Zastępcza forma podpisu

 

Osoba, która nie może złożyć podpisu, może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej lub odcisk palca na dokumencie, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko, umieszczając swój podpis.

 

Dopuszczalna jest też sytuacja, w której zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba. Jej podpis będzie poświadczony przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać.

Dopuszczalny jest jeden z następujących trybów postępowania:
 

1. w przypadku podpisywania dokumentów w placówce banku

W obecności pracownika mBanku Klient złoży odcisk palca na pisemnej dyspozycji, umowie lub wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis. Wtedy pracownik – z dopiskiem na życzenie Klienta – obok odcisku palca dokona wpisu imienia i nazwiska Klienta wraz ze swoim podpisem i pieczątką zawierająca imię i nazwisko pracownika banku.

2. w przypadku dostarczania dokumentów pocztą

 • Na pisemnej dyspozycji, umowie lub wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis Klienta będzie znajdował się odcisk palca Klienta, a obok tego odcisku zostanie wypisane przez osobę trzecią: na życzenie Klienta -- imię i nazwisko Klienta oraz jego podpis, którego własnoręczność zostanie następnie poświadczona przez notariusza.
 • Na pisemnej dyspozycji, umowie, wniosku, w miejscu przeznaczonym na podpis Klienta, podpis składa inna osoba, a jej podpis poświadczony jest przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać Klienta. Własnoręczność złożonego podpisu powinna być potwierdzona notarialnie.

Poprawny odcisk palca polega nie na przyłożeniu palca do papieru i jego odciśnięciu (jak pieczątki), ale odciśnięciu palca od lewej do prawej strony bądź od prawej do lewej strony.

Pełnomocnictwo

Ustanowienie pełnomocnika do rachunku dla osoby niepełnosprawnej może być dużym ułatwieniem w kontaktach z bankiem i podczas wykonywania podstawowych czynności. Instytucja pełnomocnictwa zakłada działanie na rzecz i w interesie posiadacza rachunku przez pełnomocnika.

Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Pełnomocnictwo do rachunku

  • 1. Kto może zostać pełnomocnikiem?

   Zgodnie z regulaminem mBanku pełnomocnik to osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca rezydentem lub osobą fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, upoważniona przez posiadacza rachunku do korzystania z jego rachunku.

    

   2. Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

   Pełnomocnik rodzajowy do dysponowania rachunkiem - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem oraz wszystkimi kontami prowadzonymi w powiązaniu z tym rachunkiem na tych samych zasadach, co posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem czynności wymienionych w regulaminie. Pełnomocnik szczególny – w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, za pomocą karty do rachunku.

    

   3. Jak ustanowić pełnomocnika?

   Klient moze ustanowić pełnomocnika za pomocą:

   • mLinii,
   • w placówce banku lub
   • poprzez serwis transakcyjny - należy podążać następującą ścieżką wybierając w głównym panelu: Pasaż - Market - Usługi - Złóż wniosek
 • 2.  

  Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego

  • 1. Czym jest akt notarialny?

   Akt notarialny zawiera wcześniej złożone ustnie oświadczenia woli Mocodawcy, który podczas jednej wizyty u notariusza możne ustanowić pełnomocnika do wielu czynności bankowych. Pełnomocnik posiadający wypis aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem może udać się do banku i dokonywać czynności w naszym imieniu.

    

   2. Jakie czynności może wykonywać pełnomocnik działający na podstawie aktu notarialnego?

   Czynności jakich dokonać może pełnomocnik w naszym imieniu zależy od treści aktu notarialnego. Bank umożliwia dokonanie przez pełnomocnika w imieniu Mocodawcy, czynności jakie zostały wyszczególnione w treści pełnomocnictwa. O granicach umocowania i upoważnienia swojego pełnomocnika zawsze decyduje klient. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności bankowych powinno zawierać jak najwięcej zwrotów o charakterze:

   • rodzajowym tj., powinno określać rodzaj (typ, grupę) oraz przedmiot na ogół powtarzalnych czynności prawnych, do których dokonywania został umocowany pełnomocnik np. do dokonywania wpłat i wypłat z rachunku, do zamawiania dokumentów w związku z posiadanymi produktami i ich odbioru,
   • szczególnym, gdy checmy nadać uprawnienia dla konkretnej, „poszczególnej” czynności , np. dla zamknięcia rachunku bankowego nr ………… prowadzonego na rzecz posiadacza w Banku ….

    

   3. Kto podpisuje się na dokumentach?

   Na dokumentach podpisuje się pełnomocnik, który za każdym razem okazuje oryginał odpisu aktu notarialnego.

