Zainspiruj się.
Zobacz jakie przykładowe działania dofinansowaliśmy w 2019 roku.
 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze

 

Projekt: Kodowanie - mózgu trenowanie

 

Uczniowie podzielili się na trzy zespoły warsztatowe. Podczas pierwszych zajęć z Ozobotami zawarli z opiekunami kontrakt o korzystaniu z nowych, innowacyjnych pomocy. Następnie zapoznali się z kartą kodów, funkcjonowaniem sprzętu i z ciekawością zajęli się wykonaniem pierwszego zadania. Polegało ono na rozwiązywaniu równań i wyznaczaniu trasy poruszania się ozobota.

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Liczu

 

Projekt: Matematyczny Bzik

 

Projekt rozpoczęły nocne warsztaty matematyczne pt. „Matematyka nie śpi”. Zajęcia oparte były na grach logicznych, strategicznych, quizach i zabawach ruchowych. Podczas warsztatów zorganizowano również nocny turniej gier planszowych. Matematyczne spotkanie trwało całą noc od piątkowego popołudnia do sobotniego ranka.

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie

Projekt: Matematyka oczami anglisty

 

We wrześniu uczniowie stworzyli pomoce dydaktyczne dla całej społeczności szkolnej. Efektem ich pracy jest tabliczka mnożenia umieszczona na stopniach schodów w budynku szkoły. Uczniowie opracowali  również zadania językowe w aplikacji Trimino. Przygotowali też gry planszowe, które wykorzystają w trakcie podchodów matematycznych organizowanych dla uczniów i ich rodziców w październiku.

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach "Inicjatywa"

Projekt: Kodowanie, szyfrowanie – geometrii odkrywanie

 

Uczestnicy projektu odwiedzili rybnicki park tematyczny nad Nacyną. Na terenie obiektu znajdują się urządzenia do samodzielnych eksperymentów: telegrafy akustyczne, urządzenia do ogniskowania dźwięku, rezonans kładki, platformy obrotowe oraz lustra walcowe, tarcze Newtona. Uczniowie mogli sami doświadczyć i spróbować jak dane urządzenie działa. Podczas wyjazdu poznali również takie pojęcia jak: droga, prędkość, czas.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Projekt: W dwójce liczy się matematyka

 

Projekt rozpoczęła gra terenowa "Z matematyką po Opatowie". Uczestnicy mogli rozwiązywać w przestrzeni miasta zagadki i jednocześnie zdobywać wiedzę. Każda grupa musiała znaleźć wskazany na mapie punktu, udać się do niego, a następnie rozwiązać zadanie matematyczne i uzyskać odpowiednią liczbę pieczątek. Zadania dotyczyły obliczania obwodu, kolejności wykonywania działań oraz obliczeń czasowych.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie

Projekt: Matematyka 3D i w 3D

 

Uczniowie poznają budowę, zasady działania i zastosowanie drukarek 3D. Na kolejnych zajęciach uczestnicy będą mogli wykorzystać nowo nabyte umiejętności przy budowie modeli brył matematycznych z kolorowych kartonów. W dalszej części projektu uczestnicy będą drukować wybrane modele brył i figur płaskich. Wspólnie będą wybierać najlepsze rozwiązania. W ten sposób stworzą zestawy pomocy dydaktycznych, do wykorzystania na zajęciach szkolnych.

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu

Projekt: Matematyka w kuchni

Uczniowie poznają praktyczne zastosowania matematyki w życiu codziennym.

Podczas spotkań poznawali i zamieniali jednostki masy oraz objętości. Stworzyli też blog matematyczno-kulinarny. Na kolejnych zajęciach poznają staropolskie jednostki: tuzin, mendel, kopa, gros. Będą też wykonywali działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, licząc proporcje składników w przepisie i dzieląc pizzę.

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" z Bachorzewa

Projekt: Bawiąc, uczymy się matematyki

Projekt rozpoczął się od pikniku rodzinnego. Drużyny uczniów i rodziców wykonywały na wyścigi zadania matematyczne. Uczestnicy konstruowali budowle przestrzenne z klocków, ćwiczyli sprawność rachunkową i logiczne myślenie. Podczas rozgrywek matematyczno-sportowych rozwiązywali zadania w matematycznej sztafecie. Wykorzystywali przy tym aplikacje takie jak „MathDuel”. Starsza grupa uczniów zaprogramowała w Scratch'u grę "Tabliczka mnożenia".

 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Projekt: Matematyczne biuro detektywistyczne

Pierwsze zajęcia biura detektywistycznego były poświęcone „Sprawie zaginionego trójkąta”. Uczestnicy konstruowali figury, a także empirycznie sprawdzali jakie warunki muszą być spełnione, by można było stworzyć trójkąt. Zadania stawiane przed uczniami dotyczyły także obliczania sum kątów w trójkącie i obwodów. W przerwach od zajęć uczestnicy szukali ukrytych figur w różnych zakamarkach szkoły. Uczniowie rozwiązywali również łamigłówki i gry matematyczne z trójkątem w roli głównej.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach

Projekt: Cyfry, znaki i równania warte są dziś zapoznania

Powstała grupa badawcza uczniów, która połączyła matematykę z naukami przyrodniczymi i informatyką. Grupa przygotowuje informator o "Rezerwacie archeologicznym". Na zajęciach uczestnicy poznają historię kurhanów oraz kamiennych kręgów. Zaczęli też kreatywnie działać. Zbierają i opracowują materiały i zdjęcia do informatora. Druga grupa uczestniczyła w zajęcia, których celem jest pomoc dzieciom z trudnościami w matematyce. Na warsztatach wrześniowych ćwiczyli wyobraźnię układając z kreatywnych klocków figury przestrzenne oraz rysując siatki prostopadłościanów. Ogłoszono też gminny konkurs na przygotowanie plakatu promującego matematykę i osiągnięcia polskich matematyków.

 

 

Zobacz jakie przykładowe działania dofinansowaliśmy w 20192018 i 2017 roku.