Informacje o lokacie strukturyzowanej Złoto dla zuchwałych

 

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Nazwa produktu

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych

Forma prawna

Lokata strukturyzowana

Minimalna wpłata

1 000 zł

Okres subskrypcji

15.04.2014 – 28.04.2014 r.

Okres inwestycji

29.04.2014 – 29.04.2015 r.

Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji

100% zainwestowanego kapitału

Instrument bazowy

Cena złota notowana na giełdzie w Londynie. Złoto dla zuchwałych LNPM Index - London Bullion Market Association (LBMA)

Zysk z inwestycji

Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:

W dniu 27.04.2015 mogą mieć miejsce następujące scenariusze:
1) Jeśli nie nastąpi aktywacja bariery:
Wypłata = nominał lokaty * max (0, (cena instrumentu bazowego z popołudniowego fixingu z dnia 27.04.2015) / cena instrumentu bazowego z popołudniowego fixingu z dnia 29.04.2014)-1)

2) Jeśli bariera się aktywuje:
Wypłata = nominał lokaty * 2,15%

Bariera aktywuje się, jeśli na którymkolwiek z popołudniowych fixingów LBMA cena instrumentu bazowego przekroczy poziom 110,01% ceny instrumentu bazowego z popołudniowego fixingu z dnia 29.04.2014.
Jeśli wartość aktywa bazowego nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane te będą dostępne.
Poziom aktywacji bariery w dniu 02.04.2014 r. został ustawiony na poziomie 110,01%. Ostateczny poziom zostanie ustalony w dniu
29.04.2014 r. i będzie nie niższy niż 108,01%.

1) Jeśli nie nastąpi aktywacja bariery:
Wypłata = nominał lokaty * max (0, (cena instrumentu bazowego
z popołudniowego fixingu z dnia 27.04.2015) / cena instrumentu bazowego
z popołudniowego fixingu z dnia 29.04.2014)-1)

2) Jeśli bariera się aktywuje:
Wypłata = nominał lokaty * 2,15%

Bariera aktywuje się, jeśli na którymkolwiek z popołudniowych fixingów LBMA cena instrumentu bazowego przekroczy poziom 110,01% ceny instrumentu bazowego z popołudniowego fixingu z dnia 29.04.2014.
Jeśli wartość aktywa bazowego nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane te będą dostępne.
Poziom aktywacji bariery w dniu 02.04.2014 r. został ustawiony na poziomie 110,01%. Ostateczny poziom zostanie ustalony w dniu 29.04.2014 r. i będzie nie niższy niż 108,01%.

Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji

O = W x 4,15% x d / 365, gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty

Zysk z inwestycji

Rentowność Lokaty Strukturyzowanej „Złoto dla zuchwałych” jest uzależniona od tego, jak kształtować się będzie cena złota (Złoto dla zuchwałychLNPM Index) notowana na giełdzie w Londynie (London Bullion Market Association (LBMA), wyrażona w dolarach amerykańskich za uncję. Strategia zakłada stabilizację cen złota w okresie najbliższych dwunastu miesięcy.

W przypadku, kiedy cena ta będzie zawierała się w przedziale 100%-110%, inwestor w pełni partycypuje we wzroście wartości złota (Złoto dla zuchwałychLNPM Index).

Jeśli cena instrumentu bazowego, któregokolwiek z popołudniowych fixingów LBMA, osiągnie, bądź przekroczy poziom 110,01%, w stosunku do ceny początkowej, inwestor otrzyma wypłatę 2,15% p.a., w dniu zakończenia lokaty.

Dodatkowo, jeśli cena instrumentu bazowego na popołudniowym fixingu, w dniu 27.04.2015 znajdzie się poniżej poziomu 99,99% wartości początkowej, Lokata Strukturyzowana „Złoto dla zuchwałych” zapewni pełną ochronę kapitału.

 

Scenariusz I

Zakładamy, że cena instrumentu bazowego na fixingu w dniu 27.04.2015 r. będzie miała wartość 110% wartości początkowej.

* wykresy mają charakter jedynie poglądowy

W tym przypadku oprocentowanie lokaty wniesie 10% p.a.


Scenariusz II

Jeśli chociaż raz w trakcie trwania Lokaty Strukturyzowanej cena instrumentu bazowego podczas fixingu przekroczy poziom 110%, instrument wypłaca kupon 2,15% p.a. w dniu zakończenia lokaty.

* wykresy mają charakter jedynie poglądowy

 

Scenariusz III

Zakładamy, że cena instrumentu bazowego na fixingu dniu 27.04.2015 r. będzie miała wartość 98% wartości początkowej.


* wykresy mają charakter jedynie poglądowy


W tym przypadku oprocentowanie lokaty wyniesie 0%. Klient otrzyma jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

Aktywo bazowe lokaty

Aktywem bazowym lokaty jest cena złota notowana na giełdzie w Londynie. Złoto dla zuchwałych LNPM Index - London Bullion Market Association (LBMA)


Złoto

Ceną odniesienia dla większości transakcji finansowych bazujących na cenie tych metali jest jedna z cen cash publikowanych przez London Bulion Market Association (www.lbma.org.uk) jako fixing: poranny (z godziny 10:30 GMT) lub popołudniowy (z godziny 15:00 GMT). Na amerykańskich giełdach CBOT i COMEX oraz na giełdach azjatyckich dostępne są kontrakty futures. Największą płynność mają kontrakty 3-miesięczne w przypadku złota oraz „najbliższe” w przypadku srebra, jednak rynkowym benchmarkiem jest fixing LBMA. W sytuacji pogorszenia się sytuacji na giełdach, nasz produkt zapewnia ochronę całości zainwestowanego kapitału.

złoto wykres

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg oraz Wikipedia.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.