Opłaty i prowizje dla kredytów

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Kredyt hipoteczny / pożyczka hipoteczna 

 

Rodzaj czynności

opłata/prowizja

rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

udzielenie kredytu

0% do 4% kwoty kredytu

podwyższenie kwoty kredytu

0% do 4% kwoty podwyższenia

wystawienie promesy

150 zł

wcześniejsza spłata:

 • częściowa spłata kredytu z oprocentowaniem zmiennym

0%

 • całkowita – w okresie pierwszych 3 lat kredytu z oprocentowaniem zmiennym

2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty

 • częściowa lub całkowita spłata kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym lub stałym 

wysokość określona w umowie lub aneksie

mechanizm bilansujący:

 • aktywacja usługi

2% od przyznanej kwoty kredytu

 • opłata miesięczna za aktywną usługę 

 

0 zł 

dla kredytów udzielonych do 31.05.2009 r. w mBanku d.MultiBanku.

99 zł

pozostałe kredyty

zmiana warunków umowy:

 • restrukturyzacja umowy kredytów/pożyczek restrukturyzowanych

150 zł

 • rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę kredytobiorcy

100 zł

 • zmiana, na wniosek kredytobiorcy, parametrów kredytu lub warunków umowy, która nie wymaga aneksu

100 zł

 • sporządzenie aneksu

100 zł – 500 zł

 • zmiana przedmiotu zabezpieczania (pomniejszamy ją o wartość opłaty za rozpatrzenie wniosku)

300 zł

 • prolongata kredytu

0,5% prolongowanej kwoty kredytu

 • zmiana waluty kredytu

1% wartości operacji

 • zmiana waluty spłaty kredytu

0 zł

inspekcja jednej nieruchomości:

 • przy uruchomieniu transzy

0 zł

 • przy zmianie warunków umowy na wniosek klienta

250 zł

ocena nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu – od każdej nieruchomości:

 • lokal mieszkalny, działka budowlana

400 zł

 • dom mieszkalny, lokal użytkowy

700 zł

przygotowanie wyceny nieruchomości (tymczasowo niedostępne):

 • przez pracownika Banku

0 zł

 • w formie operatu szacunkowego

0 zł

pozostałe opłaty:

 • sporządzenie i wysłanie papierowego harmonogramu spłat (aktualnego/archiwalnego)
  – na wniosek klienta

40 zł

 • zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. (jeśli cedent zawarł z mBankiem ramową umowę cesji)

15 zł

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF