Opłaty i prowizje dla kont

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

eKonto PRP

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

prowadzenie konta (opłata miesięczna)  0 zł
przelew w złotych polskich
 • wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS lub do US – gdy zlecisz go samodzielnie
 0 zł
 • wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS lub do US – gdy zlecisz go u pracownika w placówce banku, konsultanta mLinii (BOK)
0 zł
 • ekspresowy (zlecisz go samodzielnie)
5 zł
 • SORBNET (zlecisz go samodzielnie, u pracownika w placówce banku, konsultanta mLinii (BOK))
35 zł
przelewy w walucie obcej (zlecisz go samodzielnie, u pracownika w placówce banku, konsultanta mLinii (BOK))
 • SWIFT lub walutowy
0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł
 • SEPA
0 zł
transakcja BLIK  (obowiązuje do 3.06.2024 r.) 0 zł
polecenie zapłaty
 • utworzenie, aktualizacja, realizacja, rezygnacja
0 zł 
 • korzystanie z polecenia zapłaty (opłata miesięczna)
0 zł
zlecenie stałe
 • utworzenie, aktualizacja, realizacja, rezygnacja
0 zł
wpłata gotówki we wpłatomacie
 • mBanku, PlanetCash lub Cashline
0 zł
 • Euronet
0 zł – pierwsze 5 wpłat w miesiącu kalendarzowym
0,2 %, min. 2 zł – 6 i kolejna wpłata w miesiącu kalendarzowym
 wpłata i wypłata gotówki w placówce 
 • wpłata lub wypłata gotówki
0 zł
 • niepodjęcie zamówionej (awizowanej) gotówki w wyznaczonym dniu
0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

 

Transakcje BLIK (obowiązuje od 4.06.2024 r.)

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

transakcja bezgotówkowa BLIK  0 zł
wypłata gotówki BLIKIEM
 • w bankomacie mBanku, Planet Cash w Polsce 
0 zł
 • w innym bankomacie w Polsce
0 zł

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF