Lokata strukturyzowana Gorąca dwudziestka III

 

Produkt oparty o kontrakt na WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia

 •  

  maksymalne oprocentowanie 4,5% w skali roku

 •  

  maksymalnie 6,75% w skali całej inwestycji

 •  

  okres subskrypcji: od 20.01.2015 – 01.02.2015

 •  

  okres inwestycji: od 02.02.2015 – 02.08.2016

 •  

  minimalna kwota lokaty 1000 zł

 •  

  gwarancja 100% kapitału w dniu zakończenia inwestycji

 •  

  brak prowizji przy otwarciu lokaty

 •  

  możliwość założenia dowolnej liczby lokat

 •  

  kwartalne obserwacje zwiększają szanse na naliczenie oprocentowania w dniu zakończenia lokaty

Dlaczego warto:

 •  

  Widmo kolejnych obniżek oprocentowania lokat terminowych może skłonić posiadaczy oszczędności do szukania innych możliwości ich pomnażania. Cześć tych środków zostanie prawdopodobnie ulokowana w instrumenty powiązane z polskimi akcjami (bezpośrednio lub poprzez fundusze akcyjne), zapewne pozytywnie wpłynie to na zachowanie indeksu WIG20.

 •  

  Prognozowany przez OECD wzrost PKB w Polsce w 2015 r. na poziomie 3% (raport OECD z 11.2014 r.) powinien sprzyjać niewielkiej poprawie wyników polskich spółek.

 •  

  W USA dalszym wzrostom na giełdach sprzyjają pozytywne dane makroekonomiczne. Wg prognoz Banku Światowego wzrost PKB może wynieść nawet 3% r/r w 2015r. Jest to znacznie więcej, niż prognozowany wynik na koniec 2014 roku. Takie dane oddalają prawdopodobieństwo korekty na giełdach w Stanach Zjednoczonych, co jest pozytywną informacją dla polskich inwestorów

 •  

  Prognozowany bardzo niski wzrost gospodarczy w państwach strefy euro oraz zmniejszenie wartości rosyjskiego rubla powodują, że szanse na bardzo duże wzrosty na polskiej giełdzie są raczej niewielkie.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.