Dlaczego warto założyć lokatę terminową

 • Jest dostosowana do Twoich planów

  Potrzebujesz pieniędzy za 3 miesiące, a może 6 miesięcy? Wybierz odpowiednią lokatę i zachowaj pieniądze na konkretny cel.

 • Nie ma maksymalnego limitu wpłaty

  Ty decydujesz, na jaką kwotę chcesz założyć lokatę. Wystarczy już 1000 zł.

 • Bezpiecznie ulokowane oszczędności

  Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprawdź.
  Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR jest gwarantowana w całości.

W lokacie terminowej to Ty decydujesz o czasie trwania oraz ​​​​oprocentowaniu swoich oszczędności.

 

Sprawdź oprocentowanie

Czas trwania lokaty Oprocentowanie nominalne
w skali roku
3 miesiące 0,5%
6 miesięcy 0,5%

 

Załóż lokatę na 3 lub 6 miesięcy

 

Może Cię zainteresować

Oszczędzaj z mBankiem do 7%!

 • 3-miesięczna lokata na nowe środki
 • maksymalna kwota objęta promocją to 400 000 złotych
więcej

 

Może Cię zainteresować

Myślisz o swoich oszczędnościach długoterminowo?

 

Sprawdź, czy inwestowanie jest dla Ciebie

Najczęściej zadawane pytaniaFundacja Języka Polskiego przyznała nam „Językowy znak jakości”, który potwierdza, że treści na naszej stronie są przyjazne, proste i zrozumiałe. Dowiedz się więcej.

To nie jest oferta.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z lokatą terminową znajdują się na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokata-terminowa/index.html oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.
Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.
W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.
Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.