Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2019-2020. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

 

  Konsensus 2019 Konsensus 2020
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 805 3 909 3 419 4 100 4 352 3 660
Wynik z tytułu opłat i prowizji 999 1 082 956 1 042 1 146 956
Wynik handlowy i pozostałe przychody 360 389 330 363 410 276
Przychody ogółem 5 164 5 254 4 875 5 505 5 750 5 190
Koszty -2 281 -2 176 -2 362 -2 349 -2 240 -2 454
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -729 -643 -829 -786 -689 -946
Wynik operacyjny 2 153 2 295 2 037 2 370 2 533 2 227
Zysk netto 1 257 1 386 1 165 1 400 1 526 1 254
Kredyty 98 737 102 600 93 917 103 933 110 100 97 941
Aktywa 152 754 157 300 143 572 160 200 167 358 149 851
Depozyty 111 387 131 500 103 065 117 132 139 800 108 820
CENA DOCELOWA (ZŁ) 380,6 465,0 328,0

Dane na 28.05.2019

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, PKO Securities, Haitong Bank, IPOPEMA, KBW, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Vestor DM