    

   4. Co zrobić, aby pełnomocnik nie musiał za każdym razem okazywać aktu notarialnego i swobodnie zarządzał naszymi finansami poprzez mLinię, serwis transakcyjny?

   Pełnomocnik będzie swobodnie dysponować rachunkiem w różnych kanałach, kiedy zostanie na stałe dopisany do konta w roli pełnomocnika rodzajowego w rozumieniu § 36 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych. Aby na podstawie Aktu Notarialnego można było ustanowić pełnomocnika rodzajowego do rachunku treść umocowania powinna zawierać następujące sformułowania:

   • upoważniam do składania wszelkich dyspozycji na rachunku,
   • upoważniam do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach oraz lokatach prowadzonych w powiązaniu z rachunkami, w tym do realizacji wpłat i wypłat,
   • upoważniam dysponowania rachunkiem za pomocą karty płatniczej,
   • upoważniam do obsługi rachunku za pomocą serwisu internetowego, w tym zlecania przelewów.

    

   5. Czy posiadając akt notarialny można udać się do Aspiro w celu jego realizacji?

   Tak, ale pamiętać należy, że w Aspiro bez wzgledu jak szerokie są upoważnienia pełnomocnika możliwe jest tylko

   a) założenie rachunku,

   b) zmiana danych,

   c) złożenie reklamcji.

Dyspozycje

Klient może liczyć na kompleksową obsługę w oddziale banku. Pracownicy znają obowiązujące przepisy prawa i posiadają jasno sprecyzowane wytyczne dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych. Jeżeli zdarzy się, że dana dyspozycja nie jest realizowana w placówce banku, poinformujemy o pozostałych kanałach, w których może zostać złożona.

Lista placówek bez granic

Klient może liczyć na kompleksową obsługę w oddziale banku. Pracownicy znają obowiązujące przepisy prawa i posiadają jasno sprecyzowane wytyczne dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych. Jeżeli zdarzy się, że dana dyspozycja nie jest realizowana w placówce banku, poinformujemy o pozostałych kanałach, w których może zostać złożona.

Dokładny adres Wózek Pies przewodnik Język migowy Obsługa poza kolejką
 Bełchatów, ul. 1 maja 2
 Białystok, ul. Świętojańska 15 - CH Alfa X
Białystok, ul. Świętojańska 15 - Alfa
Bielsko Biała, ul. 11 Listopada 11 X
Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62
 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 16
Bydgoszcz, ul. Grodzka 19-21
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39-47
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 1 - Zielone Arkady
Bytom, ul. Browarniana 1
Chrzanów, ul. Rynek 12 X
Czeladź, ul. Będzińska 80 - M1
Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1 X
Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 3 X
Elbląg, ul. 12 Lutego 2-4
Ełk, ul. Wojska Polskiego 63 X
Gdańsk, ul. Karmelicka 1
Gdańsk, ul. Jana z Kolna 11 X
Gdańsk, ul. Kołobrzeska 30
Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 141 - Galeria Bałtycka 
Gdynia, ul. Śląska 47 X
Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 - Riviera
Gdynia, ul. al. Zwycięstwa 256 - Klif
Gliwice, ul. Zwycięstwa 56 X
Głogów, ul. pl. Konstytucji 3-go Maja 1
Gorzów Wielkopolski, ul. Przemysłowa 2 X
Gorzów Wielkopolski, ul. Chrobrego 37-38
Grudziądz, ul. Kosynierów Gdyńskich 1 
Inowrocław, ul. Solankowa 1
Jelenia Góra, ul. Bankowa 36  X

 

Dokładny adres Wózek Pies przewodnik Język migowy Obsługa poza kolejką
Kalisz, ul. al. Wolności 5
Katowice, ul. Powstańców 43
Katowice, ul. Plebiscytowa 1
Katowice, ul. Al. Korfantego 6
Katowice, ul. 3-go Maja 30 - Galeria Katowicka
Kielce, ul. al. IX Wieków Kielc 4 X
Kielce, ul. Świętokrzyska 20 - Echo
Kłodzko, ul. Grottgera 8 X
Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 19A X
Konin, ul. Energetyka 6B X
Koszalin, ul. Okrzei 3
Kraków, ul. Straszewskiego 20 X
Kraków, ul. Długa 1 X
Kraków, ul. Dietla 42
Kraków, ul. Wielicka 72 
Kraków, ul. Kościuszki 75
Kraków, ul. Kalwaryjska 35A
Kraków, ul. Pawia 5 - Galeria Krakowska
Kraków, ul. al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41
Kutno, ul. Pl. Wolności 7
Legnica, ul. Grodzka 76 
Leszno , ul. Grodzka 1
Lubin, ul. Armii Krajowej 8 X
Lublin, ul. al. Racławickie 6 
Łódź, ul. Kilińskiego 74 X
Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 5
Łódź, ul. al. Politechniki 1 - Sukcesja
Łódź, ul. Drewnowska 58 - Manufaktura
Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 15/23
Mielec, ul. Sienkiewicza 1
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 25 X
Nowy Sącz, ul. Lwowska 32 
Nysa, ul. Rynek 32-35 X
Olsztyn, ul. Piłsudskiego 1 X
Opole, ul. Kościuszki 7-11 X
Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 25 X

