Informacje o programach emisji

Informacje zawarte na tej i kolejnych stronach witryny nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów dłużnych wymienionych na tych stronach. Proszę wskazać odpowiedź "prawdziwe" lub "nieprawdziwe" w odniesieniu do następującego stwierdzenia:

Nie znajduję się aktualnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani w żadnym z jej terytoriów zależnych. Nie jestem rezydentem Stanów Zjednoczonych, ani „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S zgodnie z U.S. Securities Act z 1933 r., ze zmianami.

Powyższe oświadczenie jest: