Możliwość zysku max 3,5% w skali roku

  • okres subskrypcji: od 12.01.2016 do 28.01.2016
  • okres inwestycji: 1 rok
  • minimalna kwota lokaty: 1000 zł
  • zysk z inwestycji zależy od kursu EUR/PLN
  • ochrona 100 % kapitału na koniec inwestycji
  • możliwość założenia nieograniczonej ilości lokat
  • brak prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty
  • możliwość wzrostu zysku każdego dnia przy korzystnym kursie EUR/PLN

 

Produkt oparty o średni kurs EUR/PLN ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w każdym dniu roboczym.  Przedział, w którym obserwacje będą naliczane jest stały i wynosi 4,12 PLN  – 4,28 PLN. Maksymalne oprocentowanie tej lokaty strukturyzowanej znacznie przewyższa oprocentowanie lokat standardowych i może wynieść nawet 3,5% w skali roku.

 

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/produkty-strukturyzowane/lokaty-strukturyzowane/silny-kurs-3/. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.