Po wejściu w życie ustawy o split payment mFaktoring będzie realizował finansowanie na dotychczasowych zasadach:

  • klienci wprowadzają do internetowego systemu faktoringowego faktury w wartościach brutto
  • mFaktoring wypłaca zaliczkę wyliczaną od wartości faktury brutto – bez podziału na wartość netto i VAT
  • w przypadku otrzymania płatności od odbiorcy:

- płatność faktury bez podziału (poza split payment) – rozliczana z fakturą jak dotychczas

- płatność w split payment:

- odbiorca wpłaca na rachunek mFaktoring podzieloną płatność

- mFaktoring rozlicza wpłatę odbiorcy ze skupioną fakturą, a wartość VAT przekazuje na konto klienta

 

Uproszczone schematy transakcji:

 

Płatność poza split payment

1. dostawca:

    a. dostarcza towar i wystawia fakturę odbiorcy

    b. przedstawia mFaktoringowi fakturę do finansowania

2. mFaktoring wysyła zaliczkę dostawcy

3. odbiorca płaci mFaktoringowi za fakturę

4. mFaktoring wypłaca dostawcy pozostałą część należności i rozlicza fakturę

 

Płatność w split payment

1. dostawca:

    a. dostarcza towar i wystawia fakturę odbiorcy

    b. przedstawia mFaktoringowi fakturę do finansowania

2. mFaktoring wysyła dostawcy zaliczkę (procentowa wartość faktury brutto)

3. odbiorca wpłaca na rachunek mFaktoringu podzieloną płatność, osobno wartość netto faktury i VAT

4. mFaktoring:

    a. rozlicza fakturę

    b. VAT przekazuje na konto dostawcy

5. dostawca zwraca VAT do mFaktoring w wyniku regresu