Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2018-2019. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

 

  Konsensus 2018 Konsensus 2019
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 401 3 495 3 177 3 703 3 945 3 409
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 019 1 141 961 1 067 1 207 999
Wynik handlowy i pozostałe przychody 509 640 304 382 512 312
Przychody ogółem 4 929 5 079 4 570 5 152 5 386 4 864
Koszty -2 133 -2 074 -2 217 -2 197 -2 124 -2 312
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -622 -505 -724 -660 -544 -770
Wynik operacyjny 2 175 2 389 1 820 2 295 2 710 2 037
Zysk netto 1 316 1 509 1 071 1 385 1 745 1 209
Kredyty 90 938 93 226 88 169 95 788 99 057 90 173
Aktywa 140 798 147 900 135 109 147 788 156 496 139 501
Depozyty 100 448 123 200 95 088 105 960 128 500 98 501
CENA DOCELOWA (ZŁ) 409,1 473,8 350,0

Dane na 29.11.2018

Na podstawie prognoz od: Citi Research, Deutsche Bank, DM BOŚ, PKO Securities, Erste Group, Haitong Bank, IPOPEMA, KBW, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Vestor DM, Wood&Company