Ubezpiecz swoje auto, nieruchomość lub korzystaj z ubezpieczenia życia i zdrowia, a zyskasz zwrot równowartości składki ubezpieczenia
za 2 miesiące, każdego ubezpieczenia, które wybierzesz.

Jak skorzystać z promocji?

  • kup jedno lub więcej ubezpieczeń objętych promocją
  • na wniosku wpisz kod AKTYWNY lub podaj go podczas rozmowy konsultantowi na Call Center Uniqa
  • nie korzystaj z przysługującego Ci w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy prawa do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia
  • zwrot otrzymasz maksymalnie do 65 dni od zawarcia polisy, jeśli nie odstąpisz od umowy
  • promocja trwa od 30.05.2022 r. do 31.07.2022 r.

Wszystkie ubezpieczenia kupisz wygodnie, nie wychodząc z domu, w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.

Sprawdź, które ubezpieczenia są dostępne w promocji

 • Dodatkowa zniżka 15% jeśli złożysz wniosek online
 • Możliwość rozłożenia składki na 12 rat
  • Dostosujesz wariant do swoich potrzeb
  • Składka od 23,30 zł miesięcznie w wariancie All Risk
 • Ubezpieczysz siebie i swoich najbliższych
 • Zabezpieczenia nawet do 300 000 zł

Kiedy możesz skorzystać z promocji?

Jeśli od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. na Twoim koncie w co najmniej 3 miesiącach było wykonanych min. 15 transakcji (zarówno kartą, jak i BLIK), w każdym z tych miesięcy

Jeśli od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. na Twoje konto w co najmniej 3 miesiącach wpłynęło min. 2 000 zł w każdym z tych miesięcy

Jeśli od 1 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. na Twoim koncie w każdym z 3 miesięcy była wykonana dowolna transakcja BLIK lub przelew na telefon lub płatność telefonem lub wykonany przelew z asystentem płatności

Jak możesz złożyć wniosek?

Po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego

W aplikacji mobilnej

Dzwoniąc na mLinię, jeśli złożysz wniosek kontaktowy

W placówce mBanku

Przydatne dokumenty

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. oraz UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A.  Promocja rozpoczyna się w dniu 30.05.2022 r. i trwać będzie do dnia 31.07.2022 r.

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania promocji, spełnią łącznie następujące warunki: są stroną umowy z mBankiem, na mocy której prowadzimy dla niech indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich, złożą w terminie promocji wniosek o zawarcie jednej lub więcej umów ubezpieczenia określonych w Regulaminie promocji, zapewnią środki na rachunku prowadzonym w mBanku, abyśmy mogli pobrać składki za każde wnioskowane ubezpieczenie, wpiszą we wniosku kod: AKTYWNY, a w przypadku zakupu przez call center podadzą kod konsultantowi podczas zakupu, nie skorzystają z przysługującego im w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy prawa do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia, są klientami aktywnymi – przez których Regulamin promocji rozumie osoby, które: w okresie od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r. w co najmniej 3 miesiącach  wykonały min. 15 transakcji miesięcznie (zarówno kartą, jak i BLIK), w okresie  od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r. w co najmniej 3 miesiącach zrealizowały  wpływ na rachunek prowadzony w mBank S.A. na sumę nie niższą niż 2 000 zł miesięcznie, w okresie od 01.02.2022 r. do 30.04.2022 r. w każdym z 3 miesięcy wykonały dowolną transakcję Blik lub przelew na telefon lub płatność telefonem lub skorzystały przy wykonywaniu przelewu z asystenta płatności.

Jeśli Uczestnik promocji spełni warunki promocji i zawrze umowę (umowy) ubezpieczenia, otrzyma zwrot kosztów ubezpieczenia za pierwsze dwa miesiące. Jeśli Uczestnik promocji zawrze więcej niż jedną umowę, zwrot otrzyma z każdej z zawartych umów.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu samochodu, w tym Ogólne warunki ubezpieczenia, dostępne są na stronie www.mBank.pl/moto. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne warunki ubezpieczenia, dostępne są na stronie www.mBank.pl/zycie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu nieruchomości, w tym Ogólne warunki ubezpieczenia, dostępne są na stronie www.mBank.pl/nieruchomosc.

Szczegółowe informacje o promocji znajdziesz w Regulaminie promocji „Aktywny może więcej” dostępnym na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia-inne/aktywni/