Opłaty i prowizje dla kredytów

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Kredyt mEmisja Plus

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

2. Prowizja za udzielenie kredytu

0%

3. Opłata za drugą i kolejna wizytę kuriera z dokumentacją kredytową (w przypadku niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty)

50 zł

4. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

1%, przy czym dla każdej oferty kredytowej prowizja będzie ustalana w Generalnej Decyzji Kredytowej przez Komitet Kredytowy Zarządu Banku i nie może być wyższa niż 1%

5. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

0%

6. Opłata za podpisanie umowy za pośrednictwem kuriera

32 zł

 

Zobacz też:

Taryfa opłat i prowizji w PDF