Dyskonto wierzytelności handlowych

 • wypłata środków

Od 1.07.2018 mBank wprowadzi jako opcję wypłatę środków z wykorzystaniem przelewów w formacie split payment.

 • wysokość finansowania

Od dnia wejścia w życie ustawy mBank umożliwi finansowanie wierzytelności do 100% kwoty faktury brutto. Kwota nabytych wierzytelności będzie zależała od oceny ryzyka transakcji.

 • zasady spłaty

Kwotę brutto przelewu zaliczymy na poczet spłaty zadłużenia.

 

 

Zapłata zobowiązań dłużnika

 • wypłata środków

Od 1.07.2018 mBank wprowadzi jako opcję wypłatę środków z wykorzystaniem przelewów w formacie split payment.

 • wysokość finansowania

Od dnia wejścia w życie ustawy mBank umożliwi realizację zapłaty zobowiązań w wysokości 100% zaakceptowanej kwoty faktury.

 • zasady spłaty

Kwota brutto przelewu zostanie zaliczona na poczet spłaty zadłużenia.

 

 

Produkty finansowania handlu w systemie InvoiceNet

W systemie InvoiceNet będą wprowadzone dodatkowe pola umożliwiające realizację transakcji z wykorzystaniem przelewów w formacie split payment.

 

 

Kredyt odnawialny na wykup faktur

 • Wypłata środków z kredytu na rachunek bieżący klienta wyłącznie w formie przelewu zwykłego.
 • wysokość finansowania

Od dnia wejścia w życie ustawy mBank umożliwi finansowanie do 100 % kwoty faktury netto. Ostateczna kwota finansowania zależała będzie od oceny ryzyka transakcji.

 • zasady spłaty

Kwota netto przelewu zostanie zaliczona na poczet spłaty zadłużenia.

 

 

Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktów

 • wypłata środków z kredytu

Od 1.07.2018 mBank umożliwi kredytobiorcy realizację przelewów w ciężar kredytu z wykorzystaniem przelewów w formacie split payment.

 • wysokość finansowania

Od dnia wejścia w życie ustawy mBank umożliwi finansowanie do 100% kwoty faktury brutto. Ostateczna kwota finansowania zależała będzie od oceny ryzyka transakcji.

 • zasady spłaty

Kwota netto przelewu zostanie zaliczona na poczet spłaty zadłużenia.