Jako pracodawca zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników oraz kandydatów na pracowników.

Robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych podczas ich przetwarzania.

 

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe.