Rachunek transakcyjny z eMAKLEREM - pytania i odpowiedzi

 •  

  Rachunek transakcyjny powiązany z eMAKLEREM - co to jest?

  • Rachunek transakcyjny jest rachunkiem powiązanym z usługą maklerską dla klientów, którzy złożą wniosek o aktywację usługi Instrumenty pochodne. Pełni on wszystkie funkcje rachunku bankowego (eKONTA, mKonta) które spełniało ono do tej pory podczas inwestycji giełdowych, a więc przelewy na zakup papierów, przelewy ze sprzedaży, dywidendy, opłaty za notowania itp. są realizowane na rachunku transakcyjnym. Również pobranie środków na depozyt zabezpieczający i uzupełnienia depozytu są realizowane tylko z tego rachunku.


   Klienci posiadający aktywną usługę Instrumenty pochodne nie mogą powiązać eMAKLERA (usługi maklerskiej) z bieżącym rachunkiem bankowym . Rachunek transakcyjny jest otwierany tylko w przypadku aktywacji instrumentów pochodnych i w tym przypadku jest obowiązkowy.


   Możliwości rachunku transakcyjnego są ograniczone do funkcji niezbędnych do obsługi inwestycji giełdowych. Oznacza to, że nie można mieć do niego karty płatniczej, kredytu odnawialnego, przelewów zdefiniowanych, zleceń stałych itp. i jest oprocentowany stawką 0%. Przelewy wewnętrzne można realizować tylko na i z rachunku nadrzędnego nad rachunkiem transakcyjnym, czyli wybranego bieżącego rachunku bankowego. Przelewy zewnętrzne wychodzące są niedostępne.


   Rachunek transakcyjny wyposażony jest w funkcje nie występujące na normalnych rachunkach.

   1 - możliwość zasilenia środkami (pociągnięcia środków) z rachunku nadrzędnego z poziomu rachunku transakcyjnego przez opcję „Zasil rachunek”. Wystarczy wpisać kwotę zasilenia i zatwierdzić (bez hasła) i środki zostaną przelane.

   2 - podobnie wygląda przelew z rachunku transakcyjnego na rachunek nadrzędny w opcji „Przelew z rachunku”.

   3 - funkcja „Maksymalna kwota” służy do ustawienia maksymalnej kwoty, jaka ma się znajdować na rachunku transakcyjnym. Każda kwota przelana z DM mBanku, czyli np. w wyniku sprzedaży akcji, wypłaty dywidendy, anulowania zlecenia kupna itp., która sprawi, że kwota na rachunku transakcyjnym będzie przekraczała ustaloną kwotę maksymalną, spowoduje przelanie na rachunek nadrzędny całej nadwyżki ponad kwotę maksymalną. Zostanie przelana cała nadwyżka bez względu na „pochodzenie” środków. Na rachunku pozostanie tylko zdefiniowana wcześniej maksymalna kwota. Przelew z innego rachunku niż rachunek DM mBanku nie powoduje przelania na rachunek nadrzędny nadwyżki ponad maksymalną kwotę.


   Przelewy między rachunkiem transakcyjnym i nadrzędnym można również wykonywać w serwisie transakcyjnym w funkcji Przelew własny.

    

   Dostęp do rachunku transakcyjnego i jego funkcji jest z opcji Moje finanse>Inwestycje>Giełda>Dane i Ustawienia>Rachunek transakcyjny.