Inwestowanie to już nie przywilej – to konieczność!

 

W mTowarzystwie Funduszy Inwestycyjnych chcemy zostać długofalowym partnerem naszych Klientów, oferując rozwiązania dopasowane do ich celów i aspiracji.

 

Mamy ambicję, aby nasze portfele promowały ideę dojrzałego i globalnie zdywersyfikowanego budowania majątku na przyszłość.

 

Będziemy budować światowej klasy strategie inwestycyjne w oparciu
o zasadę 3xP – Płynność, Przejrzystość i Przewidywalność – która już dowiodła swojej wartości w wielokrotnie nagradzanej Bankowości Prywatnej mBanku.

 

mBank posiada 100% udziałów w mTFI S.A.

 
Zarząd Spółki

Prezes zarządu

Wiceprezes Zarządu, CIO

Wiceprezes Zarządu CRO/CFO


Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

mTFI S.A.

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa