Lokata strukturyzowana Gorąca dwudziestka II

Produkt oparty o kontrakt na WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia

 •  

  maksymalne oprocentowanie 4,75% w skali roku

 •  

  okres subskrypcji: od 21.10.2014 – 04.11.2014

 •  

  okres inwestycji: od 05.11.2014 – 05.11.2015

 •  

  minimalna kwota lokaty 1000 zł

 •  

  gwarancja 100% kapitału w dniu zakończenia inwestycji

 •  

  brak prowizji przy otwarciu lokaty

 •  

  możliwość założenia dowolnej liczby lokat

 •  

  kwartalne obserwacje zwiększają szanse na naliczenie oprocentowania w dniu zakończenia lokaty

Dlaczego warto:

 •  

  Prognozowany spadek stóp procentowych w Polsce powinien skłonić posiadaczy oszczędności do szukania alternatywnych względem lokat terminowych sposobów ich lokowania. Część tych środków zostanie prawdopodobnie ulokowana w instrumenty powiązane z polskimi akcjami (bezpośrednio lub poprzez fundusze akcyjne), co powinno pozytywnie wpłynąć na zachowanie indeksu WIG20.

 •  

  Spodziewana poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce. Prognozowany przez MFW wzrost PKB w Polsce w 2015 r. na poziomie 3,3% (raport MFW z października 2014 r.) powinien sprzyjać niewielkiej poprawie wyników polskich spółek oraz wyższym wycenom na giełdzie

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.