Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2022-2023. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2022 Konsensus 2023
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 5 763 6 191 5 038 7 231 8 754 5 862
Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 178 2 100 2 100 2 196 2 317 2 063
Wynik handlowy i pozostałe przychody -22 181 -168 191 355 43
Przychody ogółem 7 919 8 549 7 265 9 618 11 340 8 199 
Koszty -3 231 -2 771 -3 493 -2 953 -2 770 -3 290
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -975 -867 -1 132 -1 459 -1 114 -2 221
Wynik operacyjny 1 043 2 316 426 3 713 6 026 1 744
Zysk netto -422 542 -1 010 1 869 3 767 122
Kredyty 124 306 131 395 116 689 125 647 141 586 118 654
Aktywa 206 595 211 491 201 226 212 638 225 179 201 790
Depozyty 171 764 181 300 165 576 174 634 183 700 164 709
CENA DOCELOWA (zł) 340,8 424,0 245      

 

Dane na 30.12.2022.

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, Erste Securities, Ipopema Research, Pekao Brokerage, PKO Securities, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company