Konsensus

Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2024-2025. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.

 

Konsensus 2024 Konsensus 2025
mln zł ŚREDNIA MAX MIN. ŚREDNIA MAX MIN.
Wynik z tytułu odsetek 8 127 8 874 7 517 8 129 9 155 7 039
Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 036 2 106 1 954 2 105 2 252 1 966
Wynik handlowy i pozostałe przychody 88 277 -115 101 360 -105
Przychody ogółem 10 251 11 160 9 593 10 335 11 634 9 159
Koszty -3 361 -3 139 -3 925 -3 591 -3 310 -4 275
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -984 -812 -1 181 -974 -664 -1 103
Wynik operacyjny 4 793 5 838 3 115 5 533 6 590 4 457
Zysk netto 2 762 3 638 1 040 3 465 4 341 2 682
Kredyty 119 541 131 059 112 887 126 051 137 475 118 011
Aktywa 236 657 251 908 225 569 250 059 270 705 228 300
Depozyty 194 550 207 755 181 610 204 273 220 230 182 953
CENA DOCELOWA (zł) 555,4 748,2 342,7      

 

Dane na 12.02.2024.

Na podstawie prognoz od: BOŚ Brokerage, Citi Research, Erste Group, Ipopema, Pekao Brokerage, PKO Securities, Raiffeisen, Santander Brokerage, Trigon DM, Wood & Company.