Co zyskujesz?

  • zróżnicowane źródła finansowania na budowę i działalność operacyjną
  • zwiększysz stopę zwrotu z inwestycji w nieruchomości komercyjne, bo zaangażujesz mniejszy kapitał własny
  • zwiększysz skalę inwestycji dodając do kapitału środki z kredytu

 
Dla kogo?

  • dla deweloperów, funduszy inwestycyjnych, inwestorów indywidualnych z doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych
  • dla korporacji i przedsiębiorstw