Informacje o lokacie Strukturyzowanej Market korzyści

 

Lokata strukturyzowana Market korzyści to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji
i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Nazwa produktu

Lokata strukturyzowana Market korzyści

Forma prawna

Lokata strukturyzowana

Minimalna wpłata

1 000 zł

Okres subskrypcji

28.01.2014 – 10.02.2014 r.

Okres inwestycji

11.02.2014 – 11.02.2015 r.

Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji

100% zainwestowanego kapitału

Instrument bazowy

Koszyk sześciu spółek:

wykres

Zysk z inwestycji

Oprocentowanie lokaty obliczane jest według poniższej formuły:
wykres


gdzie:

Ni – liczba dni kalendarzowych pomiędzy Dniem Pierwszej Obserwacji a Dniem Ostatniej Obserwacji (z włączeniem tych dni), w których dla każdego i=1,..,6 spełniony jest warunek Si (t) ≥ 98% x Si(0)
Si (t) - oficjalny kurs zamknięcie i-tej spółki w Dniu Obserwacji (t). Jeżeli w danym Dniu Obserwacji (t) dla danej spółki i nie będzie dostępne kwotowanie na odpowiedniej giełdzie (np. sobota, święto), wówczas za oficjalny kurs zamknięcia w tym dniu zostanie uznany kurs spółki z poprzedniego dnia kiedy kwotowanie było dostępne.
Si(0) – oficjalny kurs zamknięcia i-tej spółki w Dniu Pierwszej Obserwacji
Dzień Pierwszej Obserwacji - 11.02.2014
Dzień Ostatniej Obserwacji - 09.02.2015
Dzień Obserwacji (t) – każdy kolejny dzień kalendarzowy t, począwszy od Dnia Pierwszej Obserwacji (t=0) do Dnia Ostatniej Obserwacji (t = 363)
NTotal - liczba wszystkich dni kalendarzowych t, pomiędzy Dniem Pierwszej Obserwacji a Dniem Ostatniej Obserwacji. NTotal = 364
Kupon – wysokość oprocentowania lokaty. Według danych rynkowych z dnia 17.01.2014 wartość ta wyniosłaby 7%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 11.02.2014 i będzie nie niższa niż 6,50%.

Jeśli w dowolnym dniu obserwacji nie będzie możliwe określenie wartości któregokolwiek ze składników koszyka, Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadą należytej staranności, będzie miał prawo do ustalenia wartości odsetek od lokaty na podstawie własnych obliczeń.

Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji

O = W x 4,15% x d / 365, gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty

Zysk z inwestycji

Strategia Lokaty Strukturyzowanej Market korzyści zakłada wzrost lub nie większy niż 2% spadek cen spółek wschodzących w skład koszyka w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Zysk z Lokaty Strukturyzowanej Market korzyści uzależniony jest od cen akcji spółek wchodzących w skład koszyka obserwowanych codziennie na zamknięciu każdej kolejnej sesji giełdowej.

Przykład:
Jeżeli w dniu 09.02.2015 roku okaże się, że przez 75% czasu obserwacji, wszystkie spółki były co najmniej na poziomie 98% swojej wartości z dnia rozpoczęcia inwestycji (czyli ceny ich akcji nie spadły o więcej niż 2%), wówczas oprocentowanie lokaty zostanie naliczone według poniższej formuły:

NTotal  = 364
Ni = 75% x 364 = 273
lokata wzór

Oprocentowanie lokaty za okres trwania inwestycji wyniosłoby wówczas 5,25%.

Aktywo bazowe lokaty

Aktywem bazowym lokaty jest koszyk sześciu spółek wyselekcjonowanych pod względem pozycji rynkowej, kapitalizacji oraz perspektyw wzrostu. W koszyku znalazły się spółki, dla których udział wydanych przez analityków rekomendacji typu „kupuj” i „trzymaj” jest wyższy niż 60%. Skład koszyka jest następujący:

i Nazwa spółki Giełda Bloomerang
1 Jeronimo Martins SGPS  Euronext Lisbon  JMT PL Equtiy
2 Metro AG Xetra MEO GY Equity
3 Casino Guichard Perrachon SA Euronext Paris CO FP Equity
4 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Madrid Stock Exchange DIA SM Equity
5 Wall-Mart Stores Inc. New York Stock Exchange WMT UN Equity
6 WM Morrison Supermarkets plc London Stock Exchange MRW LN Equity

 

Jeronimo Martins SGPS

Jeronimo Martins SGPS to mająca siedzibę w Lizbonie międzynarodowa korporacja dystrybuująca i produkująca żywność. Firma jest obecna w trzech krajach – Polsce, Portugalii i Kolumbii. 65% wartości sprzedaży firmy realizowane jest w sieci dyskontów Biedronka. Firma posiada 2 900 sklepów, zatrudnia ponad 73 tysiące pracowników. W Polsce jest właścicielem marek Biedronka, hebe i Apteka Na Zdrowie.
Według szacunków analityków w 2013 roku spółka osiągnęła przychód na poziomie 11,8 mld EUR oraz zysk netto 393 mln EUR.

Źródło danych - serwis Bloomberg

Jeronimo Martins SGPS
Kupuj 55,6%
Trzymaj 25,9%
Sprzedaj 18,5%
Cena docelowa (1 rok) 16,12 EUR
Cena w dniu 16.01.2014 13,45 EUR
Potencjał wzrostu* 19,9%

Kupno akcji Jeronimo Martins SGPS rekomenduje 15 z 27 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 5 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 21 spośród 27 ankietowanych analityków to 16,12 EUR.

