Informacje o lokacie Strukturyzowanej Urodzeni zwycięzcy

Lokata Strukturyzowana Urodzeni Zwycięzcy to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Nazwa produktu

Lokata Inwestycyjna Urodzeni zwycięzcy

Forma prawna

Lokata inwestycyjna

Minimalna wpłata

1 000 zł

Okres subskrypcji

19.11.2013 - 03.12.2013 r.

Okres inwestycji

04.12.2013 - 04.12.2014 r.

Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji

100% zainwestowanego kapitału

Instrument bazowy

Koszyk pięciu spółek:

Zysk z inwestycji

Odsetki od lokaty naliczane i wypłacane są w dniu zakończenia lokaty według poniższej formuły:
1. Jeżeli Si1 > Si0 dla każdego ze składników koszyka
Odsetki = Kwota lokaty ∙ 7%

2. Jeżeli Si1 > Si0 dla dowolnych czterech składników koszyka i nie jest spełniony warunek wymieniony w punkcie 1,
Odsetki = Kwota lokaty ∙ X

3. Jeżeli nie są spełnione warunki wymienione w punktach 1 i 2,
Odsetki = 0

gdzie:

X – wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 06.11.2013 wartość ta wyniosłaby 3,00% p.a. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 04.12.2013 i będzie nie niższa niż 2,50% p.a.
Si0 – oficjalny kurs zamknięcia i-tego składnika koszyka w dniu 04.12.2013
Si1 – oficjalny kurs zamknięcia i-tego składnika koszyka w dniu 02.12.2014

Jeżeli wartość któregokolwiek ze składników koszyka nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane dla każdego składnika będą dostępne. Do wykonania obliczeń stosuje się cenę z zamknięcia sesji giełdowej na Amsterdam Stock Exchange dla i = 1, London Stock Exchange dla i = 2, NASDAQ dla i = 3, 4 oraz New York Stock Exchange dla i = 5.
Jeśli w dowolnym dniu obserwacji nie będzie możliwe określenie wartości któregokolwiek ze składników koszyka, Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadą należytej staranności, będzie miał prawo do ustalenia wartości odsetek od lokaty na podstawie własnych obliczeń.

Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji

O = W x 4,14 % x d / 365,
gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty

Zysk z inwestycji

Strategia Lokaty Strukturyzowanej Urodzeni Zwycięzcy daje możliwość zarabiania na wzroście wartości spółek wchodzących w skład koszyka. W okresie trwania lokaty zostaną przeprowadzone dwie obserwacje aktywa bazowego – początkowa (w dniu otwarcia lokaty) i końcowa (na dwa dni robocze przed zakończeniem lokaty).

Ostateczna wysokość oprocentowania lokaty będzie zależeć od tego ile spółek w dniu końcowej obserwacji będzie miało wartość wyższą niż w dniu otwarcia lokaty.

Jeżeli w dniu 02.12.2014 wszystkie składniki koszyka znajdą się powyżej swojej wartości początkowej (z dnia otwarcia lokaty), wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 7%. Natomiast jeśli ten warunek spełnią tylko cztery z pięciu spółek, oprocentowanie lokaty wyniesie 3% (według danych rynkowych z dnia 06.11.2013. Ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 04.12.2013 i będzie nie niższa niż 2,50% p.a.). W pozostałych przypadkach lokata zakończy się zwrotem zainwestowanych środków.

Szczegółowy opis strategii, przy założeniu, że wartość parametru X została ustalona na poziomie 3%, przedstawiony został w scenariuszach inwestycyjnych.

Scenariusz I

Załóżmy, że ceny akcji spółek wchodzących w skład koszyka kształtowały się następująco:

Nazwa spółki Wartość początkowa Si0 Wartość końcowa Si1
Unilever NV 29 30
BP plc 480 485
Apple Inc 520 550
Kraft Foods Group Inc 54 52
Pfizer Inc 31 33


W tym przypadku jedna ze spółek zanotowała ujemną stopę zwrotu. Zatem oprocentowanie lokaty wyniesie 3%.


