Budownictwo z ponad 7 proc. udziałem w PKB jest jednym z głównych motorów napędowych polskiej gospodarki. Dzięki ogromnej skali inwestycji infrastrukturalnych, finansowanych funduszami unijnymi, sektor budowlany przyczynił się do znaczącej poprawy jakości życia w Polsce. Każdy z nas jest beneficjentem setek kilometrów nowych dróg czy zmodernizowanych szlaków kolejowych.

 

W najbliższych latach polski rynek budowlany pozostanie jednym z najbardziej atrakcyjnych w Europie, a wzrosty generować będą przede wszystkim inwestycje w drogi ekspresowe, modernizacji szlaków kolejowych i infrastrukturę energetyczną.

 

mBank rozumie jak trudny i zmienny jest polski rynek budowlany, dlatego chce dalej wspierać rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw budowlanych.

Profesjonalna obsługa sektora budowlanego

 •  

  wieloletnie doświadczenie mBanku w obsłudze przedsiębiorstw z branży budowlanej, zarówno największych jak i małych oraz średnich

 •  

  profesjonalne zarządzanie spływem należności i płatnościami

 •  

  szeroki zakres narzędzi zwiększających bezpieczeństwo realizowanych kontraktów i wymaganych w procedurach przetargowych

 •  

  finansowanie projektów oraz inwestycji w majątek trwały, związanych z modernizacją lub odnowieniem parku maszynowego

 •  

  finansowanie inwestycji realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych, również w bieżącej perspektywie środków na lata 2014-20

 •  

  indywidualne dostosowanie oferty do specyfiki i skali działania klienta, w oparciu o bieżące i przyszłe plany i potrzeby

Jesteśmy również cenionym partnerem przy realizacji projektów finansowania nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Dla kogo?

Oferta mBanku skierowana jest zarówno do wykonawców oraz podwykonawców projektów oraz ich kooperantów.