Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2021-2022. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2021 Konsensus 2022
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 994 4 254 3 803 4 196 4 487 3 884
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 588 1 841 1 498 1 652 1 896 1 532
Wynik handlowy i pozostałe przychody 223 499 70 213 499 73
Przychody ogółem 5 805 6 164 5 570 6 061 6 456 5 769
Koszty -2 454 -2 332 -2 629 -2 537 -2 443 -2 665
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -1 318 -1 083 -2 044 -1 115 -845 -1 722
Wynik operacyjny 917 1 762 -2 460 1 524 2 411 -678
Zysk netto -82 693 -3 494 416 1 253 -1 732
Kredyty 113 938 118 454 110 338 119 861 127 765 114 056
Aktywa 186 822 197 495 168 482 194 467 215 607 174 477
Depozyty 145 155 156 000 123 957 152 181 168 725 127 072
CENA DOCELOWA (zł) 210,6 316,3 132,5      

 

Dane na  18.05.2021 r.

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BDM, DM BOŚ, Erste Group, PKO Securities, Haitong Bank, Ipopema Research, Pekao Brokerage, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company.