Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2019-2020. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

 

  Konsensus 2019 Konsensus 2020
mln zł ŚREDNIA MAX MIN ŚREDNIA MAX MIN
Wynik z tytułu odsetek 3 851 3 980 3 419 4 169 4 429 3 660
Wynik z tytułu opłat i prowizji 985 1 082 910 1 032 1 146 940
Wynik handlowy i pozostałe przychody 391 491 354 386 436 336
Przychody ogółem 5 227 5 366 4 875 5 587 5 834 5 190
Koszty -2 298 -2 176 -2 343 -2 367 -2 240 -2 445
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -748 -661 -797 -817 -689 -975
Wynik operacyjny 2 180 2 299 2 037 2 404 2 541 2 261
Zysk netto 1 261 1 344 1 209 1 414 1 520 1 313
Kredyty 100 607 104 676 93 917 106 051 112 616 97 941
Aktywa 155 251 160 117 143 695 163 475 169 584 149 851
Depozyty 111 818 130 500 103 065 118 047 138 800 108 820
CENA DOCELOWA (ZŁ) 357,3 439,0 308,0

Dane na 08.08.2019

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, PKO Securities, Haitong Bank, IPOPEMA, KBW, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Vestor DM, Wood & Company