O konkursie

Poprzez konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” chcemy aby dzieci spędzające wakacje w mieście miały dostęp do ciekawych zajęć łączących zabawę z nauką matematyki.

Od inauguracji programu w 2016 r. przyznaliśmy już 122 tys. na realizację 25 projektów. Już ponad 2 tys. dzieci wzięło udział z warsztatach, zawodach matematyczno-sportowych, półkoloniach, grach miejskich i festynach rodzinnych, których wspólnym mianownikiem była matematyka.

 

W 2018 roku o granty w wysokości do 5 tys. zł mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe,
 • biblioteki publiczne
 • i grupy nieformalne (np. koła naukowe, nauczyciele) reprezentowane przez organizacje pozarządowe

z największych miast w Polsce: Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia.

 

Zgłaszane projekty powinny:

 • być skierowane do uczniów szkół podstawowych w podziale na klasy 1-3 i 4-8;
 • upowszechniać matematykę;
 • pokazywać przydatność matematyki w życiu codziennym;
 • łączyć naukę z zabawą;
 • angażować dzieci w spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu;
 • być zrealizowane w trakcie szkolnych wakacji.

 

Harmonogram projektu w 2018 roku:

 • 8 maja – rozpoczęcie naboru wniosków
 • 14 czerwca – zakończenie naboru wniosków
 • do 26 czerwca – ogłoszenie listy beneficjentów
 • do 3 lipca – przekazanie darowizn

Jak uzyskać grant?

Przeczytaj regulamin programu

Przeczytaj regulamin programu

 

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w tym dokumencie:

 

 Regulamin konkursu grantowego „Wakacje z matematyką”

Pobierz, wypełnij i wyślij wniosek grantowy

Pobierz, wypełnij i wyślij wniosek grantowy

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij na adres e-mail fundacja@mbank.pl do 14 czerwca 2018 r., a w tytule wiadomości podaj nazwę programu „Wakacje z matematyką”

 

Pobierz wniosek*


*Jeżeli korzystają Państwo z  przeglądarki innej niż Internet Explorer, po kliknięciu w link pojawi się komunikat po angielsku. Prosimy w takim przypadku o zapisanie plik na dysku i otworzenie go dopiero z miejsca, w którym został zapisany.

Zapoznaj się ze wzorem umowy  i sprawozdaniem z wykorzystania funduszy

Zapoznaj się ze wzorem umowy  i sprawozdaniem z wykorzystania funduszy

 

Zobacz wzór dokumentu, który otrzymają beneficjenci programu:

Wzór Listu od Zarządu mFundacji

Po zakończeniu projektu skorzystaj z formularza sprawozdania (Kliknij aby pobrać):

 

Sprawozdanie z realizacji programu grantowego Wakacje z matematyka 

 •  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator") - Kliknij, aby przeczytać więcej

  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.

   Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora. 

   Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.

   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
   1. w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
   2. w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

   Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.

   Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

Pytania i odpowiedzi: