Szczególną uwagę przykładamy do tworzenia i oferowania bezpiecznych oraz efektywnych rozwiązań. Jako jedyny bank w kraju,  oferujemy międzynarodowe rozwiązanie dla najzamożniejszych klientów. Ma ono charakter ochronno-ubezpieczeniowym z przewagą części inwestycyjnej. Powstało we współpracy z luksemburskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

 • szeroki zakres kwalifikowanych aktywów
 • transfer istniejącego portfela papierów wartościowych do polisy
 • strategia inwestycyjna, zarządzający aktywami i bank depozytariusz
 • łatwe zarządzanie aktywami nieletnich
 • uprzywilejowany dostęp do aktywów
 • brak podatku od zysków kapitałowych w trakcie reinwestowania aktywów
 • odroczenie podatku od zysków kapitałowych przy częściowych wypłatach
 • opodatkowanie dywidend
 • ustawowe wyłączenie spod opodatkowania „daniną solidarnościową”
 • ustawowe preferencyjne opodatkowanie vs opodatkowanie spadku i darowizny
 • zabezpieczenie przed egzekucją z polisy
 • brak zachowku w przypadku dokonania darowizny za pośrednictwem polisy
 • najwyższy poziom ochrony aktywów klientów w europie
 • rozpoznawalność formy inwestycyjnej, jaką jest polisa na życie
 • inwestowanie na znanych zasadach prawnych