Thomson BankWatch, Thomson Financial BankWatch:

  Ocena międzynarodowego zadłużenia długoterminowego (senior debt) Ocena krótkookresowa (waluta narodowa) Ocena długookresowa na rynku lokalnym (intra - country issuer)
lipiec 1996   LC-1 IC-B
listopad 1997 BBB- LC-1 IC-B
czerwiec 1999 BBB LC-1 IC-B
kwiecień 2000 BBB LC-1 IC-A/B

1 grudnia 2000 r. - zmiana metodologii i ujednolicenie skali ocen po przejęciu agencji Thomson Financial BankWatch przez Fitch IBCA


Fitch IBCA, Fitch Ratings:

  Długoterminowa ocena Krótkoterminowa ocena Rating indywidualny Rating wsparcia
grudzień 2000 BBB+ F2   3
listopad 2001 BBB+ F2 C/D 3
sierpień 2002 BBB+ F2 D 3
sierpień 2003 BBB+ F2 D 2
maj 2004 BBB+ F2 D/E 2
grudzień 2004 BBB+ F2 E 2
luty 2005 BBB+ F2 D/E 2
luty 2006 A- F2 D 1
lipiec 2007 A- F2 C/D 1
maj 2009 A F1 C/D 1
lipiec 2011 A F1 C/D (V.r.: bbb-) 1

 

 

Fitch Ratings:

  Długoterminowa ocena Krótkoterminowa ocena Viability rating Rating wsparcia
styczeń 2012 A F1 bbb- 1
maj 2015 BBB- F3 bbb- 2
marzec 2016 BBB F2 bbb- 2
październik 2019 BBB- F3 bbb- 3

 


Ratingi agencji Moody's:

  Rating długoterminowy depozytów Rating krótkoterminowy depozytów Rating siły finansowej Ocena ryzyka kontrahenta
wrzesień 1995 Ba2 Not prime D  
lipiec 1998 Ba1 Not prime D  
wrzesień 1999 Baa1 P-2 D  
kwiecień 2001 Baa1 P-2 D+  
wrzesień 2001 Baa1 P-2 D+  
sierpień 2002 Baa1 P-2 D  
listopad 2002 Baa1 P-2 D-  
listopad 2003 A3 P-2 D-  
styczeń 2005 A3 P-2 D-  
maj 2005 A3 P-2 D-  
czerwiec 2006 A3 P-2 D-  
luty 2007 A3 P-2 D  
maj 2007 A2 P-1 D  
sierpień 2007 A2 P-1 D  
wrzesień 2008 A2 (RUR) P-1 (RUR) D  
listopad 2008 A2 P-1 D  
styczeń 2009 A2 (negative) P-1 D  
marzec 2009 A3 (negative) P-2 D  
maj 2009 A3 (RUR) P-2 D  
listopad 2009 Baa1 P-2 D  
styczeń 2012 Baa2 P-2 D  
kwiecień 2013 Baa3 P-3 D  
maj 2015 Baa2 P-2 BCA: ba2 / Adjusted BCA: ba1 Baa1 (cr)/ P-2 (cr)
grudzień 2017 Baa1 P-2 BCA: ba1    Adjusted BCA: baa3 A3 (cr)/ P-2 (cr)
maj 2019 A3 P-2 BCA: baa3
Adjusted BCA: baa2
A2(cr) / P-1(cr)
marzec 2023 Baa1 P-2

BCA: ba1

Adjusted BCA: baa3
A3(cr) / P-2(cr)

 


S&P Global Ratings:

  Rating długoterminowy Rating krótkoterminowy Rating samodzielny (SACP)
czerwiec 2013 BBB+ A-2 bbb-
czerwiec 2015 BBB A-2 bbb-
czerwiec 2018 BBB+ A-2 bbb
wrzesień 2019 BBB A-2 bbb
czerwiec 2023 BBB A-2 bbb-