Konsensus

Tabela poniżej pokazuje konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2017-2018. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe Grupy (14.02.2017 r.).

 

  Konsensus 2017 Konsensus 2018
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 025 3 282 2 868 3 231 3 746 2 976
Wynik z tytułu opłat i prowizji 946 1 026 848 995 1 102 891
Wynik handlowy i pozostałe przychody 381 468 295 395 500 337
Przychody ogółem 4 353 4 583 4 161 4 621 5 073 4 330
Koszty -1 999 -1 923 -2 121 -2 030 -1 967 -2 184
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -498 -437 -637 -536 -457 -686
Wynik operacyjny 1 855 2 113 1 652 2 055 2 381 1 741
Zysk netto 1 123 1 258 959 1 260 1 476 1 019
Kredyty 86 455 90 162 83 547 90 410 97 354 85 790
Aktywa 134 376 140 709 127 335 139 581 149 517 128 000
Depozyty 92 418 101 700 87 962 96 907 106 232 90 305
CENA DOCELOWA (ZŁ) 311,5 363,0 270,0      

Contributing research: Citi Research, Deutsche Bank, DM BOŚ, Dom Maklerski BZ WBK, Dom Maklerski PKO BP, Erste Group, Haitong Bank, Ipopema, J.P. Morgan, Keefe, Bruyette & Woods, BofA Merrill Lynch, Noble Securities, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Trigon Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski, Wood&Company.