Zainspiruj się.

Zobacz jakie przykładowe działania dofinansowaliśmy w 2018 roku.

 

Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Dwójka”

Projekt: Matematyka z chełmińskimi zabytkami w tle

 

We wrześniu uczniowie przeprowadzili warsztaty dla młodszych kolegów i koleżanek. Były to gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem kostek sześciennych, magicznego trójkąta oraz Kart Grabowskiego. Odbyła się także „Noc w szkole” - czyli rozgrywki drużynowe, w których uczniowie doskonalili rachunki pamięciowe.

 

W październiku starsi uczniowie przeprowadzili dla młodszych warsztaty dotyczące pomiarów długości. Uczestnicy zapoznali się z różnymi przyrządami, takimi jak: taśma miernicza, suwmiarka czy koło pomiarowe. Swoją wiedzę wykorzystali do zmierzenia szkolnego boiska, które dodatkowo porównywali z wymiarami Stadionu Narodowego. Uczestnicy zmierzyli także kaplicę św. Marcina, w której mieści się szkolna biblioteka. Pomiary posłużą do wykonania w najbliższym czasie makiety tego budynku.

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt: „Na straganie w dzień targowy” - matematyka na co dzień

 

W trakcie warsztatów uczniowie poznali jednostki długości. Wzięli także udział w zajęciach z obliczeń pieniężnych. Uczestnicy przypomnieli sobie, czym różni się moneta od banknotu oraz jakie znają nominały. Tworzyli sytuacje problemowe dotyczące zakupów.

W sobotnie przedpołudnie odbyły się zajęcia w terenie. Dzieci podzieliły się na dwa zespoły i zaopatrzone w notesy i długopisy wyruszyły na miejski ryneczek. Mierzyły trasę do najbliższego przystanku oraz czas przejazdu autobusem. Na samym ryneczku uczniowie skrupulatnie zapisywali nazwy warzyw i owoców wraz z ceną za kilogram lub sztukę. Samodzielnie ważyli zakupy. Wszystkie notatki (ceny, odległości, pomiary czasowe) przydadzą się im na kolejnych zajęciach.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim

Projekt: „Aby odczarować matematykę”

 

Projekt ma pokazywać uczniom praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Na początek uczniowie wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, w trakcie którego mogli sprawdzić swoją wiedzę. Następnie, podczas zajęć samodzielnie tworzyli gry oraz z pomocą rodziców dokonywali zakupów spożywczych potrzebnych do przygotowania pizzy i babeczek.

 

Przed wycieczką do Wrocławia, uczniowie szukali informacji matematycznych o mieście, na przykład sprawdzali jaką wysokość ma budynek Sky Tower. Już na miejscu wzięli udział w warsztatach w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Zwiedzali też makietę „Kolejkowa” – największej makiety kolejowej w Polsce, gdzie poznawali zastosowanie skali.

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni

Projekt: Spotkania z królową nauk

 

Uczniowie wzięli udział w grze terenowej. Zmagania drużyn w rozwiązywaniu zadań oraz odszyfrowaniu wiadomości zakończył grill z kiełbaskami. Podczas VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia dzieci wcieliły się w role egzaminatorów - sprawdzały jak ich koledzy, rodzice, dziadkowie i pracownicy szkoły znają tabliczkę mnożenia. Podczas zajęć uczniowie mogli odczuć także jak słodka może być matematyka - ucząc się ułamków przez dzielenie się czekoladą.

 

W ramach bloku „Rekordowa matematyka” uczniowie wykonali pracę „Rekordy na Ziemi” - plakaty z informacjami z dziedziny geografii, matematyki i przyrody. Dzięki temu dowiedzieli się między innymi gdzie położony jest najwyższy szczyt oraz ile mierzył najwyższy człowiek.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 14 w Piekarach Śląskich

Projekt: Geomat - Matematyka w geocachingu

 

Uczniowie dowiedzieli się na czym polega geocaching. Poznali niektóre sposoby maskowania chowanych w terenie „keszy” (skarbów). Mierzyli odległości do ustalonych obiektów, podawali ich pozycje oraz wyznaczali ich lokalizację na podstawie „koordynatów”.

