Od 1 listopada 2019 roku działamy na dotychczasowych zasadach:

 

Dyskonto wierzytelności handlowych

 • wypłata środków

Opcja wypłaty środków z wykorzystaniem przelewów w formacie split payment.

 • wysokość finansowania

Możemy finansować wierzytelności do 100% kwoty faktury brutto. Kwota nabytych wierzytelności będzie zależała od oceny ryzyka transakcji.

 • zasady spłaty

Kwotę brutto przelewu zaliczymy na poczet spłaty zadłużenia.

 

 

Zapłata zobowiązań dłużnika

 • wypłata środków

Opcja wypłaty środków z wykorzystaniem przelewów w formacie split payment.

 • wysokość finansowania

Zrealizujemy zapłatę zobowiązań - 100% zaakceptowanej kwoty faktury.

 • zasady spłaty

Kwotę brutto przelewu zaliczymy na poczet spłaty zadłużenia.

 

 

Kredyt odnawialny na wykup faktur

 • wypłata środków z kredytu na rachunek bieżący klienta wyłącznie w formie przelewu zwykłego.
 • wysokość finansowania

Możemy finansować do 100 % kwoty faktury netto. Ostateczna kwota finansowania będzie zależała od oceny ryzyka transakcji.

 • zasady spłaty

Kwotę netto przelewu zaliczymy na poczet spłaty zadłużenia.

 

 

Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktów

 • wypłata środków z kredytu

Zrealizujemy przelewy w ciężar kredytu z wykorzystaniem przelewów w formacie split payment.

 • wysokość finansowania

Możemy sfinansować do 100% kwoty faktury brutto. Ostateczna kwota finansowania będzie zależała od oceny ryzyka transakcji.

 • zasady spłaty

Kwotę netto przelewu zaliczymy na poczet spłaty zadłużenia.