Dywidenda

Dywidendą nazywamy część wypracowanego przez spółkę zysku, która jest wypłacana posiadaczom akcji. Decyzje dot. dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA). Podejmując uchwałę o podziale zysku między dotychczasowych akcjonariuszy WZA zobowiązane jest określić: wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

Dywidenda za rok Dywidenda na akcję (zł) Łączna wartość dywidendy (MLN zł) Dywidenda jako % zysku
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -
2019 - - -
2018 - - -
2017 5,15 217,9 20
2016 - - -
2015 - - -
2014 - - -
20131 17,00 717,0 67
20122 10,00 421,4 35
2011 - - -
2010 - - -
2009 - - -
2008 - - -
2007 - - -
2006 - - -
2005 - - -
2004 - - -
2003 - - -
2002 - - -
2001 3,00 230,0 68
2000 3,00 114,9 32
1999 3,00 182,4 27
1998 3,00 68,4 33
1997 3,00 46,6 32
1996 3,00 43,5 38

 

1 dzień dywidendy 5 maja 2014, termin wypłaty dywidendy 19 maja 2014
2 dzień dywidendy 15 maja 2013, termin wypłaty dywidendy 29 maja 2013