Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla Kredytu samochodowego / Kredytu na zakup środków transportu i Kredytu samochodowego online waloryzowanego kursem walut 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Kredyt samochodowy/Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut

Kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut

1. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)

0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

2. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych

(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)

2,5% od miesięcznej raty kredytu

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF