Co to jest?

Gdy Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje kapitału na budowę dużych obiektów, np. zakładów produkcyjnych, infrastruktury, sfinansujemy je. Źródłem spłaty są nadwyżki finansowe, które wygeneruje zrealizowana inwestycja. Oceniamy samą inwestycję a w szczególności jakie w przyszłości może zapewnić przepływy pieniężne.

 
Co zyskujesz?

  • przejrzystość, bo zanim sfinansujemy przedsięwzięcie, szczegółowo weryfikujemy jego biznesplan i wskazujemy, co powinno być jeszcze zweryfikowane i jakie są zagrożenia dla inwestycji
  • elastyczność, bo warunki kredytu i jego spłaty dopasowujemy do możliwości i strategii rozwoju realizowanej inwestycji
  • bezpieczeństwo, bo naszym zabezpieczeniem jest wyłącznie finansowana inwestycja, co oddziela inwestora od ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia

 
Dla kogo?

dla przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie w swojej branży i w realizowaniu inwestycji i chcą realizować kolejny duży projekt