Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2017-2018. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

  Konsensus 2017 Konsensus 2018
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 3 073 3 186 2 868 3 288 3 515 2 976
Wynik z tytułu opłat i prowizji 996 1 061 928 1 048 1 141 968
Wynik handlowy i pozostałe przychody 330 439 135 355 463 285
Przychody ogółem 4 399 4 685 4 161 4 691 4 968 4 330
Koszty -2 007 -1 961 -2 056 -2 041 -1 977 -2 111
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -468 -419 -525 -517 -458 -581
Wynik operacyjny 1 924 2 200 1 652 2 132 2 389 1 741
Zysk netto 1 162 1 373 959 1 313 1 509 1 019
Kredyty 85 526 89 305 83 370 89 853 93 827 85 790
Aktywa 135 902 142 096 127 335 142 133 149 956 128 000
Depozyty 93 677 98 957 88 880 98 871 106 200 90 305
CENA DOCELOWA (ZŁ) 381,1 502,0 297,6      

Dane na 08.08.2017

Na podstawie prognoz od: Citi Research, DM BOŚ, Dom Maklerski BZ WBK, Dom Maklerski PKO BP, Erste Group, Ipopema, J.P. Morgan, Keefe, Bruyette & Woods, BofA Merrill Lynch, Noble Securities, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Trigon Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski, Wood&Company.