10.05.2021
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
mBank_DC_20_02_21_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_DC_20_02_21_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_DC_20_03_21_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_DC_20_03_21_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_DC_20_04_21_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_DC_20_04_21_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_DC_20_05_21_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_DC_20_05_21_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") przekazuje w załączniku, otrzymane od osób zobowiązanych informację o transakcjach na papierach wartościowych Banku.
Załączniki
Plik Opis
mBank_DC_20_02_21_PL.pdf
mBank_DC_20_02_21_EN.pdf
mBank_DC_20_03_21_PL.pdf
mBank_DC_20_03_21_EN.pdf
mBank_DC_20_04_21_PL.pdf
mBank_DC_20_04_21_EN.pdf
mBank_DC_20_05_21_PL.pdf
mBank_DC_20_05_21_EN.pdf

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance

Pliki do pobrania:

mBank_DC_20_02_21_PL_202105100180458439.pdf

mBank_DC_20_02_21_EN_202105100180458439.pdf

mBank_DC_20_03_21_PL_202105100180458439.pdf

mBank_DC_20_03_21_EN_202105100180458439.pdf

mBank_DC_20_04_21_PL_202105100180458439.pdf

mBank_DC_20_04_21_EN_202105100180458439.pdf

mBank_DC_20_05_21_PL_202105100180458439.pdf

mBank_DC_20_05_21_EN_202105100180458439.pdf