Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2018-2019. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

 

  Konsensus 2018 Konsensus 2019
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 370 3 506 3 177 3 703 3 887 3 409
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 043 1 141 925 1 096 1 207 992
Wynik handlowy i pozostałe przychody 391 586 304 372 512 305
Przychody ogółem 4 804 4 968 4 570 5 171 5 409 4 864
Koszty -2 096 -2 061 -2 122 -2 164 -2 110 -2 254
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -574 -505 -657 -616 -503 -721
Wynik operacyjny 2 134 2 389 1 820 2 390 2 767 2 037
Zysk netto 1 284 1 509 1 071 1 469 1 799 1 209
Kredyty 90 621 93 078 88 169 95 221 98 516 88 117
Aktywa 139 534 146 572 135 109 146 127 154 035 139 149
Depozyty 99 024 112 000 94 767 104 269 118 400 95 779
CENA DOCELOWA (ZŁ) 427,9 533,0 351,0      

Dane na 17.04.2018

Na podstawie prognoz od: Citi Research, Deutsche Bank, DM BOŚ, Dom Maklerski BZ WBK, Dom Maklerski PKO BP, Erste Group, Haitong, Ipopema, J.P. Morgan, Keefe, Bruyette & Woods, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Societe Generale, Trigon Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski, Wood&Company.