Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2023-2024. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2023 Konsensus 2024
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 7 239 8 754 5 862 6 811 7 781 6 034
Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 191 2 259 2 063 2 272 2 366 2 144
Wynik handlowy i pozostałe przychody 191 355 43 189 438 28
Przychody ogółem 9 621 11 340 8 199 9 272 10 214 8 600
Koszty -2 954 -2 770 -3 290 -3 109 -2 845 -3 488
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -1 455 -1 114 -2 221 -1 264 -984 -1 677
Wynik operacyjny 3 648 6 026 1 744 4 315 6 191 3 567
Zysk netto 1 802 3 767 24 2 470 4 113 1 754
Kredyty 125 316 141 586 118 654 130 135 151 092 121 098
Aktywa 212 878 225 179 204 429 222 735 239 816 208 145
Depozyty 175 321 183 700 165 805 181 918 192 165 168 611
CENA DOCELOWA (zł) 345,5 424,0 245,0      

 

Dane na 21.02.2023.

Na podstawie prognoz od: BOŚ Brokerage, Citi Research, Erste Group, Ipopema, Pekao Brokerage, PKO Securities, Raiffeisen, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company.