W 2018 roku mFundacja dofinansuje 13 projektów na wakacyjne aktywności matematyczne dla dzieci i młodzieży w 6 największych polskich miastach.
Na ten cel przeznaczy 64 tys. zł.

Zwycięzcy drugiej edycji „Wakacji z matematyką”

W tegorocznej, już trzeciej edycji konkursu „Wakacje z matematyką” przyznaliśmy dofinansowanie 13 spośród 30 zgłoszonych projektów. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 64 tys. zł. W 2018 roku działania łączące naukę z wakacyjną zabawą będą realizowane przez organizacje pozarządowe, biblioteki i grupy nieformalne w 6 największych miastach w Polsce.  

 

Decyzją zarządu fundacji dofinansowanie otrzymują:

Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna – projekt „Matematyka jest wszędzie!”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – projekt „Matematyka dla każdego cybernetyka”

Klub Sportowy Hutnik Kraków – projekt „Mięsień matematyczny”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom – projekt „Matematyczny EscapeRoom”

Fundacja ANMA – projekt „Ile waży konik polny?”

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu” – projekt „Raz, dwa, trzy - Anielisko to MY”

Fundacja ''Pomaganie Jest Proste'' – projekt „Matematyczne Inspiracje”

Polskie Towarzystwo Matematyczne – projekt „Szczęśliwi czasu nie liczą”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin "Jestem ZA" – projekt „Jestem ZA matematyką”

Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne KANGUR – projekt „Warsztaty matematyczne: Ile stron ma kartka papieru?”

Fundacja NOVA – projekt „Odlotowe wakacje z matematyką na wesoło”

NIEFORMALNA GRUPA NUCZYCIELI "PASJONACI EDUKACJI" przy Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi. Org. Partnerska: Fundacja 'Widzimy dobro" – projekt „Tęczowa matematyka”

Stowarzyszenie Terapeutów – projekt „Letnia przygoda-półkolonie letnie”

O konkursie

Poprzez konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” chcemy aby dzieci spędzające wakacje w mieście miały dostęp do ciekawych zajęć łączących zabawę z nauką matematyki.

Od inauguracji programu w 2016 r. przyznaliśmy już 122 tys. na realizację 25 projektów. Już ponad 2 tys. dzieci wzięło udział z warsztatach, zawodach matematyczno-sportowych, półkoloniach, grach miejskich i festynach rodzinnych, których wspólnym mianownikiem była matematyka.

 

W 2018 roku o granty w wysokości do 5 tys. zł mogły ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe,
 • biblioteki publiczne
 • i grupy nieformalne (np. koła naukowe, nauczyciele) reprezentowane przez organizacje pozarządowe

z największych miast w Polsce: Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia.

Jak uzyskać grant?

Przeczytaj regulamin programu

Przeczytaj regulamin programu

 

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w tym dokumencie:

 

 Regulamin konkursu grantowego „Wakacje z matematyką”

Pobierz, wypełnij i wyślij wniosek grantowy

Pobierz, wypełnij i wyślij wniosek grantowy

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij na adres e-mail fundacja@mbank.pl do 14 czerwca 2018 r., a w tytule wiadomości podaj nazwę programu „Wakacje z matematyką”

 

Pobierz wniosek*


*Jeżeli korzystają Państwo z  przeglądarki innej niż Internet Explorer, po kliknięciu w link pojawi się komunikat po angielsku. Prosimy w takim przypadku o zapisanie plik na dysku i otworzenie go dopiero z miejsca, w którym został zapisany.

Zapoznaj się ze wzorem umowy  i sprawozdaniem z wykorzystania funduszy

Zapoznaj się ze wzorem umowy  i sprawozdaniem z wykorzystania funduszy

 

Zobacz wzór dokumentu, który otrzymają beneficjenci programu:

Wzór Listu od Zarządu mFundacji

Po zakończeniu projektu skorzystaj z formularza sprawozdania (Kliknij aby pobrać):

 

Sprawozdanie z realizacji programu grantowego Wakacje z matematyka 

 • 1.  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") - Kliknij, aby przeczytać więcej

  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.

   Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora. 

   Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.

   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
   1. w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
   2. w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

   Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.

   Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

Pytania i odpowiedzi: