Dyskonto weksli przyspiesza wpływ należności z tytułu transakcji handlowych. mBank wypłaca sprzedającemu weksle kwotę, odzwierciedlającą jego nominalną wartość, pomniejszoną o odsetki dyskontowe naliczane z góry od daty dyskonta do terminu płatności weksla oraz o prowizję od wartości weksla.

mBank oferuje dyskonto weksli bez regresu do sprzedającego, gdzie podmiotem ryzyka jest dłużnik wekslowy oraz z regresem do sprzedającego, gdzie podmiotem ryzyka jest sprzedający weksle.

Korzyści

 •  
  pomaga zdobyć przewagę konkurencyjną, poprzez oferowanie kontrahentom bardziej atrakcyjnych warunków płatności z odroczonym terminem
 •  
  poprawia płynność finansową i wskaźniki ekonomiczne firmy
 •  
  sprzyja zwiększeniu sprzedaży i obrotów dzięki wcześniejszemu otrzymaniu należności
 •  
  eliminuje ryzyko nieterminowej płatności lub braku płatności (dyskonto weksli bez regresu do sprzedającego)
 •  
  zmniejsza zapotrzebowanie na kredyt bankowy
 •  
  upraszcza procedury: jedna decyzja kredytowa, jedna umowa, jedno zabezpieczenie do dyskonta wielu weksli

Dla kogo?

Dyskonto weksli w ramach linii, to rozwiązanie dla przedsiębiorców:

 •  

  szukających możliwości przyspieszenia spływu należności od odbiorców towarów i usług, ograniczenia ryzyka braku płatności i poprawy wskaźników firmy

 •  
  będących klientami mBanku lub dostarczających towary/usługi naszym klientom

Warunki przyjmowania weksli do dyskonta

Warunkiem korzystania z produktu - zawarcia umowy o linię na dyskonto weksli - jest pozytywna ocena kondycji finansowej:

 •  
  sprzedającego - dla dyskonta z regresem do sprzedającego
 •  
  dłużnika wekslowego - dla dyskonta bez regresu do sprzedającego

mBank nabywa od sprzedającego weksle własne lub trasowane (tzw. traty), wystawione w złotych, euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich, pochodzące z obrotu gospodarczego, dodatkowo udokumentowanego fakturami. Sprzedający weksle nie musi utrzymywać rachunku bieżącego w mBanku. Warunki cenowe są negocjowane indywidualnie.