Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

 

Ubezpieczenia dla mPożyczki 

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

 ubezpieczenie Spłaty Kredytu, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku o pożyczkę

  • Pakiet Standard

0,096% x LM x KP, gdzie:

LM - liczba miesięcy pożyczki,

KP - przyznana kwota pożyczki, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

  • Pakiet Komfort

0,144% x LM x KP, gdzie:

LM - liczba miesięcy pożyczki,

KP - przyznana kwota pożyczki, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

  • Pakiet Prestiż

0,202% x LM x KP, gdzie:

LM - liczba miesięcy pożyczki,

KP - przyznana kwota pożyczki, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

  • Pakiet Premium

0,2716% x LM x KP, gdzie:

LM - liczba miesięcy pożyczki,

KP - przyznana kwota pożyczki, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

 ubezpieczenie Spłaty Kredytu, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku o pożyczkę (opłata miesięczna)

  • Pakiet Standard

4,3% raty pożyczki

  • Pakiet Komfort

6,5% raty pożyczki

  • Pakiet Prestiż

8,7% raty pożyczki

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF