05.12.2023
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
mBank_powiadomienie_MAR_57_2023_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_powiadomienie_MAR_57_2023_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_powiadomienie_MAR_58_2023_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_powiadomienie_MAR_58_2023_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_powiadomienie_MAR_59_2023_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_powiadomienie_MAR_59_2023_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_powiadomienie_MAR_60_2023_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_powiadomienie_MAR_60_2023_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") przekazuje w załączniku, otrzymane od osoby zobowiązanej informacje o transakcjach na papierach wartościowych Banku.
Załączniki
Plik Opis
mBank_powiadomienie MAR_57_2023_PL.pdf
mBank_powiadomienie MAR_57_2023_EN.pdf
mBank_powiadomienie MAR_58_2023_PL.pdf
mBank_powiadomienie MAR_58_2023_EN.pdf
mBank_powiadomienie MAR_59_2023_PL.pdf
mBank_powiadomienie MAR_59_2023_EN.pdf
mBank_powiadomienie MAR_60_2023_PL.pdf
mBank_powiadomienie MAR_60_2023_EN.pdf

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance

Pliki do pobrania:

mBank-powiadomienie-MAR-57-2023-PL_202312051783705348.pdf

mBank-powiadomienie-MAR-57-2023-EN_202312051783705348.pdf

mBank-powiadomienie-MAR-58-2023-PL_202312051783705348.pdf

mBank-powiadomienie-MAR-58-2023-EN_202312051783705348.pdf

mBank-powiadomienie-MAR-59-2023-PL_202312051783705348.pdf

mBank-powiadomienie-MAR-59-2023-EN_202312051783705348.pdf

mBank-powiadomienie-MAR-60-2023-PL_202312051783705348.pdf

mBank-powiadomienie-MAR-60-2023-EN_202312051783705348.pdf