Lista tematów konkursowych
 

1. Przedstawiciele Lwowskiej Szkoły Matematycznej, która zasłynęła m.in. stworzeniem analizy funkcjonalnej. Współtwórcami tej szkoły byli Stefan Banach, jeden z najwybitniejszych polskich uczonych oraz Hugo Steinhaus, uznawany za ojca i patrona matematyki stosowanej w Polsce. Kolejni wybitni przedstawiciele tej szkoły to Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Juliusz Schauder, Stanisław Saks.

 

2. Stanisław Ulam, od 1939 r. pracujący w USA, współtwórca bomby wodorowej, której podstawową ideą jest zasada konfiguracji Tellera-Ulama oraz metody Monte Carlo, uznanej za jeden z kilku najważniejszych algorytmów XX wieku (używanej do weryfikacji poprawności badań eksperymentalnych metodami rachunku prawdopodobieństwa, m.in. w CERN).

 

3. Przedstawiciele Warszawskiej Szkoły Matematycznej:  Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Stefan Mazurkiewicz oraz Kazimierz Kuratowski.

 

4. Związani z Warszawą Karol Borsuk i Samuel Eilenberg (od 1939 r. w USA), uważani za współtwórców topologii – odpowiednio – geometrycznej i algebraicznej.

 

5. Stanisław Zaremba, prowadzący w Krakowie kluczowe prace nad analizą matematyczną, współzałożyciel Międzynarodowej Unii Matematycznej oraz Tadeusz Ważewski, współtwórca teorii metod topologicznych w badaniu równań różniczkowych i teorii sterowania.

 

6. Antonii Zygmund i jego uczeń Józef Marcinkiewicz z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Pierwszy z nich uważany jest za ojca amerykańskiej szkoły analizy harmonicznej – the Chicago School of (hard) Analysis.

 

7. Trzej poznańscy matematycy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy rozkodowali system szyfrowania niemieckiej maszyny kodującej Enigma.