09.05.2018

Raport bieżący nr             24/2018

Skrócona nazwa emitenta            mBank

Podstawa prawna            Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

 

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy Banku, posiadających co najmniej 5% głosów podczas obrad XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku ("ZWZ") wznowionych po przerwie w dniu 9 maja 2018 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich, z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

 

 

Załączniki:

Udziałowcy