Scenariusz II

Załóżmy, że ceny akcji spółek wchodzących w skład koszyka kształtowały się następująco:

Nazwa spółki Wartość początkowa Si0 Wartość końcowa Si1
Unilever NV 30 31
BP plc 480 495
Apple Inc 530 575
Kraft Foods Group Inc 54 55
Pfizer Inc 30 33

W tym przypadku ceny akcji wszystkich spółek znalazły się powyżej swojej wartości początkowej (z dnia otwarcia lokaty), więc oprocentowanie lokaty wyniesie 7%.


Scenariusz III

Załóżmy, że ceny akcji spółek wchodzących w skład koszyka kształtowały się następująco:

Nazwa spółki Wartość początkowa Si0 Wartość końcowa Si1
Unilever NV 30 34
BP plc 480 475
Apple Inc 530 545
Kraft Foods Group Inc 54 55
Pfizer Inc 31 29

W tym przypadku ceny akcji dwóch spółek znalazły się poniżej swojej wartości początkowej (z dnia otwarcia lokaty). Zatem oprocentowanie lokaty wyniesie 0%. Klient otrzyma jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

Aktywo bazowe lokaty

Aktywem bazowym lokaty jest koszyk pięciu spółek wyselekcjonowanych pod względem pozycji rynkowej, kapitalizacji oraz perspektyw wzrostu. W koszyku znalazły się spółki, dla których udział wydanych przez analityków rekomendacji typu „kupuj” i „trzymaj” jest wyższy niż 80%. Skład koszyka jest następujący:

i Nazwa spółki Bloomerang
1 Unilever NV  UNA NA Equity
2 BP plc BP/ LN Equity
3 Apple Inc AAPL UQ Equity
4 Kraft Foods Group Inc KRFT UQ Equity
5 Pfizer Inc PFE UN Equity


Unilever NV

Unilever NV to międzynarodowa korporacja produkująca żywność, środki czystości i higieny osobistej. Z regionu Azji i Afryki pochodzi 40% sprzedaży firmy, 33% jest realizowane w Ameryce, a 27% w Europie. Firma jest obecna w 190 krajach, a jej produktów używa 2 mld ludzi na całym świecie. Jest właścicielem 14 marek, które generują sprzedaż ponad 1 mld EUR rocznie, m.in. Algida, Magnum, Knorr, Flora, Rama, Hellmann’s, Lipton, Dove, Axe, Rexona.

W 2012 roku spółka osiągnęła przychód na poziomie 51,3 mld EUR oraz zysk netto 4,5 mld EUR.
Urodzeni zwycięzcy - lokata inwestycyjna
Rekomendacje analityków:

 Unilever NV
Kupuj 34,1 %
Trzymaj 46,3 %
Sprzedaj 19,53 %
Cena docelowa (1 rok) 31,19 EUR
Cena w dniu 06.11.2013 28,90 EUR
Potencjal wzrostu* 7,9 %


Kupno akcji Unilever NV rekomenduje 14 z 41 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 8 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 31 spośród 41 ankietowanych analityków to 31,19 EUR.


BP plc

BP jest międzynarodową firmą z sektora ropy naftowej i produktów petrochemicznych. Działalność spółki obejmuje poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. BP prowadzi swoją działalność w 80 krajach świata, wytwarza 3,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (ang. barrels of oil equivalent – BOE) dziennie, posiada 15 rafinerii. Pod marką BP działa 20 700 stacji benzynowych na świecie.

W 2012 roku spółka osiągnęła przychód na poziomie 375,8 mld USD oraz zysk netto 11,6 mld USD.
Urodzeni zwycięzcy - lokata inwestycyjna
Rekomendacje analityków:

 BP plc
Kupuj 35,5 %
Trzymaj 51,6 %
Sprzedaj 12,9 %
Cena docelowa (1 rok) 495.90 GBp
Cena w dniu 06.11.2013 484.45 GBP
Potencjal wzrostu* 2,4 %


Kupno akcji BP plc rekomenduje 11 z 31 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 4 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 23 spośród 31 ankietowanych analityków to 495,90 GBp.


Apple Inc.

