Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2019-2020. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

 

  Konsensus 2019 Konsensus 2020
Wynik z tytułu odsetek 3 976 4 090 3 419 4 335 4 594 3 660
Wynik z tytułu opłat i prowizji 949 1 082 910 990 1 146 939
Wynik handlowy i pozostałe przychody 410 491 374 409 592 340
Przychody ogółem 5 334 5 458 4 875 5 734 5 981 5 190
Koszty -2 327 -2 176 -2 364 -2 423 -2 240 -2 540
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -802 -661 -860 -898 -689 -993
Wynik operacyjny 2 205 2 299 2 037 2 413 2 550 2 261
Zysk netto 1 233 1 344 1 130 1 377 1 487 1 216
Kredyty 104 123 106 800 96 961 110 705 115 600 100 960
Aktywa 157 799 162 900 143 695 167 904 179 400 149 851
Depozyty 115 459 134 700 103 065 123 155 142 900 108 820
CENA DOCELOWA (ZŁ) 327,2 400,0 226,0

Dane na 06.12.2019

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, PKO Securities, Haitong Bank, IPOPEMA, KBW, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Santander Brokerage, Societe Generale, Trigon DM, Wood & Company.