 

Podczas warsztatów terenowych w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Żabie Doły” uczniowie uczyli się określania odległości w terenie i porównywania swoich szacunków z rzeczywistą odległością. Do pomiarów szacunkowych wykorzystywali długość swoich kroków lub liczbę stawianych stóp, zaś odległość weryfikowana była za pomocą taśmy mierniczej. Największą atrakcją w czasie zajęć było korzystanie z urządzenia GPS. Uczniowie dowiedzieli się jak je obsługiwać.  Korzystając z niego poszukiwali ukrytych w terenie „keszy”.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Projekt: „Gotuj się na matematykę”

 

Na październikowych warsztatach uczestnicy wykonywali plakaty z projektami kuchni w skali 1:7. Uczniowie obliczali, jakie wymiary mają mieć obiekty na plakacie, korzystając z wymiarów rzeczywistych. Zapoznali się też z różnymi jednostkami i zależnościami.

 

Uczniowie wykonali makiety kuchni z użyciem prostopadłościennych i sześciennych pudełek. Ćwiczyli umiejętność mierzenia i rysowania odcinków o danej długości z dokładnością do 1mm, a także zamianę jednostek długości.

Kolejne zajęcia były poświęcone żywieniu. Uczniowie z wypisanych zdrowych składników wybierali te, z których chcieliby wykonać sałatkę lub pastę kanapkową. Tworzyli własny przepis na danie. Ostatnim etapem było sporządzenie listy zakupów i stworzenie budżetu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”

Projekt: Matematyka dla bieruńskiego smyka

 

Październik był świętem matematyki oraz tabliczki mnożenia. Odbył się konkurs "Tabliczko maniak”. W całej szkole podczas wystawy zaprezentowano setki prac o tabliczce mnożenia.

 

Obyły się warsztaty origami. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę geometryczną. Między innymi poznali pojęcie boku, obwodu, przekątnej czy dwusiecznej kąta. Uczniowie mierzyli się także z układaniem kostki Rubika. Wzięli także udział w zajęciach ze składania różnego rodzaju mniej popularnych kostek.

Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu

Projekt: Liczymy na zdrowie!

 

Zajęcia z dietetykiem na początku zweryfikowały znajomość zasad zdrowego odżywiania wśród dzieci. Uczniowie wyliczali WHR (stosunek obwodu talii do obwodu bioder) - porównując swój wynik do standardów. Ćwiczyły w ten sposób porównywanie ułamków dziesiętnych oraz zaokrąglanie ułamków, a także odczytywały swoje pomiary na siatce centylowej jako wstęp do układu współrzędnych.

 

Podczas kolejnych zajęć uczniowie wyliczali średnie dzienne zapotrzebowanie energetyczne organizmu, procentowy udział każdego z posiłków w dziennym zapotrzebowaniu energetycznym, przeliczali także wartość energetyczną poszczególnych składników pokarmowych. Podczas kolejnego spotkania dzieci samodzielnie przygotowywały dwie zdrowe przekąski - jaglankę i sałatkę owocową. W trakcie zajęć obliczały koszt przygotowania jednej porcji na podstawie proporcji wagowych oraz cen poszczególnych produktów.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini

Projekt: Matematyka wokół nas

 

Uczestnicy warsztatów "Budujemy makiety Trzebini" z zaangażowaniem zdobywali wiedzę na temat planu miasta i oznaczeń na nim, a także skali, jednostek miar i obliczeń wymiaru działek oraz budynków. Dzieci za pomocą różnych materiałów plastycznych i ekologicznych stworzyły miniaturowe modele ciekawych miejsc w Trzebini.

 

Podczas "Planszówkowego zawrotu głowy" grali w gry uczące podstaw matematyki i logicznego myślenia. Odbyły się również zajęcia "Stworki z brył atakują", w trakcie których uczestnicy poznali podstawowe pojęcia związane z bryłami, ale też samodzielnie tworzyli i dekorowali kartonowe modele brył.

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

Projekt: Młodzi detektywi – II edycja

 

Podczas zajęć matematyczno-historyczno-detektywistycznych dzieciaki rozszyfrowywały za pomocą kodów matematycznych tajemniczy napis na wejściu do jaskini Piekło w Gałęzicach. Dowiedziały więcej o historii kościoła w Piekoszowie, a także tworzyły makiety szkoły.

 

Na kolejnych odbywających się w miejscowych bibliotekach zajęciach uczniowie stworzyli mapę i herb gminy, a także obliczali ich pola. W trakcie zajęć wzięli także udział w ciekawej wycieczce do zakładu Nordkalk w Miedziance, gdzie dowiedzieli się wielu informacji o tym obiekcie i poznali jego historię.

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a

Projekt - Zobaczyć przestrzeń

W pierwszej kolejności uczniowie poznali  działy matematyki związane z geometrią i stereometrią. Wypełnili także test diagnozujący. Następnie mieli okazję nauczyć się posługiwania przyborami geometrycznymi takimi jak: cyrkiel, kątomierz, linijka, ekierka - oczywiście dostosowanymi do potrzeb osób niewidomych.

 

Najwięcej radości sprawiło uczestnikom mierzenie odległości. Koło pomiarowe okazało się świetną zabawą. Miarka krawiecka posłużyła dzieciom do mierzenia swoich obwodów, a używając miarki budowlanej uczestnicy sprawdzali wymiary pomieszczeń szkolnych. Uczniowie wzięli też udział w zajęciach terenowych  o geometrii. Z radością wyczekiwali na każde kolejne zajęcia.

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie

„Z matematyką na Ty”- rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania matematyki

Podczas zajęć prowadzone były warsztaty błyskawicznego liczenia w pamięci. Natomiast gdy dopisywała pogoda, uczniowie ćwiczyli sprawność rachunkową podczas zabaw z piłką. 

  

Uczniowie uczestniczyli w  konkursie „Mistrz rachunków pamięciowych”. Uroczyście świętowali także „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, podczas którego na korytarzu szkolnym działały cztery komisje egzaminacyjne, które odpytywały uczniów, rodziców i nauczycieli ze znajomości tabliczki mnożenia. Osoby, które zdały egzamin otrzymywały odznakę, legitymację matematycznego eksperta oraz słodki upominek. Uczniowie odwiedzili także Kraków, gdzie wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Projekt: Matematyka jest jak kurz, wszędzie jest i już!

Dzieci wraz z rodzicami wzięli udział w matematycznych podchodach nad rzeką Tanew. Skorzystali też ze spotkań, podczas których  dowiedzieli się jak pokonywać matematyczne trudności.

 

Klasa szósta przygotowała trasę podchodów oraz matematyczne zadania, zaś klasy czwarta i piąta wspólnie poruszały się matematycznym szlakiem odnajdując i rozwiązując zadania. Podchody zakończyły się wspólnym ogniskiem przygotowanym przez rodziców. Kółko i krzyżyk okazało się ulubioną grą przestrzenną uczestników. Z każdej klasy wyłoniono zwycięzców. Druga runda rozgrywek odbędzie się w październiku.

 

 

Szkoła Podstawowa w Liczu

Projekt: Matematyczna Przygoda

Projekt rozpoczęła gra terenowa „Z matematyką w świat”, podczas której dzieci wraz ze swoimi rodzicami rozwiązywały zadania matematyczno-przyrodnicze. W rozgrywkach wzięły udział dwuosobowe drużyny uczeń i rodzic, co stworzyło  przestrzeń do integrowania pokoleń.

 

 

Każda drużyna miała do pokonania 10 Przystanków Zadaniowych, a po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Dodatkową atrakcją było ognisko z pieczeniem kiełbasek, podczas którego uczestnicy dzielili się wrażeniami z przebytej trasy i napotkanych tam zagadek.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

Projekt: Matematyka inaczej

Mistrzowie Tabliczki Mnożenia - o taki tytuł walczyli w ostatni piątek września czwartoklasiści wraz ze swoimi bliskimi. W turnieju matematyczno-sportowym drużyny w składzie dziecko i rodzic mierzyły się z takimi konkurencjami jak dyktando matematyczne oraz puzzle z tabliczką mnożenia.

 

Uczestnicy oprócz treningu umysłowego mierzyli się także ze sportowym torem przeszkód. Turniej był przeżyciem zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Był to czas integracji i wspólnej nauki przez zabawę. Zwycięzcy uzyskali tytuł „Mistrzów tabliczki mnożenia” oraz otrzymali nagrody specjalne.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

Projekt: Matematyczny Escape Room

Wrzesień uczestnicy poświęcili na przygotowanie sali do realizacji projektu. Dzięki ich staraniom została wyposażona ona w niezbędne materiały: kamery, sejfy, skrzynie, kłódki, plakaty oraz firany.

 

Szkoła przekazała do realizacji projektu specjalne farby oraz komputer, co pozwoliło na przygotowanie specjalnego muralu. W październiku rozpoczęto zapisy oraz pierwsze wejścia do escape roomu. Pokój zagadek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku

Projekt: Magiczna matematyka

Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia testów diagnostycznych, składających się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające sprawność rachunkową. W drugim zaś uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali wspólnie zagadki matematyczne.

 

Korzystając z uroków mazurskiej jesieni rozpoczęto przygotowania do gry terenowej. Młodzi matematycy wybrali się na spacer w poszukiwaniu symetrii. Wykazali się dużą spostrzegawczością. Wszystkim najbardziej podobała się również zabawa z liśćmi.

 

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol

Projekt: Matematyczne potyczki

Realizacje projektu „Matematyczne potyczki” rozpoczęły się od warsztatów kulinarnych. Uczniowie musieli samodzielnie odliczyć i odmierzyć składniki, by własnoręcznie upiec pizzę. Była to nie tylko wspaniała zabawa, ale również lekcja o ułamkach, jednostkach masy i objętościach.

 

Zorganizowano również Turniej Matematyczno-Sportowy. Uczniowie zostali podzieleni na dwie drużyny, spośród siebie wyłonili osoby, które rozwiążą zadania matematyczne. Podczas, gdy drużyna uczestniczyła w konkurencjach sportowych, przedstawiciele rozwiązywali matematyczne krzyżówki, rebusy i inne działania. Turniej był połączeniem siły, sprytu i intelektu. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy, statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe. We wrześniu ogłoszono konkurs plastyczny „Liczby rządzą światem”. Jego rozstrzygniecie nastąpi  w październiku.

 

Stowarzyszenie Edukacyjne „Łapska Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach

Projekt: Matematyka nocą. Edycja III

Grupa uczniów wzięła udział w lekcji matematyki w centrum rekreacji. Uczestnicy tworzyli wspaniałe budowle z wielkogabarytowych klocków edukacyjnych, mierzyli ich krawędzie, obliczali pola powierzchni i objętość.

 

"Biletem wstępu" do centrum było przygotowanie przez dzieci razem z ich rodzicami zadań na grę terenową realizowaną podczas Nocy Matematyki.

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „SOKOLICA”

Projekt: Będkowicka Akademia Sorobanu

We wrześniu uczniowie podczas zajęć nauczyli się techniki dodawania i odejmowania na sorobanie, czyli popularnym w Japonii liczydle. Początkowo działania były prowadzone na sorobanie online. Dopiero na ostatnich zajęciach uczniowie opanowali technikę dodawania i odejmowania już na takim poziomie, że mogli samodzielnie ćwiczyć.

 

Projekt udowodnił uczniom, że działania na sorobanie wykonuje się szybciej niż działania pisemne. Dowiodła tego mini-konkurencja: prowadzący wyposażony w  soroban kontra uczniowie i działania pisemne. Okazało się , że w starciu z sorobanem uczestnicy nie mieli szans!