Seria
ISIN
Data emisji Data wykupu Wartość emisji Ostateczne
warunki emisji
Miejsce notowania
7
CH0359915433
28.03.2017 28.03.2023 CHF 200 mln pdf SIX Swiss Exchange
8
CH0418609613
07.06.2018 07.06.2022 CHF 180 mln pdf SIX Swiss Exchange
9
XS1876097715
05.09.2018 05.09.2022 EUR 460,03 mln pdf Luxembourg
Stock Exchange
10
CH0467182454
05.04.2019 04.10.2024 CHF 125 mln pdf SIX Swiss Exchange

11
XS2388876232

20.09.2021 21.09.2027 EUR 500 mln pdf Luxembourg
Stock Exchange

Emisje obligacji podporządkowanych

Seria
ISIN
Data emisji Data wykupu Wartość emisji Ostateczne
warunki emisji
Tabele
odsetkowe
Miejsce Notowania
MBKO170125
PLBRE0005185
17.12.2014 17.01.2025 PLN 750 mln pdf xls GPW
MBKO101028
PLBRE0005193
09.10.2018 10.10.2028 PLN 550 mln pdf xls GPW
MBKO101030
PLBRE0005201
09.10.2018 10.10.2030 PLN 200 mln pdf xls GPW

 

Emisje bankowych papierów wartościowych

Seria
ISIN
Data emisji Data wykupu Wartość emisji Ostateczne
warunki emisji
MBKB251121 25.05.2020 24.11.2023 PLN 10 mln pdf
MBKB240522 25.05.2020 24.05.2024 PLN 15 mln pdf