Od czego zależy zysk z inwestycji?

Od zachowania kursu EUR/PLN

Jaka jest planowana długość inwestycji?

1 rok

W jakim terminie zapisy będą dostępne?

W dniach 4-21 września

Kiedy obowiązuje ochrona kapitału?

Ochrona obowiązuje w dniu zakończenia inwestycji 21.09.2016

Jaką kwotę minimalnie mogę zainwestować?

1000 zł

Ile lokat mogę założyć?

Bez ograniczeń

Jakie opłaty poniosę za otwarcie i prowadzenie lokaty?

0 zł

Na jakiej podstawie wyliczany będzie zysk

Na podstawie codziennych obserwacji, gdzie złoty kurs EUR/PLN musi znaleźć się w przedziale 4,10-4,25

Perspektywa dla EUR/PLN

Przez ostatnie lata, poza krótkimi epizodami większej zmienności, kurs złoty euro charakteryzował się dużą stabilnością. Na stabilność tą poza rynkową aktywnością Ministerstwa Finansów i (rzadziej) Narodowego Banku Polskiego złożyło się częste neutralizowanie się czynników zewnętrznych (takich jak QE, sytuacja na Ukrainie) z czynnikami wewnętrznymi (obniżki stóp procentowych, wyższy wzrost gospodarczy). Obecnie kurs złotego może znajdować się blisko środka przedziału wahań. Kurs ten wycenia już pewne ryzyko polityczne oraz obawy o odpływy z rynków bazowych. Jednocześnie różnica w poziomie stóp procentowych ze strefą euro, wysokie stopy realne, czy nadwyżka na rachunku obrotów bieżących sugeruje, że strategiczne granie na osłabienie polskiej waluty może nie być najlepszym pomysłem. Powrót złotego do trendu aprecjacyjnego biorąc pod uwagę wspomniane już ryzyka polityczne oraz wypłaszczenie tempa wzrostu gospodarczego, czy wręcz powrót oczekiwań na obniżki stóp wydaje się również scenariuszem o mniejszym prawdopodobieństwie niż jeszcze kilka miesięcy temu. 

 

2015 Q2

Q3

Q4

2016 Q1

Q2

Q3

EUR/PLN

4.19

4.20

4.15

4.15

4.10

4.05

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.mbank.pl/notowania/lokaty-strukturyzowane/silny-kurs/ Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.