Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2018-2019. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

 

  Konsensus 2018 Konsensus 2019
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 383 3 506 3 177 3 673 3 887 3 409
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 028 1 141 961 1 078 1 207 1 020
Wynik handlowy i pozostałe przychody 499 640 304 389 512 312
Przychody ogółem 4 910 5 067 4 570 5 140 5 409 4 864
Koszty -2 122 -2 074 -2 217 -2 186 -2 124 -2 312
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -593 -505 -678 -633 -503 -721
Wynik operacyjny 2 195 2 389 1 820 2 321 2 767 2 037
Zysk netto 1 335 1 509 1 071 1 412 1 799 1 209
Kredyty 90 561 93 078 88 169 95 334 98 516 90 173
Aktywa 139 560 146 572 135 109 146 193 154 035 139 501
Depozyty 99 386 117 800 94 972 104 759 123 000 98 501
CENA DOCELOWA (ZŁ) 412,3 473,8 350,0      

Dane na 11.09.2018

Na podstawie prognoz od: Citi Research, Deutsche Bank, DM BOŚ, BZ WBK Brokerage, PKO Securities, Erste Group, Haitong Bank, IPOPEMA, KBW, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Societe Generale, Trigon DM, Vestor DM, Wood&Company.