Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2021-2022. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2021 Konsensus 2022
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 966 4 014 3 899 4 259 4 487 4 036
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 810 1 896 1 498 1 749 1 933 1 532
Wynik handlowy i pozostałe przychody 230 318 81 218 337 73
Przychody ogółem 6 005 6 110 5 589 6 225 6 656 5 962
Koszty -2 444 -2 360 -2 492 -2 506 -2 388 -2 661
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -898 -787 -1 269 -936 -729 -1 055
Wynik operacyjny 1 306 2 174 18 1 759 2 587 -441
Zysk netto 196 988 -1 153 548 1 254 -1 599
Kredyty 118 212 122 812 111 309 122 640 128 142 116 165
Aktywa 199 667 211 435 168 482 200 961 217 102 174 477
Depozyty 156 430 171 300 123 957 157 422 180 300 127 072
CENA DOCELOWA (zł) 418,4 575,0 218,0

 

Dane na  31.12.2021 r.

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, PKO Securities, Ipopema Research, Pekao Brokerage, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company