Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla kont 

za co pobieramy opłatę/prowizję wysokość opłaty/prowizji 
eKonto izzy/ eKonto / eKonto m/ eKonto z taryfą standard / eKonto z taryfą plus/ eKonto mobilne mKonto Multi /  eKonto (Pakiet: Intensive, Classic, Active) / eKonto z darmowymi bankomatami / eKonto dla młodych/ mKonto Aquarius / mKonto Intensive
ubezpieczenie NNW „Ochrona24h” (opłata miesięczna)
 • Ochrona24h STANDARD
2,99 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
3,99 zł
w pozostałych przypadkach
 • Ochrona24h KOMFORT
9,99 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
11,99 zł
w pozostałych przypadkach
 • Ochrona24h PREMIUM
23,99 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
27,99 zł
w pozostałych przypadkach
ubezpieczenie NNW „Moja Ochrona” dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku  (opłata miesięczna)
 • Wariant Indywidualny I
13,9 zł
 • Wariant Indywidualny II
25,9 zł
 • Wariant Indywidualny III
31,9 zł
 • Wariant Rodzinny I
21,9 zł
 • Wariant Rodzinny II
35,9 zł
 • Wariant Rodzinny III
43,9 zł
ubezpieczenie „Medical Assistance: Opieka24h” (opłata miesięczna)
 • Opieka24h STANDARD
6 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
7 zł
 w pozostałych przypadkach
 • Opieka24h KOMFORT
12 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
14 zł
 w pozostałych przypadkach
 • Opieka24h PREMIUM
17 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
21 zł
 w pozostałych przypadkach
ubezpieczenie „Car Assistance: Auto24h” (opłata miesięczna)
 • Auto 24h STANDAR D
6 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
7 zł
 w pozostałych przypadkach
 • Auto 24h KOMFORT
12 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
14 zł
 w pozostałych przypadkach
 • Auto 24h PREMIUM
17 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
21 zł
 w pozostałych przypadkach
ubezpieczenie „Home Assistance: Dom24h” (opłata miesięczna)
 • Dom24h STANDARD
6 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
7 zł
 w pozostałych przypadkach
 • Dom24h KOMFORT
12 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
14 zł
 w pozostałych przypadkach
 • Dom24h PREMIUM
17 zł
jeśli masz co najmniej dwa aktywne produkty (Home, Medical, Car Assistance, NNW Ochrona24h)
21 zł
 w pozostałych przypadkach
ubezpieczenie „Mieszkanie 24h” / ”Moje mieszkanie ” (opłata miesięczna)
 • MINIMUM
19,9 zł
 • MEDIUM
24,9 zł
 • MAKSIMUM
34,9 zł
ubezpieczenie „Home Assistance” (opłata miesięczna) 5 zł
ubezpieczenie na wypadek nowotworu mWaleczni  (opłata miesięczna)
 • STANDARD
od 9,99 zł do 14,99 zł -jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
od 9,99 zł do 19,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 30 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
od 19,99 zł do 29,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 40 lat i nie skończyłeś jeszcze 49 lat
od 29,99 zł do 64,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 50 lat i nie skończyłeś jeszcze 59 lat
od 44,99 zł do 94,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 60 lat i nie skończyłeś jeszcze 64 lat
 • KOMFORT
od 14,99 zł do 19,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
od 14,99 zł do 24,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 30 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
od 24,99 zł do 49,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 40 lat i nie skończyłeś jeszcze 49 lat
od 49,99 zł do 119,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 50 lat i nie skończyłeś jeszcze 59 lat
od 74,99 zł do 174,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 60 lat i nie skończyłeś jeszcze 64 lat
 • PREMIUM
od 19,99 zł do 24,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
od 24,99 zł do 34,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 30 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
od 39,99 zł do 89,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 40 lat i nie skończyłeś jeszcze 49 lat
od 94,99 zł do 229,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 50 lat i nie skończyłeś jeszcze 59 lat
od 139,99 zł do 339,99 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 60 lat i nie skończyłeś jeszcze 64 lat
ubezpieczenie „Terminowe ubezpieczenie na Życie 24h” (opłata miesięczna)
 • suma ubezpieczenia 50 000 zł
20 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 20 lat
20 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 21 lat i nie skończyłeś jeszcze 25 lat
20 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 26 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
25 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 31 lat i nie skończyłeś jeszcze 35 lat
30 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 36 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
40 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 41 lat i nie skończyłeś jeszcze 45 lat
55 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 46 lat i nie skończyłeś jeszcze 50 lat
75 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 51 lat i nie skończyłeś jeszcze 55 lat
100 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 56 lat i nie skończyłeś jeszcze 60 lat
 • suma ubezpieczenia 100 000 zł
25 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 20 lat
25 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 21 lat i nie skończyłeś jeszcze 25 lat
30 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 26 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
45 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 31 lat i nie skończyłeś jeszcze 35 lat
50 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 36 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
65 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 41 lat i nie skończyłeś jeszcze 45 lat
100 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 46 lat i nie skończyłeś jeszcze 50 lat
145 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 51 lat i nie skończyłeś jeszcze 55 lat
190 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 56 lat i nie skończyłeś jeszcze 60 lat
 • suma ubezpieczenia 150 000 zł
35 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 20 lat
35 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 21 lat i nie skończyłeś jeszcze 25 lat
40 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 26 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
50 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 31 lat i nie skończyłeś jeszcze 35 lat
70 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 36 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
100 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 41 lat i nie skończyłeś jeszcze 45 lat
150 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 46 lat i nie skończyłeś jeszcze 50 lat
220 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 51 lat i nie skończyłeś jeszcze 55 lat
285 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 56 lat i nie skończyłeś jeszcze 60 lat
 • suma ubezpieczenia 200 000 zł
45 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 20 lat
45 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 21 lat i nie skończyłeś jeszcze 25 lat
50 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 26 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
65 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 31 lat i nie skończyłeś jeszcze 35 lat
90 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 36 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
130 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 41 lat i nie skończyłeś jeszcze 45 lat
200 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 46 lat i nie skończyłeś jeszcze 50 lat
290 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 51 lat i nie skończyłeś jeszcze 55 lat
380 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 56 lat i nie skończyłeś jeszcze 60 lat
 • suma ubezpieczenia 250 000 zł
55 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 20 lat
55 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 21 lat i nie skończyłeś jeszcze 25 lat
65 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 26 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
80 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 31 lat i nie skończyłeś jeszcze 35 lat
110 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 36 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
160 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 41 lat i nie skończyłeś jeszcze 45 lat
250 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 46 lat i nie skończyłeś jeszcze 50 lat
360 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 51 lat i nie skończyłeś jeszcze 55 lat
465 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 56 lat i nie skończyłeś jeszcze 60 lat
 • suma ubezpieczenia 300 000 zł
65 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 18 lat i nie skończyłeś jeszcze 20 lat
65 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 21 lat i nie skończyłeś jeszcze 25 lat
75 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 26 lat i nie skończyłeś jeszcze 30 lat
95 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 31 lat i nie skończyłeś jeszcze 35 lat
130 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 36 lat i nie skończyłeś jeszcze 40 lat
195 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 41 lat i nie skończyłeś jeszcze 45 lat
300 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 46 lat i nie skończyłeś jeszcze 50 lat
430 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 51 lat i nie skończyłeś jeszcze 55 lat
560 zł - jeśli w dniu przystąpienia do ubezpieczenia miałeś co najmniej 56 lat i nie skończyłeś jeszcze 60 lat

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF