Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2022-2023. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2022 Konsensus 2023
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 5 801 6 894 4 961 6 323 7 490 5 190
Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 066 2 209 1 917 2 088 2 222 1 936
Wynik handlowy i pozostałe przychody 124 292 -278 183 355 43
Przychody ogółem 7 991 9 114 7 024 8 594 9 977 7 276
Koszty -2 839 -2 648 -3 291 -2 913 -2 713 -3 094
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -1 042 -800 -1 265 -1 323 -885 -1 866
Wynik operacyjny 1 764 3 462 -402 2 834 3 658 1 081
Zysk netto 352 1 921 -2 122 1 252 1 957 -574
Kredyty 122 249 131 395 116 165 125 570 141 586 117 399
Aktywa 201 547 215 165 174 477 210 228 223 856 186 945
Depozyty 162 850 182 300 127 072 171 025 188 900 147 091
CENA DOCELOWA (zł) 328,6 472,3 180,7      

 

Dane na 09.08.2022.

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, Erste Securities, Ipopema Research, Pekao Brokerage, PKO Securities, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company