Apple to amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych. Jest największą spółką giełdową na świecie, z kapitalizacją rynkową na poziomie 470 mld USD (wg danych z dnia 06.11.2013).

Produkty spółki to m.in.: komputery Mac, iPod, iPhone i tablety iPad. W roku finansowym 2013 Apple sprzedał 170 milionów telefonów iPhone (wzrost o 20% r/r) i 71 milionów tabletów iPad (wzrost o 22% r/r).

W roku finansowym 2013 roku (kończącym się 28.09.2013) spółka osiągnęła przychód na poziomie 170,9 mld USD oraz zysk netto 37 mld USD.
Urodzeni zwycięzcy - lokata inwestycyjna
Rekomendacje analityków:

 Apple Inc.
Kupuj 75,0 %
Trzymaj 20,3 %
Sprzedaj 4,7 %
Cena docelowa (1 rok) 577,46 USD
Cena w dniu 06.11.2013 520,86 USD
Potencjal wzrostu* 10,9 %


Kupno akcji Apple Inc rekomenduje 48 z 64 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 3 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 51 spośród 66 ankietowanych analityków to 577,46 USD.

Kraft Foods Group Inc

Kraft Foods Group to amerykański producent artykułów spożywczych. Właściciel takich marek jak Maxwell House i Philadelphia. Spółka powstała w wyniku podziału Kraft Foods na Kraft Foods Group oraz Mondelēz International (producenta słodyczy i przekąsek). Na giełdzie jest notowana od 1 października 2012 r.

Główne rynki zbytu to Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie produkty spółki znajdują się odpowiednio w 98% i 99% gospodarstw domowych.

W 2012 roku spółka osiągnęła przychód na poziomie 18,3 mld USD oraz zysk netto 1,6 mld USD.

Urodzeni zwycięzcy - lokata inwestycyjna
Rekomendacje analityków:

 Kraft Foods Group Inc
Kupuj 32 %
Trzymaj 64 %
Sprzedaj 4 %
Cena docelowa (1 rok) 57,82 USD
Cena w dniu 06.11.2013 54,73 USD
Potencjal wzrostu* 6,3 %


Kupno akcji Kraft Foods Group Inc rekomenduje 8 z 25 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 1 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 17 spośród 25 ankietowanych analityków to 57,82 USD.


Pfizer Inc

Pfizer jest firmą farmaceutyczną o ponad 150-letniej historii, z siedzibą w Nowym Jorku. Jest producentem leków (zarówno tych na receptę jak i OTC) oraz szczepionek. Pfizer produkuje i rozwija leki mające zastosowanie w stanach zapalnych, onkologii, chorobach sercowo-naczyniowych, zaburzeniach metabolizmu oraz leki przeciwbólowe.

W 2012 roku spółka osiągnęła przychód na poziomie 59 mld USD oraz zysk netto 14,6 mld USD.
Urodzeni zwycięzcy - lokata inwestycyjna
Rekomendacje analityków:

 Kraft Foods Group Inc
Kupuj 72 %
Trzymaj 20 %
Sprzedaj 8 %
Cena docelowa (1 rok) 32,98 USD
Cena w dniu 06.11.2013 30,97 USD
Potencjal wzrostu* 6,5 %


Kupno akcji Pfizer Inc rekomenduje 18 z 25 analityków współpracujących z Bloombergiem, tylko 4 – sprzedaż. Średnia cena docelowa w perspektywie 12 miesięcy obliczona na podstawie rekomendacji 21 spośród 25 ankietowanych analityków to 32,98 USD.

W tabeli zaprezentowano udział rekomendacji typu „kupuj”, „trzymaj” i „sprzedaj” wśród wszystkich rekomendacji wydanych przez analityków współpracujących z Bloombergiem oraz średnią cenę docelową obliczoną na podstawie rekomendacji tych analityków, którzy wyznaczyli cenę docelową. Potencjał wzrostu obliczony został jako iloraz średniej ceny docelowej i ceny z dnia 06.11.2013 r.

* Potencjał wzrostu = (Cena docelowa / Cena w dniu 06.11.2013) – 100%


Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny.