Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla kredytu gotówkowego 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

a) Pakiet Standard

0,096% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

b) Pakiet Komfort

0,144% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu  

c) Pakiet Prestiż

0,202% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

d) Pakiet Premium

0,2716 %* liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

2. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku o podwyższenie kwoty kredytu:

a) Pakiet Standard

0,096% * liczba miesięcy na jakie Ubezpieczony zostaje objęty ochroną  * łączna kwota kredytu 

b) Pakiet Komfort

0,144% * liczba miesięcy na jakie Ubezpieczony zostaje objęty ochroną  * łączna kwota kredytu 

c) Pakiet Prestiż

0,202% * liczba miesięcy na jakie Ubezpieczony zostaje objęty ochroną  * łączna kwota kredytu 

d) Pakiet Premium

0,2716 %* liczba miesięcy na jakie Ubezpieczony zostaje objęty ochroną  * łączna kwota kredytu  

3. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy  podwyższenia kwoty kredytu uruchomionego z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu

 

a) Pakiet Standard

0,096% * liczba miesięcy przez jakie Ubezpieczony będzie objęty ochroną ubezpieczeniową * saldo Kredytu - część opłaty za ubezpieczenie, którą Klient zapłacił przed podwyższeniem kwoty Kredytu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał w dniu wnioskowania o podwyższenie Kredytu do końca trwania umowy Kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia 

b) Pakiet Komfort

0,144% * liczba miesięcy przez jakie Ubezpieczony będzie objęty ochroną ubezpieczeniową * saldo Kredytu - część opłaty za ubezpieczenie, którą Klient zapłacił przed podwyższeniem kwoty Kredytu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał w dniu wnioskowania o podwyższenie Kredytu do końca trwania umowy Kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia 

c) Pakiet Prestiż

0,202% * liczba miesięcy przez jakie Ubezpieczony będzie objęty ochroną ubezpieczeniową * saldo Kredytu - część opłaty za ubezpieczenie, którą Klient zapłacił przed podwyższeniem kwoty Kredytu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał w dniu wnioskowania o podwyższenie Kredytu do końca trwania umowy Kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia 

d) Pakiet Premium

0,2716% * liczba miesięcy przez jakie Ubezpieczony będzie objęty ochroną ubezpieczeniową * saldo Kredytu - część opłaty za ubezpieczenie, którą Klient zapłacił przed podwyższeniem kwoty Kredytu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał w dniu wnioskowania o podwyższenie Kredytu do końca trwania umowy Kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia 

4. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

a) Pakiet Standard

4,3% miesięcznie od raty kredytu

b) Pakiet Komfort

6,5% miesięcznie od raty kredytu

c) Pakiet Prestiż

8,7% miesięcznie od raty kredytu

5. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

6. Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub NW poświadczonej zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmujące spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

9,9 zł x liczba miesięcy kredytu

7. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych

4% miesięcznie od raty kredytu

8. Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub NW poświadczonej zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmujące spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych

9,9 zł/m-c

9. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy podwyższenia kwoty kredytu uruchomionego z Pakietem MultiBezpiecznym

a) dla kredytów z wydłużonym okresem kredytowania:

[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie) x liczba miesięcy kredytu pozostała do spłaty kredytu po wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu

b) dla kredytów z niezmienionym okresem kredytowania:

0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota podwyższenia (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

10. Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub NW poświadczonej zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmujące spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych – dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu

9,9 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona umowa kredytu

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF