Pakiet elastyczny zawiera produkty i usługi najczęściej wykorzystywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które oferowane są na preferencyjnych warunkach. Pakiet składa się z czeterch modułów, które można łączyć. Pozwolą one dopasować ofertę do profilu działalności i potrzeb przedsiębiorstwa. 

Moduły pakietu

 • możliwość otwierania rachunków pomocniczych bez opłat

 • zarządzanie rachunkami i bieżącą płynnością firmy przez platformę bankowości elektronicznej mBank CompanyNet

 • dostęp do informacji i autoryzacja zleceń w aplikacji mBank CompanyMobile

 • efektywne wykorzystanie środków na rachunku – automatyczne lokaty jednodniowe

 • preferencyjne warunki realizacji przelewów, korzystania z kart płatniczych

 • automatyzacja wymiany danych z bankiem (integracja z systemem finansowo – księgowym mBank CompanyConnect Classic)

 • rachunki dla grup firm powiązanych organizacyjnie lub przez właściciela albo udziałowca, prowadzone na preferencyjnych warunkach

 • wygodne zarządzanie finansami przez platformę bankowości elektronicznej mBank CompanyNet – system dostosowany do obsługi grup, pozwalający z jednego miejsca zarządzać rachunkami i uprawnieniami użytkowników w ramach wielu podmiotów

 • preferencyjne warunki obsługi rozliczeń

 • zapewniona opieka jednego doradcy dla całej grupy firm

 • szybki dostęp do kredytu w rachunku bieżącym, obrotowego, odnawialnego oraz gwarancji bankowych w uproszczonej procedurze dla małych i średnich przedsiębiorstw - decyzja kredytowa do 1 000 000 zł nawet w 1 dzień

 • więcej możliwości finansowania i zabezpieczania transakcji handlowych w uproszczonej procedurze do 3 mln zł

 • pełny katalog produktów oferowanych w ramach modułu finansowego

 • bezpłatny dostęp do mPlatformy walutowej

 • kwotowania dla ponad 100 par walutowych dostępne w bankowości elektronicznej i mobilnej, powiadomienia SMS lub e-mail informujące o osiągnięciu oczekiwanego kursu

 • możliwość negocjowania kursów wymiany walut

 • zapewniona opieka dealera walutowego

Dla kogo?

Pakiet elastyczny sprawdzi się w Twojej firmie! Nowe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które:

 •  

  prowadzą pełną księgowość

 •  

  mają roczne przychody ze sprzedaży do 50 mln zł

 •  

  chcą korzystać z wygodnej bankowości elektronicznej mBank CompanyNet i mobilnej mBank CompanyMobile

 •  

  oczekują od banku indywidualnego podejścia i wsparcia doradcy

Każda firma posiadająca pakiet elastyczny ma zapewnioną opiekę indywidualnego doradcy!

Contact Center

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej