Opłaty i prowizje dla kredytów

Kredyt hipoteczny / pożyczka hipoteczna 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

2. Prowizja za udzielenie kredytu

od 0% do 4% kwoty kredytu

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

od 0% do 4% kwoty podwyższenia

4. Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę

0%

5. Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania

2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty

6. Prowizja za aktywację usługi Mechanizm Bilansujący

2% od przyznanej kwoty kredytu

7. Opłata miesięczna za posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący 

0 zł  /99 zł

8. Koszty restrukturyzacji Umowy 

150 zł

9. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy

100 zł

10. Opłata za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagająca sporządzenia aneksu

100 zł

11. Koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu

100 zł – 500 zł

12. Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczania 

300 zł

13. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości przy uruchomieniu transzy

0 zł

14. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta

250 zł

15. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości przez pracownika Banku 

0 zł

16. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego 

0 zł

17. Opłata za wystawienie promesy

150 zł

18. Prowizja za prolongatę kredytu

0,5% prolongowanej kwoty kredytu

19. Prowizja  za zmianę waluty kredytu

1% wartości operacji

20. Opłata za zmianę waluty spłaty kredytu

0 zł

21. Sporządzenie i wysłanie aktualnego/treści archiwalnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

40 zł

22. Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki  – od każdej nieruchomości (obowiązuje do 13.09.2019r.)

300 zł – typowy lokal mieszkalny, typowy dom mieszkalny lub typowa działka budowlana

500 zł – lokal użytkowy

800 zł – pozostałe nieruchomości zakwalifikowane przez Bank jako nietypowe

22.Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki – od każdej nieruchomości (obowiązuje od 14.09.2019r.)

400 zł – lokal mieszkalny, działka budowlana

700 zł – dom mieszkalny, lokal użytkowy

23. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. (w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)

15 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF