Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2020-2021. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2020 Konsensus 2021
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 979 4 035 3 807 3 961 4 254 3 794
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 477 1 786 1 331 1 538 1 841 1 443
Wynik handlowy i pozostałe przychody 206 470 -51 196 499 70
Przychody ogółem 5 662 5 938 5 321 5 695 6 164 5 451
Koszty -2 450 -2 416 -2 640 -2 489 -2 368 -2 629
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -1 421 -1 299 -1 612 -1 336 -1 083 -2 044
Wynik operacyjny 1 275 1 481 1 007 1 295 1 762 600
Zysk netto 329 479 169 328 693 -282
Kredyty 108 901 111 263 105 528 113 162 118 454 106 301
Aktywa 180 302 188 989 163 632 186 755 197 495 168 482
Depozyty 140 302 154 500 121 732 145 334 158 800 123 957
CENA DOCELOWA (zł) 188,7 268,3 132,5      

 

Dane na 29.12.2020 r.

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BDM, DM BOŚ, Erste Group, PKO Securities, Haitong Bank, Ipopema Research, Pekao Brokerage, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company.