Lokata strukturyzowana Stały kurs II

Produkt oparty o średni kurs EUR/PLN ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w każdym dniu roboczym. Maksymalne oprocentowanie lokaty strukturyzowanej znacznie przewyższa oprocentowanie lokat standardowych i może wynieść nawet 4% w skali roku!

 •  

  okres subskrypcji: od 24.02.2015 do 09.03.2015

 •  

  okres inwestycji: od 10.03.2015 do 09.09.2015

 •  

  minimalna kwota lokaty: 1000 zł

 •  

  gwarancja 100% kapitału w dniu zakończenia inwestycji

 •  

  brak prowizji przy otwarciu lokaty

 •  

  możliwość założenia dowolnej liczby lokat

 •  

  dzienne obserwacje zwiększają szanse na naliczenie oprocentowania w dniu zakończenia lokaty

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.