Pierwsze konto bankowe w życiu? Zobacz, ile to kosztuje.

 

13-20 lat

21-24 lat

25 lat i więcej

Konto

0 zł

0 zł

  0 zł
przy wpływach min. 1000 zł w miesiącu
lub opłata 5 zł

Karta

0 zł

0 zł
dokonując min 5 transakcji miesięcznie
4 zł w przypadku niespełnienia warunku

0 zł
dokonując min 5 transakcji miesięcznie 
4 zł w przypadku niespełnienia warunku

Bankomaty w Polsce

0 zł

0 zł
lub 1,30 zł za wypłaty poniżej 50 zł 

0 zł
lub 1,30 zł za wypłaty poniżej 100 zł 

Dodatkowo za darmo

 • Przelewy internetowe
 • Aplikacja mobilna
 • Wpłatomaty
 • Stan konta w bankomacie i aplikacji
 • Przelewy internetowe
 • Aplikacja mobilna
 • Wpłatomaty
 • Stan konta w aplikacji
 • Polecenie zapłaty
 • Wpłaty i wypłaty w placówce
 • Przelewy internetowe
 • Aplikacja mobilna
 • Wpłatomaty
 • Stan konta w aplikacji
 • Polecenie zapłaty
 • Wpłaty i wypłaty gotówki w placówce
 • Bankomaty na świecie

Za to zapłacisz

 • Przelewy ekspresowe
 • Przelewy walutowe
 • Bankomaty na świecie
 • Polecenie zapłaty
 • Wpłaty i wypłaty w placówce
 • Przelewy ekspresowe
 • Przelewy walutowe
 • Bankomaty na świecie
 • Stan konta w bankomacie
 • Przelewy ekspresowe
 • Przelewy walutowe
 • Stan konta w bankomacie

Twoja karta wygląda tak jak chcesz

Unikatowa karta do Twojego pierwszego konta bankowego - sam możesz decydować o jej wyglądzie, wybierając projekt z galerii kart lub swoje zdjęcie. Płatności kartą nic nie kosztują, a środki wypłacasz za darmo ze wszystkich bankomatów w Polsce.

 

Nie trać czasu, płać zbliżeniowo
Teraz możesz płacić dużo szybciej, bez wypuszczania swojej karty z ręki. To bardzo wygodna alternatywa dla transakcji gotówkowych  – wystarczy przyłożyć kartę do czytnika. Płatności do 50 zł przebiegają błyskawicznie, bez konieczności podawania numeru PIN.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, ponieważ o możliwości korzystania z rachunku eKonto m decyduje nie status edukacji klienta, lecz jego wiek. Taki rachunek może zatem użytkować każda osoba będąca w wieku 13-24 lat.

Co istotne, w dniu ukończenia przez klienta 25 r.ż., posiadane przez niego eKonto m zostanie automatycznie przekształcone w wariant rachunku młodzieżowego, przeznaczony dla osób w wieku 25 i więcej lat. Choć konstrukcja eKonta m dla osób 25+ nie zawiera żadnego górnego limitu wiekowego, każdemu klientowi kończącemu 25 lat zaleca się sprawdzić, czy jego przypadku korzystniejszym rozwiązaniem nie będzie czasem przejście na jeden ze standardowych rachunków osobistych. Od razu po dniu 25. urodzin zmienią się bowiem warunki użytkowania eKonta m, które mogą (ale nie muszą) okazać się dla danego klienta mniej atrakcyjne od tych, obowiązujących posiadaczy rachunków z oferty standardowej.

Karta debetowa podpięta do eKonta m pozostaje aktywna aż do upłynięcia terminu swojej ważności, nawet jeśli rachunek ulegnie w międzyczasie automatycznemu przekształceniu w eKonto m dla osób w wieku 25+. Natomiast w sytuacji, gdy klient zdecyduje się przejść z eKonta m na rachunek z taryfą Standard bądź Plus, karta pozostanie ważna jeszcze przez 30 dni, licząc od momentu złożenia wniosku o przekształcenie. Po tym okresie, klient otrzymuje nową kartę (o ile o nią zawnioskował), ta dotychczasowa – jest zamykana.

Dyspozycję zmiany typu rachunku można złożyć poprzez serwis transakcyjny, w placówce mBanku lub za pośrednictwem mLinii.

Rachunek eKonto m przeznaczony jest dla osób w wieku od 13 do 24 lat. Gdy klient ukończy 25 r.ż., jego dotychczasowy rachunek zostanie nie tyle zlikwidowany, co przekształcony w wersję eKonta m, kierowaną do osób w wieku 25 i więcej lat. Co ważne, taka zmiana dokonywana jest automatycznie i towarzyszy jej przejście na inne warunki użytkowania rachunku. Dlatego też tuż przed osiągnięciem wspomnianego limitu wiekowego, warto zapoznać się z ofertą pozostałych kont osobistych mBanku.  Niewykluczone bowiem, że w przypadku danego klienta, wybór innego, standardowego rachunku osobistego będzie bardziej opłacalny niż pozostanie przy eKoncie m dla osób 25+.

Z podpiętej do konta młodzieżowego karty debetowej można korzystać aż do momentu upłynięcia terminu jej ważności. I to nawet wówczas, jeśli w międzyczasie rachunek zostanie automatycznie przekształcony w wersję przeznaczoną dla osób powyżej 25 r.ż.

Jednak w sytuacji, gdy klient zdecyduje się przejść na rachunek eKonto Standard bądź eKonto Plus, karta Visa Me zostanie zamknięta w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zmianę konta osobistego. Po tym czasie, klient otrzymuje nową kartę debetową (oczywiście o ile o nią wnioskował). Natomiast w przypadku przekształcenia typu rachunku z eKonto m na jeden z rachunków premium (mKonto Aquarius bądź mKonto Aquarius Intensive), karta Visa Me jest zamykana natychmiast.

Dyspozycję zmiany typu konta osobistego można złożyć w placówce mBanku, za pośrednictwem mLinii, bądź poprzez serwis transakcyjny.

Rachunek eKonto m może założyć każda osoba będąca w wieku 13-24 lat. W przypadku niepełnoletnich klientów, do otwarcia konta jest potrzebne uzyskanie uprzedniej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego – wyraża ją złożenie podpisu na umowie o prowadzenie rachunku. Oczywiście osoby pełnoletnie mogą założyć rachunek całkowicie samodzielnie, wypełniając odpowiedni formularz internetowy, bądź składając wizytę w placówce mBanku.

To, na jakich warunkach klient będzie mógł użytkować eKonto m, jest uwarunkowane przede wszystkim jego wiekiem. Rachunek eKonto m występuje w trzech różnych wariantach, kierowanych do osób w wieku: 13-20 lat, 21-24 lat oraz 25 i więcej lat. Przekroczenie którejś z górnych granic wiekowych skutkuje automatycznym przejściem na taryfę odpowiednią dla kategorii wiekowej klienta. Przejściem, któremu towarzyszy zmiana warunków korzystania z konta młodzieżowego.

Powiązana z rachunkiem eKonto m karta debetowa, pozostaje aktualna aż do terminu swojego wygaśnięcia. Automatyczne przekształcenie rachunku w wariant konta młodzieżowego kierowanego do wyższej kategorii wiekowej nie powoduje jej zamknięcia. Dopiero ewentualne przejście na któreś z kont osobistych z oferty standardowej, powoduje likwidację dotychczasowej karty debetowej i udostępnienie nowej (o ile klient złożył wniosek o jej wydanie).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 21 lat wynosi 0 zł pod warunkiem zrealizowania 5 transakcji z miesięcznie. W przypadku niespełnienia warunku opłata miesięczna za kartę debetową Visa Me do konta wynosi 4 zł.

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji.

Opłata za prowadzenie konta dla osób od 25 lat wynosi 0 zł pod warunkiem wpływu min. 1000 zł na miesiąc. W przypadku nie spełnienia warunku, opłata wynosi 5 zł.

 

Korzystanie z mSavera możliwe jest tylko w przypadku posiadania konta w mBanku.
 

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.

 

W przypadku mOkazji oferowanych klientom w systemie transakcyjnym mBanku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł, wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje na portalu Facebook oraz Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższe dokumenty są dostępne na www.mBank.pl/mOkazje.

0 zł dla klientów w wieku 13-20, 1,30 zł dla klientów wieku 21-24 za wypłaty poniżej 50 zł, 1,30 zł dla klientów wieku 25 lat i więcej za wypłaty poniżej 100 zł  

Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2 % wartości transakcji.