Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2017-2018. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki (29.05.2017 r.).

 

  Konsensus 2017 Konsensus 2018
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 064 3 282 2 868 3 286 3 746 2 976
Wynik z tytułu opłat i prowizji 955 1 017 848 999 1 061 891
Wynik handlowy i pozostałe przychody 360 453 280 373 477 313
Przychody ogółem 4 378 4 583 4 161 4 658 5 073 4 330
Koszty -2 004 -1 949 -2 056 -2 033 -1 973 -2 111
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -495 -432 -637 -533 -461 -686
Wynik operacyjny 1 880 2 039 1 652 2 092 2 327 1 741
Zysk netto 1 135 1 226 959 1 285 1 476 1 019
Kredyty 86 006 90 162 82 542 90 040 97 354 84 153
Aktywa 135 447 142 096 127 335 140 869 149 956 128 000
Depozyty 94 076 101 700 88 640 98 735 106 232 90 305
CENA DOCELOWA (ZŁ) 343,0 427,0 285,2      

Dane na 29.05.2017

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, Dom Maklerski BZ WBK, Dom Maklerski PKO BP, Erste Group, Haitong Bank, Ipopema, J.P. Morgan, Keefe, Bruyette & Woods, BofA Merrill Lynch, Noble Securities, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Trigon Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski, Wood&Company.