Od 1 listopada 2019 roku działamy na dotychczasowych zasadach:

  • klienci wprowadzają dane o fakturach do strefy klienta mFaktoring. Serwis dostosowaliśmy do split payment
  • mFaktoring wypłaca zaliczkę wyliczaną od wartości faktury brutto – bez podziału na wartość netto i VAT
  • po otrzymaniu płatności od odbiorcy:

- płatność faktury bez podziału (poza split payment) – rozliczamy z fakturą jak dotychczas

- płatność w split payment:

- odbiorca wpłaca na rachunek mFaktoring podzieloną płatność

- mFaktoring rozlicza wpłatę odbiorcy ze skupioną fakturą, a wartość VAT przekazujemy na konto klienta