 5 lat przewidywana jest opłata za zamkniecie produktu, zawarta w

   Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

   -

   +

    

   Informacje dodatkowe:

   • językiem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest język polski.
   • świadczenia z umowy ubezpieczenia w zakresie określonym przez przepisy prawa gwarantowane są w części przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
   • prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.