Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2019-2020. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

 

  Konsensus 2019 Konsensus 2020
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 785 3 911 3 419 4 098 4 352 3 660
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 028 1 207 958 1 081 1 323 956
Wynik handlowy i pozostałe przychody 372 512 325 374 481 276
Przychody ogółem 5 185 5 386 4 875 5 553 5 763 5 190
Koszty -2 239 -2 124 -2 327 -2 322 -2 197 -2 453
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -716 -553 -815 -789 -689 -924
Wynik operacyjny 2 229 2 710 2 037 2 443 2 736 2 227
Zysk netto 1 330 1 745 1 209 1 471 1 686 1 254
Kredyty 97 159 101 117 92 789 101 246 108 126 95 866
Aktywa 151 615 156 464 143 059 158 001 166 481 149 851
Depozyty 109 469 128 500 103 065 113 310 135 100 101 949
CENA DOCELOWA (ZŁ) 397,1 475,0 328,0

Dane na 11.02.2019

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, PKO Securities, Erste Group, Haitong Bank, IPOPEMA, KBW, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Vestor DM, Wood&Company.