Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla kredytu gotówkowego 

za co pobieramy opłatę/prowizję wysokość opłaty/prowizji 
 ubezpieczenie Spłaty Kredytu, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
 • Pakiet Standard
0,096% x LM x KK, gdzie:
LM - liczba miesięcy kredytu,
KK - kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia
 • Pakiet Komfort
0,144% x LM x KK, gdzie:
LM - liczba miesięcy kredytu,
KK - kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia
 • Pakiet Prestiż
0,202% x LM x KK, gdzie:
LM - liczba miesięcy kredytu,
KK - kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia
 • Pakiet Premium
0,2716% x LM x KK, gdzie:
LM - liczba miesięcy kredytu,
KK - kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia
 ubezpieczenie Spłaty Kredytu, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku o podwyższenie kwoty kredytu
 • Pakiet Standard
0,096% x LM x KK, gdzie:
LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona,
KK - kwota kredytu, która pozostaje do spłaty w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową wraz ze wszystkimi kredytowanymi kosztami
 • Pakiet Komfort
0,144% x LM x KK, gdzie:
LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona,
KK - kwota kredytu, która pozostaje do spłaty w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową wraz ze wszystkimi kredytowanymi kosztami
 • Pakiet Prestiż
0,202% x LM x KK, gdzie:
LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona,
KK - kwota kredytu, która pozostaje do spłaty w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową wraz ze wszystkimi kredytowanymi kosztami
 • Pakiet Premium
0,2716% x LM x KK, gdzie:
LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona,
KK - kwota kredytu, która pozostaje do spłaty w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową wraz ze wszystkimi kredytowanymi kosztami
 ubezpieczenie Spłaty Kredytu, jeśli podwyższasz kwotę kredytu uruchomionego z ubezpieczeniem Spłaty Kredytu
 • Pakiet Standard
0,096% x LM x SK – OU, gdzie:
LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona,
 SK – saldo kredytu,
OU – część opłaty za ubezpieczenie, którą kredytobiorca opłacił, proporcjonalnie do okresu, jaki w dniu wnioskowania o podwyższenie kredytu, pozostał do końca obowiązywania umowy kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia 
 • Pakiet Komfort
0,144% x LM x SK – OU, gdzie:
LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona,
 SK – saldo kredytu,
OU – część opłaty za ubezpieczenie, którą kredytobiorca opłacił, proporcjonalnie do okresu, jaki w dniu wnioskowania o podwyższenie kredytu, pozostał do końca obowiązywania umowy kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia 
 • Pakiet Prestiż
0,202% x LM x SK – OU, gdzie:
LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona,
 SK – saldo kredytu,
OU – część opłaty za ubezpieczenie, którą kredytobiorca opłacił, proporcjonalnie do okresu, jaki w dniu wnioskowania o podwyższenie kredytu, pozostał do końca obowiązywania umowy kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia 
 • Pakiet Premium
0,2716% x LM x SK – OU, gdzie:
LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona,
 SK – saldo kredytu,
OU – część opłaty za ubezpieczenie, którą kredytobiorca opłacił, proporcjonalnie do okresu, jaki w dniu wnioskowania o podwyższenie kredytu, pozostał do końca obowiązywania umowy kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia 
 ubezpieczenie Spłaty Kredytu jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego (opłata miesięczna)
 • Pakiet Standard
4,3% raty kredytu
 • Pakiet Komfort
6,5% raty kredytu
 • Pakiet Prestiż
8,7% raty kredytu
 ubezpieczenie Spłaty Kredytu, które obejmuje:
 - śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 - trwałą całkowitą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 - poważne zachorowanie,
jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego.
0,18% x LM x  KK, gdzie:
 LM – liczba miesięcy, w których obowiązuje ochrona (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za to  ubezpieczenie),
 KK - łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty, którą kredytobiorca przeznaczył na zapłatę składki za to ubezpieczenie) 
 ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki”, które obejmujeczasową niezdolność do pracy spowodowaną:
 - chorobą,
 - nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni, które obejmują spłatę, miesięcznych opłat eksploatacyjnych,
jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego.
9,9 zł x LM, gdzie:
 LM - liczba miesięcy kredytu
 ubezpieczenie Spłaty Kredytu (opłata miesięczna), które obejmuje:
 - śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 - trwałą całkowitą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 - poważne zachorowanie,
jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
4% raty kredytu
 ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki", które obejmuje czasową niezdolność do pracy spowodowaną:
 - chorobą,
 - nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni, które obejmują spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych,
jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
9,9 zł x LM, gdzie:
 LM - liczba miesięcy kredyt
 ubezpieczenie spłaty kredytu, które obejmuje:
 - śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 - trwałą, całkowitą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 - poważne zachorowanie
jeśli podwyższasz kwotę kredytu uruchomionego z Pakietem MultiBezpiecznym. 

dla kredytów z wydłużonym okresem kredytowania
 (0,15% x KK po podwyższeniu x LM) – OU, gdzie:
KK - po podwyższeniu – to całkowita kwota kredytu po podwyższeniu (z wyłączeniem kwoty kredytu, którą przeznaczono na zapłatę składki za to ubezpieczenie),
 LM – liczba miesięcy kredytu, która została do jego spłaty po wydłużeniu okresu kredytowania,

OU – opłata za ubezpieczenie, opłacona przy uruchomieniu kredytu
 dla kredytów z niezmienionym okresem kredytowania
  0,15% x LM x KP, gdzie:
  LM - liczba miesięcy kredytu,
KP - kwota podwyższenia (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za to ubezpieczenie)

 ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki”, które obejmuje czasową niezdolność do pracy spowodowaną:
 - chorobą,
 - nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni, które obejmują spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych,
jeśli wydłużasz okres trwania umowy kredytu
9,9 zł x LM, gdzie:
 LM - liczba miesięcy o jakie została wydłużona umowa kredytu

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF