Jest nas w pionie ryzyka ponad 600 osób.  Nasze zespoły liczą od 3 do 23 osób. Czerpiemy od siebie nawzajem mądrość, doświadczenie i umiejętności. Wykorzystujemy wyjątkowe perspektywy i talenty. Doceniamy wiele aspektów naszej różnorodności, w tym owocną współpracę między pokoleniami. Przeczytaj, czym się zajmujemy. 

 

 

1. Oceniamy ryzyko i podejmujemy decyzje kredytowe dla osób fizycznych oraz MŚP.

 

2. Współtworzymy politykę kredytową mBanku.

 

3. Zajmujemy się restrukturyzacją i windykacją.

 

4. Odpowiadamy za zarządzanie i rozwijanie narzędzi decyzyjnych.

 

5. Zarządzamy portfelem kredytowym i zabezpieczeniami, analizujemy dane, badamy polityki antyfraudowe.

 

 

 

1.  Jesteśmy odpowiedzialni za proces kredytowy i jego ciągłe udoskonalanie.

 

2. Odpowiadamy za polityki kredytowe – mamy wpływ na kształt portfela oraz podejście sektorowe.

 

3. Zarządzamy i rozwijamy systemy kredytowe.

 

4. Realizujemy proces kredytowy dla inwestycji naszych klientów.

 

5. Dbamy o uwzględnienie czynników ESG w procesie kredytowym.

 

 

 

1. Monitorujemy i kontrolujemy ryzyko zmian wyceny pozycji bilansowych i pozabilansowych banku.

 

2. Odpowiadamy za ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe.

 

3. Wspomagamy się w podejmowaniu decyzji językami Python, SAS, SQL, R.

 

 

1. Jesteśmy odpowiedzialni za spełnienie regulacyjnych wymogów kapitałowych, kalkulację wskaźników kapitałowych i RWA.

 

2. Odpowiadamy za przeprowadzane stress testów dla całej grupy mBanku.

 

 

1. Tworzymy modele wykorzystywane w zarządzaniu i wycenie portfela detalicznego, korporacyjnego, spółkami z grupy, kapitałem, rezerwami oraz miarami ryzyka rynkowego, a także płynności. 

 

2. Odpowiadamy za metodę AIRB.

 

3. Staramy się przewidzieć nieprzewidywalne.

 

 

1. Zarządzamy ryzykiem strat operacyjnych w banku i spółkach.

 

 

 

1. Dbamy o politykę Corporate Social Responsibility (CSR).

 

2. Mamy wpływ na politykę klimatyczną i dekarbonizacji Banku.

 

3. Przygotowujemy Bank do „zrównoważonej” rewolucji w raportowaniu zewnętrznym. Mierzymy i raportujemy ryzyko zrównoważonego rozwoju takie jak ryzyko fizyczne czy ślad węglowy klientów. 

 

4. Definiujemy podejście do ryzyka zrównoważonego rozwoju i analizujemy jego wpływ na ryzyko kredytowe klientów Banku i portfel banku.

 

5. Uwzględniamy ryzyko reputacyjne w decyzjach kredytowych. 

 

 

1. Dbamy o architekturę informacji i odpowiadamy za jakość danych. 

 

2. Wspieramy rozwój systemów informatycznych.

 

Obierz kierunek swojego rejsu

Zobacz, jak wiele różnorodnych kompetencji rozwijamy w naszych zespołach. Cenimy różne punkty widzenia i doświadczenia, dlatego mamy nadzieję, że odnajdziesz z nami kierunek dla siebie.

Wróć na stronę główną. Dowiedz się więcej o możliwościach rozwoju.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat