Dlaczego warto?

 • możesz zyskać aż do 18,5% w skali 3,5 roku
 • otrzymujesz 100% ochrony zainwestowanego kapitału w dniu wykupu
 • możesz zakończyć inwestycję w dowolnym momencie
 • nie ponosisz opłat za zarządzanie
 • inwestycja oparta jest na dynamicznie rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii
 • Twój potencjalny zysk zależny od wzrostu wartości całego koszyka akcji 5 spółek: Koninklijke Philips NV, Panasonic Corp, Siemens AG-REG, Schneider Electric SE, Toyota Motor Corp.

Podstawowe informacje

 • 1.  

  Rozwiń

  • Od czego zależy wynik inwestycji ?

    

   Od wzrostu wartości całego koszyka akcji 5 spółek.

   Jaki maksymalny zysk mogę otrzymać z inwestycji ?

   Maksymalny poziom zysku jest ograniczony górnym limitem w wysokości 18,5% za okres 3,5 roku.

   Jaki jest okres trwania inwestycji ?

   3,5 roku.

   Czy mogę wczesnej zakończyć inwestycję ?

   Tak, sprzedając certyfikaty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

   Jaką minimalną kwotę mogę zainwestować?

   5 000 złotych ( 5 certyfikatów po 1 000 złotych).

   Jakie poniosę opłaty przy zakupie certyfikatów?

   Opłatę subskrypcyjną wynosi 1% całej inwestycji.

   Do kiedy trwają zapisy na certyfikaty?

   Do 31.03.2017 r. (do godziny 17:00).

Jak będzie naliczany zysk?

Potencjalny zysk dla inwestora zależny od wzrostu wartości całego koszyka akcji 5 spółek. W dniu pierwszej wyceny (03.04.2017r) określony zostanie kurs początkowy akcji każdej z nich. Możliwe są trzy scenariusze:

W przypadku gdy wartość spółek wzrośnie w stosunku do kursu początkowego do 18,5%, w dniu ostatecznej wyceny, inwestor bierze udział w całym wypracowanym zysku.W przypadku gdy wartość spółek spadnie poniżej kursu początkowego, w dniu ostatecznej wyceny inwestor otrzymuje 100% zainwestowanego kapitału. 

W przypadku gdy wartość spółek wzrośnie w stosunku do kursu początkowego powyżej 18,5%, w dniu ostatecznej wyceny inwestor otrzymuje zysk ograniczony górnym limitem 18,5% bez względu na wysokość kursu akcji spółek.Jak zapisać się na certyfikaty?

1. Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku.

2. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na certyfikaty składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką: serwis transakcyjny podlinkowany

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" – ZIELONA ENERGIA

3. Zlecenie możesz również złożyć za pośrednictwem mLinii: 801 300 800, kontaktując się z Ekspertem online lub w placówce banku

UWAGA! Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie Opłat i Prowizji DM w ramach usługi eMakler znajdujących się na hwww.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.