Dlaczego warto?

Zrównoważony Rozwój II to certyfikat skierowany do klientów ceniących sobie ochronę kapitału, przy jednoczesnym potencjale wysokiego zysku.

 

 • minimalny, gwarantowany zysk z inwestycji na poziomie 3%w dniu wykupu, nominalnie w skali 5 lat
 • możliwość uzyskania stopy zwrotu na poziomie maksymalnie 30% za okres 5 lat
 • możliwośćwyjścia z inwestycji w dowolnym momencie poprzez sprzedaż certyfikatów na giełdzie
 • możliwość inwestycji w indeks 30 spółek z Europy najlepiej ocenianych pod względem zarządzania kwestiami związanymi z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, które wpływają na potencjalny wzrost wartości przedsiębiorstwa, a tym samym atrakcyjność inwestycyjną

Podstawowe informacje

 • 1.  

  kliknij, aby rozwinąć

  •  

   Od czego zależy wynik inwestycji?

   Od wzrostu wartości indeksu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30

   Jaki jest minimalny, gwarantowany zysk na koniec okresu inwestycji?

   3% na koniec inwestycji, nom. w skali 5 lat

   Jaki maksymalny zysk mogę otrzymać z inwestycji?

   Maksymalny poziom zysku jest ograniczony górnym limitem w wysokości 30% za okres 5 lat.

   Jaki jest okres trwania inwestycji?

   5 lat.

   Czy mogę wczesnej zakończyć inwestycję?

   Tak, sprzedając certyfikaty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

   Jaką minimalną kwotę mogę zainwestować?

   5 000 PLN (5 certyfikatów po 1 000 PLN).

   Jakie poniosę opłaty przy zakupie certyfikatów?

   Opłatę subskrypcyjną w wysokości 1% całej inwestycji.

   Do kiedy trwają zapisy na certyfikaty?

   Do 31.07.2017 do godz. 17:00.

Jak będzie naliczany zysk?

 

Potencjalny zysk dla Inwestora zależny jest od wzrostu wartości indeksu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 w okresie 5 lat. W dniu pierwszej wyceny (01.08.2017) określony zostaje kurs początkowy indeksu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30.

W przypadku uzyskania stopy zwrotu poniżej 3% w porównaniu z wartością z dnia startu, Inwestor otrzyma na koniec gwarantowany zysk w wysokości 3% ceny emisyjnej Certyfikatu (czyli 1030 zł za każdy Certyfikat).

Jeśli indeks wzrośnie powyżej 3%, wówczas Inwestor partycypuje we wzroście indeksu powyżej 3% w stosunku 1:1 maksymalnie do wysokości 30%.

Symulacje wariantów na wykresach

Scenariusz A – spadek:

Stopa zwrotu z indeksu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 jest ujemna (w tym przykładzie -10%), klient nie partycypuje w spadkach - zostanie wypłacony gwarantowany zysk 3%.

Scenariusz B – delikatny wzrost:

Stopa zwrotu z indeksu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 jest dodatnia i nie przekracza 3%(w tym przykładzie 2%), klientowi zostanie wypłacony gwarantowany zysk 3%.

Scenariusz C – umiarkowany wzrost:

Stopa zwrotu z indeksu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 wynosi ponad 3% (w tym przykładzie 28%i poniżej 30%, Inwestor partycypuje w stosunku 1:1 we wzroście - w tym przykładzie 28%

Scenariusz D – dynamiczny wzrost:

Stopa zwrotu z indeksu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 jest dodatnia (w tym przykładzie 37%) i jest powyżej 30%. Klientowi zostanie wypłacony maksymalny możliwy zysk, czyli 30%.

Jak zapisać się na certyfikaty?

1. Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku.


2. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na certyfikaty składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką: serwis transakcyjny podlinkowany

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" – Zrównoważony Rozwój II

3. Zlecenie możesz również złożyć za pośrednictwem mLinii: 801 300 800, kontaktując się z Ekspertem online lub w placówce banku

UWAGA! Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie Opłat i Prowizji DM w ramach usługi eMakler znajdujących się na www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje. Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.