Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2021-2022. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2021 Konsensus 2022
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 965 4 254 3 861 4 259 4 487 4 036
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 691 1 841 1 498 1 749 1 933 1 532
Wynik handlowy i pozostałe przychody 242 355 70 218 337 73
Przychody ogółem 5 898 6 164 5 589 6 225 6 656 5 962
Koszty -2 409 -2 305 -2 570 -2 506 -2 388 -2 661
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -1 094 -824 -1 330 -936 -729 -1 055
Wynik operacyjny 940 2 174 -2 072 1 759 2 587 -441
Zysk netto -158 988 -3 277 548 1 254 -1 599
Kredyty 115 585 120 308 110 338 122 640 128 142 116 165
Aktywa 191 643 204 754 168 482 200 961 217 102 174 477
Depozyty 149 186 171 300 123 957 157 422 180 300 127 072
CENA DOCELOWA (zł) 272,0 405,4 154,9

 

Dane na  12.08.2021 r.

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BDM, DM BOŚ, Erste Group, PKO Securities, Haitong Bank, Ipopema Research, Pekao Brokerage, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company.