 

Metro AG

Metro AG jest operatorem m. in. sieci sklepów METRO/ MAKRO Cash & Carry, Real, Media Markt oraz Saturn. Firma jest obecna w 32 krajach, posiada ponad 2 200 sklepów, zatrudnia ponad 265 tysięcy pracowników. Jej głównym źródłem przychodów jest rynek niemiecki, który odpowiada za 39% sprzedaży. 47% wartości sprzedaży firmy realizowane jest w sklepach typu Cash & Carry, 32% w marketach z elektroniką (Media Markt i Saturn), za 16% odpowiadają hipermarkety Real, a pozostałe 5% - Galerie Kaufhof.

Według szacunków analityków w roku obrachunkowym kończącym się 30.09.2014 spółka osiągnie przychód na poziomie 64,7 mld EUR oraz zysk netto 649 mln EUR.

Źródło danych - serwis Bloomberg

Metro AG
Kupuj 34,2%
Trzymaj 47,4%
Sprzedaj 18,4%
Cena docelowa (1 rok) 35,91 EUR
Cena w dniu 16.01.2014 35,68 EUR
Potencjał wzrostu* 0,6%

Kupno akcji Metro AG rekomenduje 13 z 38 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 7 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 27 spośród 39 ankietowanych analityków to 35,91 EUR.

 

Casino Guichard Perrachon SA

Casino Guichard Perrachon SA jest francuską spółką zarządzającą sieciami hipermarketów, supermarketów i dyskontów. Oprócz rodzimego rynku firma jest obecna także w Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Urugwaj) oraz Azji (Tajlandia, Wietnam). Jest operatorem m. in. sieci sklepów Casino, Geant oraz Leader Price. 44% wartości sprzedaży firmy realizowane jest na rynku francuskim.

Według szacunków analityków w roku 2013 spółka osiągnęła przychód na poziomie 48,9 mld EUR oraz zysk netto 884 mln EUR.

Źródło danych - serwis Bloomberg

Casino Guichard Perrachon SA
Kupuj 46,4%
Trzymaj 39,3%
Sprzedaj 14,3%
Cena docelowa (1 rok) 87,79 EUR
Cena w dniu 16.01.2014 83,75 EUR
Potencjał wzrostu* 4,8%

Kupno akcji Casino Guichard Perrachon SA rekomenduje 13 z 28 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 4 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 19 spośród 28 ankietowanych analityków to 87,79 EUR.

 

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA jest hiszpańskim operatorem sieci dyskontów działających pod marką DIA. Firma jest obecna w 6 krajach, posiada ponad 7 000 sklepów, zatrudnia ponad 44 000 pracowników. W swoich sklepach oferuje m.in. 7 500 produktów pod marką własną (private label).

Według szacunków analityków w roku 2013 spółka osiągnęła przychód na poziomie 10 mld EUR oraz zysk netto 213 mln EUR.

Źródło danych - serwis Bloomberg

Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.
Kupuj 43,3%
Trzymaj 46,7%
Sprzedaj 10,0%
Cena docelowa (1 rok) 6,95 EUR
Cena w dniu 16.01.2014 6,61 EUR
Potencjał wzrostu* 5,1%

Kupno akcji Distribuidora Internacional de Alimentacionrekomenduje 13 z 30 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 3 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 22 spośród 30 ankietowanych analityków to 6,95 EUR.


Wal-Mart Stores Inc.

Wal-Mart Stores Inc. jest międzynarodową korporacją z siedzibą w USA, która zarządza m.in. siecią supermarketów Walmart. Firma jest obecna w 27 krajach, posiada ponad 11 000 sklepów (pod 69 różnymi szyldami), zatrudnia ponad 2,2 mln pracowników, w tym 1,3 mln w samych Stanach Zjednoczonych.

Według szacunków analityków w roku obrachunkowym kończącym się 31.01.2014 spółka osiągnie przychód na poziomie 478 mld USD oraz zysk netto 17 mld USD.

Źródło danych - serwis Bloomberg

Wal-Mart Stores Inc.
Kupuj 42,4%
Trzymaj 48,5%
Sprzedaj 9,1%
Cena docelowa (1 rok) 82,59 USD
Cena w dniu 16.01.2014 76,76 USD
Potencjał wzrostu* 7,6%

Kupno akcji Wal-Mart Stores Inc. rekomenduje 14 z 33 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 3 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 23 spośród 35 ankietowanych analityków to 82,59 USD.


WM Morrison Supermarkets plc

WM Morrison Supermarkets plc to brytyjska spółka zarządzającą siecią supermarketów działających pod marką Morrisons.

Według szacunków analityków w roku obrachunkowym kończącym się 31.01.2014 spółka osiągnie przychód na poziomie 17,9 mld GBP oraz zysk netto 544 mln GBP.

Źródło danych - serwis Bloomberg

WM Morrison Supermarkets plc
Kupuj 19,2%
Trzymaj 42,3%
Sprzedaj 38,5%
Cena docelowa (1 rok) 250,26 GBP
Cena w dniu 16.01.2014 253,10 GBP
Potencjał wzrostu* -1,1%


Kupno akcji WM Morrison Supermarkets plc rekomenduje 5 z 26 analityków współpracujących z Bloombergiem, natomiast 10 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 23 spośród 26 ankietowanych analityków to 250,26 GBp.

W tabeli zaprezentowano udział rekomendacji typu „kupuj”, „trzymaj” i „sprzedaj” wśród wszystkich rekomendacji wydanych przez analityków współpracujących z Bloombergiem oraz średnią cenę docelową obliczoną na podstawie rekomendacji tych analityków, którzy wyznaczyli cenę docelową. Potencjał wzrostu obliczony został jako iloraz średniej ceny docelowej i ceny z dnia 16.01.2014 r. pomniejszony o 100%.


* Potencjał wzrostu = (Cena docelowa / Cena w dniu 16.01.2014) – 100%

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.