Zastępcza forma podpisu

 

Osoba, która z powodu niepełnosprawności nie może pisać, może skorzystać z zastępczej formy podpisu – odcisku palca. Poprawny odcisk palca wymaga odciśnięcia palca od lewej do prawej strony bądź od prawej do lewej strony.

 

Dopuszczalny jest jeden z następujących trybów postępowania:
 

1. w przypadku podpisywania dokumentów w placówce banku

W obecności pracownika mBanku klient składa odcisk palca na pisemnej dyspozycji, umowie lub wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis. Pracownik obok odcisku palca klienta wpisuje imię i nazwisko klienta, składa swój podpis i opatruje go pieczątką oraz dopiskiem o przyjęciu dyspozycji na życzenie klienta.

2. w przypadku dostarczania dokumentów pocztą

Na pisemnej dyspozycji, umowie, wniosku, w miejscu przeznaczonym na podpis klienta, podpis składa inna osoba, a jej podpis poświadczony jest przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać klienta. Własnoręczność złożonego podpisu potwierdza notariusz.