Opłaty i prowizje dla kredytów

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

 

Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna 

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

 rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

 udzielenie kredytu

0%–4% kwoty kredytu

 podwyższenie kwoty kredytu

0%–4% kwoty podwyższenia

 wystawienie promesy

150 zł

 wcześniejsza spłata

 • częściowa – dla kredytu z oprocentowaniem zmiennym

0%

 • całkowita – dla kredytu z oprocentowaniem z zmiennym (w pierwszych 3 latach kredytowania)

2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty

 • częściowa lub całkowita spłata kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym lub stałym

(dotyczy umów zawartych od 30.03.2022 r.)

wysokość określona w umowie lub aneksie

 mechanizm bilansujący

 • aktywacja usługi

2% kwoty udzielonego kredytu

 • aktywna usługa (opłata miesięczna)

99 zł, dotyczy kredytów:

- uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 22.11.2011 r. w mBanku,

- uruchomionych od 1.06.2009 r. w mBanku d.MultiBanku

0 zł, dotyczy kredytów uruchomionych do 31.05.2009 r. w mBanku d.MultiBanku

 zmiana warunków umowy

 • restrukturyzacja umowy kredytów/pożyczek restrukturyzowanych

150 zł

 • rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę kredytobiorcy

100 zł

 • zmiana, na wniosek kredytobiorcy, parametrów kredytu lub warunków umowy, która nie wymaga aneksu

100 zł

 • sporządzenie aneksu

100 zł–500 zł

 • zmiana przedmiotu zabezpieczania (opłatę pomniejszamy o wartość opłaty za rozpatrzenie wniosku)

300 zł

 • prolongata kredytu

0,5% prolongowanej kwoty kredytu

 • zmiana waluty kredytu

1% wartości operacji

 • zmiana waluty spłaty kredytu

0 zł

 inspekcja jednej nieruchomości

 • przy uruchomieniu transzy

0 zł

 • przy zmianie warunków umowy na Twój wniosek

250 zł

 ocena nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu – od każdej nieruchomości

 • lokal mieszkalny, działka budowlana

400 zł

 • dom mieszkalny, lokal użytkowy

700 zł

 przygotowanie wyceny nieruchomości (tymczasowo niedostępne)

 • przez pracownika banku

0 zł

 • w formie operatu szacunkowego

0 zł

 pozostałe opłaty

 • sporządzenie i wysłanie na Twój wniosek i papierowego harmonogramu spłat (aktualnego/archiwalnego)

40 zł

 • zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku (jeśli cedent zawarł z nami ramową umowę cesji)

15 zł

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF