a

Nie wiem, czy to dobry moment na inwestowanie

Inwestowanie ma sens w każdych warunkach, także w czasach kryzysu. Do tego tematu trzeba podchodzić rozsądnie i długofalowo. W inwestowaniu nie chodzi o natychmiastowy zysk, tylko o dłuższą perspektywę.

 

Poniższy przykład dwóch różnych funduszy pokazuje, że zdążyły one już odrobić spadki spowodowane pandemią. Czynniki zewnętrzne chwilowo faktycznie przekładają się na wyniki, ale w dłuższej perspektywie nie mają aż tak dużego znaczenia. Patrząc na całą linię wykresu, Covid-19 jest tylko jednym z wahań kursu. ​​​​​​​

Sprawdź, co o sytuacji rynkowej mówią nasi eksperci

Krzysztof Bratos, dyrektor zarządzający ds. bankowości prywatnej i usług maklerskich mBanku

 

Zobacz film

 

a

Boję się, że stracę pieniądze

To prawda - inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy. Możesz jednak zmniejszyć to ryzyko inwestycji, jeśli:

 

  • Uzbroisz się w cierpliwość. Inwestuje się raczej na lata niż miesiące.

Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk - większa.

 

Spójrz na wykres przykładowego funduszu poniżej. W krótkim okresie wzrosty i spadki z inwestycji przypominają podróż kolejką górską. W 4 miesiącu od rozpoczęcia inwestowania fundusz osiągnął nawet 5% straty. Czy to byłby dobry moment, żeby wypłacić pieniądze? Oczywiście, że nie! Przy dłuższym horyzoncie (np. 7 lat) ten sam fundusz osiągnął zysk na poziomie 27%. Dlatego tak ważne w inwestowaniu jest myślenie długoterminowe oraz trzymanie emocji na wodzy.

 

a

Mam za mało pieniędzy żeby inwestować

Nie trzeba mieć milionów, żeby zacząć inwestować, a o sukcesie często decyduje systematyczność. Możesz inwestować nawet niewielkie kwoty, np. 100 zł miesięcznie.

 

Nawet małe kwoty są odpowiednie, jeżeli podchodzisz do inwestycji długoterminowo.

Dane historyczne nie gwarantują osiągnięcia zysków w przyszłości.

Wynik nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki)

Jak to policzyliśmy?

Sprawdź, co o systematycznym inwestowaniu mówią nasi eksperci

Bartosz Pawłowski, CFA, Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej mBanku opowiada o planowaniu długiego horyzontu inwestycji i regularnym dopłacaniu.

 

Zobacz film

 

a

Nie znam się na tym

Nie musisz być ekspertem od finansów czy kończyć studiów ekonomicznych, żeby zacząć inwestować. Wystarczy, że poznasz podstawowe zasady i będziesz ich przestrzegać. 

1. Bądź systematyczny. Nie inwestuj do razu wszystkich swoich pieniędzy. Regularnie dopłacaj do inwestycji, nawet małe kwoty.

 

2. Myśl długoterminowo. Ustal czas swojej inwestycji i uzbrój się w cierpliwość

 

Zobacz film

 

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/ .Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na   https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa