Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2020-2021. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2020 Konsensus 2021
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 887 4 189 3 692 3 857 4 304 3 616
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 215 1 420 907 1 259 1 466 922
Wynik handlowy i pozostałe przychody 269 583 14 272 620 15
Przychody ogółem 5 372 5 679 5 098 5 387 5 777 5 100
Koszty -2 401 -2 318 -2 453 -2 434 -2 277 -2 535
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -1 616 -1 418 -1 835 -1 453 -1 038 -2 099
Wynik operacyjny 1 098 1 543 456 1 106 1 878 -15
Zysk netto 279 694 -260 249 967 -760
Kredyty 107 189 111 500 103 650 110 971 116 929 106 278
Aktywa 167 071 185 888 156 839 172 668 199 310 161 334
Depozyty 126 038 147 900 114 787 131 382 152 838 119 685
CENA DOCELOWA (zł) 197,4 232,0 173,0      

 

Dane na 13.07.2020 r.

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, PKO Securities, Haitong Bank, KBW, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company.