Natychmiastowa transakcja wymiany walut

Wymiana walut dla firm po atrakcyjnych kursach opartych na bieżących notowaniach międzybankowych

 
 

W ramach produktu natychmiastowa transkacja wymiany walut mBank oferuje:

  • wymiana walut dla firm po kursach ustalanych w chwili zawierania transakcji
  • ustalenie daty rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji
  • możliwość składania ofert kupna lub sprzedaży po określonym kursie
  • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji
  • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych
  • możliwość zawierania transakcji telefonicznie, lub przez mPlatformę Walutową

 

Przeznaczenie produktu

Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich firm, których działalność wiąże się z:

  • dokonywaniem
  • otrzymywaniem
płatności w walucie obcej

Powiązane produkty i usługi

 

mPlatforma walutowa

Możliwość zawierania transakcji, składania ofert i śledzenia aktualnych kursów wybranych walut.

 
 

 

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Skuteczny sposób na zabezpiezenie się przed zmianami kursów.