 

Dokładny adres Wózek Pies przewodnik Język migowy Obsługa poza kolejką
Pabianice, ul. Zamkowa 20 X X
Piaseczno, ul. Jana Pawła II 24-8
Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 13 A
Płock, ul. Nowy Rynek 2 X
Poznań, ul. Św. Marcin 40
Poznań, ul. Garbary 71
Poznań, ul. Głogowska 161
Poznań, ul. Pleszewska 1 - Posnania
Poznań, ul. Matyi 2 - Avenida
Pruszków, ul. Niepodległości 4A
Przemyśl, ul. 3 maja 16 X
Puławy, ul. Centralna 21D-1
Racibórz, ul. Mickiewicza 18
Radom, ul. Żeromskiego 86
Rybnik, ul. pl. Wolności 10
Rzeszów, ul. Słowackiego 6 X
Rzeszów, ul. Al. Rejtana 23
Skierniewice, ul. Rynek 33 X
Słupsk, ul. Filmowa 2 X
Sopot, ul. Kościuszki 14 
Sosnowiec, ul. Kościelna 16
Stalowa Wola, ul. Al. Jana Pawła II 2a
Stargard Szczeciński, ul. Czarnieckiego 13
Suwałki, ul. Kościuszki 22
Szczecin, ul. Zbożowa 4 X
Szczecin, ul. al. Niepodległości 36 - Kaskada
Szczecin, ul. al. Wyzwolenia 18 - Galaxy
Świdnica, ul. Franciszkańska 1 X
Tarnobrzeg, ul. pl. Bartosza Głowackiego 45 X
Tarnowskie Góry, ul. Rynek 11
Tarnów, ul. Legionów 2 X
Tczew, ul. Żwirki 38 X
Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 17  X
Toruń, ul. Chełmińska 21 X
Toruń, ul. Czerwona Droga 1-6
Tychy, ul. Jana Pawła II 10

 

Dokładny adres Wózek Pies przewodnik Język migowy Obsługa poza kolejką
Wałbrzych, ul. Pl. Magistracki 3a
Warszawa, ul. Królewska 14
Warszawa, ul. Grochowska 207
Warszawa, ul. Wołoska 7
Warszawa, ul. Emilii Plater 28
Warszawa, ul. Jana Pawła II 82 - CH Arkadia ?X
Warszawa, ul. Wańkowicza 1 - dawny KEN
Warszawa, ul. Rondo ONZ 1
Warszawa, ul. Puławska 11
Warszawa, ul. Prosta 68 X
Warszawa, ul. Puławska 182
Warszawa, ul. Głębocka 15 - Targówek
Warszawa, ul. Górczewska 124 - Wola Park
Warszawa, ul. Targowa 72 - Galeria Wileńska
Warszawa, ul. Światowida 17 - Galeria Północna
Wejherowo, ul. 12-go Marca 181
Wieluń, ul. Barycz 1 
Włocławek, ul. Kościuszki 8 X
Wołomin, ul. Wileńska 43
Wrocław, ul. Plac Jana Pawła II 9
Wrocław, ul. Oławska 29
Wrocław, ul. Legnicka 56 X
Wrocław, ul. pl. Teatralny 2
Wrocław, ul. Sucha 1 - Wroclavia
Wrocław, ul. Plac Dominikański 3 - Galeria Dominikańska
Wrocław, ul. Plac Grunwaldzki 22 - Pasaż Grunwaldzki
Września, ul. Sienkiewicza 1
Zabrze, ul. Wolności 265-267
Zakopane, ul. Krupówki 30 X
Zgierz, ul. 3-go Maja 4 X
Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 1
Zielona Góra, ul. Pl. Matejki 19
Żyrardów, ul. Okrzei 37
Żywiec, ul. Kościuszki 29 X