Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

 

Ubezpieczenia dla Kredytu samochodowego/Kredytu na zakup środków transportu i Kredytu samochodowego online waloryzowanego kursem walut

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

Kredyt samochodowy/Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut

Kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut

ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego, które obejmuje:

- śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- trwałą całkowitą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- poważne zachorowanie,

jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego, nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA.

0,10% x LM x KK, gdzie:

LM - liczba miesięcy kredytu,

KK - łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za to ubezpieczenie)

ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet MultiBezpieczny, (opłata miesięczna), które obejmuje:

- śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- trwałą całkowitą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- poważne zachorowanie,

jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych, nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA.

2,5% raty kredytu

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF