Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2018-2019. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

 

  Konsensus 2018 Konsensus 2019
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 375 3 613 3 177 3 718 4 028 3 409
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 055 1 141 997 1 105 1 207 1 038
Wynik handlowy i pozostałe przychody 375 463 304 370 512 305
Przychody ogółem 4 805 5 045 4 570 5 194 5 481 4 864
Koszty -2 098 -2 031 -2 170 -2 164 -2 098 -2 254
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -558 -494 -657 -601 -503 -711
Wynik operacyjny 2 148 2 389 1 820 2 429 2 767 2 037
Zysk netto 1 292 1 509 1 071 1 499 1 799 1 209
Kredyty 90 714 93 508 86 616 95 242 100 054 88 117
Aktywa 140 085 146 572 136 000 146 722 154 035 139 149
Depozyty 99 306 112 000 94 767 104 595 118 400 95 779
CENA DOCELOWA (ZŁ) 431,3 533,0 351,0      

Dane na 15.02.2018

Na podstawie prognoz od: Citi Research, Deutsche Bank, DM BOŚ, Dom Maklerski BZ WBK, Dom Maklerski PKO BP, Erste Group, Haitong, Ipopema, J.P. Morgan, Keefe, Bruyette & Woods, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Societe Generale, Trigon Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski, Wood&Company.