Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2020-2021. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2020 Konsensus 2021
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 4 356 4 594 3 660 4 651 5 039 3 802
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 001 1 146 939 1 044 1 268 958
Wynik handlowy i pozostałe przychody 412 592 340 422 603 360
Przychody ogółem 5 769 5 981 5 190 6 117 6 475 5 445
Koszty -2 428 -2 240 -2 540 -2 495 -2 245 -2 673
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -902 -689 -993 -963 -649 -1 094
Wynik operacyjny 2 439 2 550 2 261 2 658 2 792 2 550
Zysk netto 1 374 1 487 1 171 1 505 1 619 1 186
Kredyty 111 150 117 130 100 960 117 149 125 730 105 324
Aktywa 168 603 179 400 149 851 177 981 192 000 156 406
Depozyty 123 891 142 900 108 820 130 834 150 200 114 491
CENA DOCELOWA (zł) 330,6 400,0 226,0      

 

Dane na 12.02.2020 r.

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, PKO Securities, Haitong Bank, IPOPEMA, KBW, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company.